Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Psilosibin Nedir?

0 413

Psilosibin, sihirli mantar olarak da adlandırılan psilosibin mantarları tarafından üretilen doğal olarak oluşan bir psychedelic maddedir. Psychedelic maddesi, psilosibinin, kişilerin depresyon ve kaygıyı aşmalarına yardımcı olma potansiyeli nedeniyle araştırılmaktadır. Bu yazıda psilosibin nedir, kullanım tarihi ve ilgi çekici güncel araştırmalar hakkında bilgi verilmektedir.

Psilosibin Tanımı

Psilosibin kimyasal olarak 4-fosforiloksi-N, N-dimetiltriptamin olarak bilinir ve halüsinojenik triptamin grubuna ait klasik bir psikedeliktir. Ancak geçen yüzyılda psilosibin yerli kullanımı ve modern araştırma hakkındaki bilinenler sadece klasik bir hikâyeden başka bir şey değildi. 100’den fazla halüsinojenik sihirli mantar türü psilosibin içerir. Bu mantarlar dünyanın farklı yerlerinde yetişir ve en az 3000 yıldır ritüel olarak kullanılmaktadır.
Psilosibin Nedir?Psychedelic araştırmalarındaki son araştırmalara rağmen, psilosibin kullanımı, yasal statü ve potansiyel terapötik etkileri ile ilgili birçok tartışmalar bulunmaktadır. Pek çok kişi, psilosibin içeren mantarların geleneksel kullanımının ardındaki mevcut bilgi durumumu yansıtan çalışmalar hakkında bilgisi yoktur. Oysa yapılan bilimsel çalışmalara göre Psilosinin maddesinin sağlık açısından sağladığı faydalar şu şekildedir:

Tedaviye Dirençli Depresyon

Tedaviye dirençli depresyonu olan 12 kişide psilosibinin ilk klinik çalışmasında, psilosibin ilk deneyimden sonra 3 aya kadar depresif belirtileri büyük ölçüde azaltmıştır. Destekleyici bir ortamda, artan bir dozda (10-25 mg) verilmiştir ve ayrıca kaygı ve haz hissetme yeteneğini de geliştirmiştir. Başka bir çalışmada, psilosibin tedaviye dirençli depresyonu olan 15 kişide semptomları iyileştirmiştir. Seanstan sadece bir hafta sonra daha az kötümserlik gözlemlenmiş ve ruh hallerinde iyileşme göstermiştir. Genel olarak, psilosibin kişilerin psikolojilerinde daha olumlu ve doğru bir görünüm kazanmalarını sağlamıştır. Bu bulgularla cesaretlendirilen, tedaviye dirençli depresyonu olan kişilerde daha büyük klinik psilosibin çalışmaları devam etmektedir.

Kanser ve Terminal Hastalığı

Hayatı tehdit eden hastalıkları olan kişilerde anksiyete, zayıf zihinsel sağlık ve klinik sonuçlarla bağlantılı olmasına rağmen, genellikle göz ardı edilir. Psilosibin, yaşam konusundaki görüşlerini daha iyi bir şekilde değiştirerek bu kişilere yardımcı olabilir. Anlam bulmak, umutsuzluğu olumlu bir kendini keşfetmeye dönüştürebilir. Güvenli ve destekleyici bir ortamda göz önüne alındığında, psilosibin seansları kişilerin bir anlam duygusu kazanmasına, ölüm kaygısını azaltmasına ve ruh halini iyileştirmesine yardımcı olabilir.
İleri kanserli 12 kişiden oluşan bir çalışmada, hafif bir psilosibin dozu iki hafta sonra ruh halini iyileştirmiş ve 6 ay boyunca devam etmiştir. Ayrıca tedaviden sonra 3 ay boyunca kaygıyı azaltmıştır. Hiçbirinde psilosibin kaygısı yaşanmamıştır. Depresyonu olan 51 kanser hastasında yüksek doz psilosibin (20-30 mg), yaşam kalitesini ve iyimserliği arttırırken depresyon, kaygı ve ölüm korkusunu azaltmıştır. Bu değişiklikler 6 ay sonra bile devam etmiştir. Psilosibin, yaşama, ilişkilere ve maneviyata karşı tutumları değiştirerek refahı arttırmıştır. Tek bir psilosibin dozu, 29 kanserli bir çalışmada, anksiyeteyi ve depresyonu hızlı ve uzun vadede azaltmıştır. Kişilerde umutsuzluğu azaltmış, ruhsal halini geliştirmiş ve yaşam kalitesini artırmıştır. Hastaların çoğu 7 ay sonra bile düzelmeye devam etmişlerdir.

Obsesif Kompulsif Bozukluğu (OKB) İyileştirebilir

Psilosibin 9 kişiden oluşan bir çalışmada OKB semptomlarını azaltmıştır, her kişiye bir hafta arayla 4 farklı psilosibin dozu verilmiştir. Herkes bu çalışmada hem mikrodozlardan hem de yüksek dozlardan iyileşmeler yaşadığından, doz bu çalışmada önemli değildir. Ayrıca farelerde OKB semptomlarını azaltmıştır.

Bağımlılıklar

Psilosibin Nedir?Bilim adamları, 50’li yıllarda bağımlılığı tedavi etmek için psilosibin de dahil olmak üzere psychedelics’in potansiyelini fark etmişlerdir ve Psychedelic terimi o zaman ortaya çıkmıştır yani zihin tezahürü anlamına gelmektedir. Psilosibin, tütün ve alkol bağımlılığının yanı sıra madde bağımlılığı bozukluklarının üstesinden gelmek için bir seçenek olarak ortaya çıkmaktadır. Bağımlılık yapmaz, düşük toksisiteye sahiptir ve kontrollü bir ortamda kullanıldığında güvenlidir. Psilosibin şu anda bağımlılıkla savaşmak için kullanılan ilaçlardan farklı çalışır, çünkü tek bir seans davranış ve düşünmede uzun vadeli değişiklikleri tetikleyebilir.
Alkol bağımlılığı: Alkol bağımlılığı olan 10 kişide psilosibin, uzun süreli alkolden uzak durmayı, olumsuz bir etkisi olmadan arttırmıştır. Psilosibine 3 aylık bir motivasyon tedavisi eşlik etmiştir. İlk seanstan sonra 6 ay boyunca fayda devam etmiştir.
Sigara bırakma: Psilosibin, 15 sigara içicisinin 12’sinin bir klinik çalışmada yan etki olmaksızın bırakılmasına yardımcı olmuştur . 15 haftalık bırakma süresi boyunca hem orta (20 mg/70 kg) hem de yüksek (30 mg/70 kg) dozlar almışlardır. Altı ay sonra, 12 tanesi tamamen sigarayı bırakmıştır. Böyle bir başarı oranı (% 80) diğer tüm tedavilerden çok daha yüksektir. İlginç bir şekilde, daha yoğun mistik tip psilosibin deneyimleri, bu çalışmada 6 ay sonra sigaraya olan istekte daha büyük bir azalma ile ilişkilendirilmiştir.

Mistik Deneyimler

Yukarıdaki çalışmaların çoğunda, psilosibin tarafından ortaya çıkarılan mistik deneyimler, diğer psikolojik ve sağlık yararlarına neden olmuştur. Örneğin, daha yoğun bir mistik deneyime sahip olan kanser hastalarının ruh hali ve refahında daha fazla iyileşme olmuştur. Benzer şekilde, alkol bağımlılığı olan kişilerin, psilosibinden güçlü bir mistik deneyime sahip olmaları halinde, daha sağlıklı olma olasılıkları daha yüksektir. Bu, mevcut tıbbi çerçeveden bakıldığında, psikolojik deneyimlerin daha önce düşünüldüğünden daha geniş kapsamlı faydalara sahip olabileceğini göstermektedir.
Bazı bilim adamları, derin korku duygusu ve sınırlı bir benlik duygusunu aşmanın, psilosibinin uzun vadeli psikolojik faydalarını yönlendiren faktör olduğunu düşünmektedir. Bir çalışmada, daha önce hiç psychedelics almayan 30 dini veya manevi kişiye 8 saatlik psilosibin seansları (30mg/70kg) verilmiştir. İki ay sonra, psilosibin deneyimini büyük kişisel anlam ve manevi öneme sahip olarak derecelendirmişlerdir. 14 aylık takipte,% 70’i psilosibin deneyimini yaşamlarının en anlamlı ve ruhsal olarak önemli beş deneyimi arasında derecelendirmiştir; % 64’ü refahı ya da yaşam doyumunu arttırdığını belirtmiştir.

TSSB

Travma geçirmiş farelerde, psilosibin korkuyu azaltmıştır. Bu fareler, ses sinyali veren elektroşoklara maruz kalmasından TSSB belirtileri geliştirmişlerdir. Düşük psilosibin dozları, farelerin korkuyu yüksek dozlardan daha iyi aşmasına yardımcı olmuştur. Bu çalışmada, psilosibin aynı zamanda nörogenezi , hipokampustaki beyin hücrelerinin büyümesini ve onarımını, duygular, ruh hali ve hafıza için bir beyin merkezi arttırmıştır. Farelerde nörogenez tıkanırsa, korku yoğunlaşır. Görüntüleme çalışmalarında TSSB olan kişilerde daha küçük hipokampi görülmüştür. Psilosibin, başarılı psikolojik tedavide olduğu gibi hipokampusta nörojenezi artırabilir ve TSSB hastalarına yardımcı olabilir.

Nörogenez

Nörogenez sadece TSSB için önemli değildir. Beyninizi büyütmek zihinsel sağlık, biliş ve beyin Psilosibin Nedir?yaralanmalarına da yardımcı olabilir. Psilosibin travma geçirmiş farelerde nörogenezi artırabilir. Diğer benzer psikedelikler, hayvan ve hücresel çalışmalarda hem nörojenezi hem de yeni beyin bağlantılarını, sinapsları arttırmıştır. Psilosin ve benzer psikedelikler, her ikisi de zihinsel sağlık ve biliş için çok önemli olan beyin hücrelerinin dallanmalarını ve plastisitelerini arttırmıştır.

Olumlu Duygular ve Ruh Hali

17 sağlıklı insanda, psilosibin olumlu duyguları ve ruh halini arttırmıştır. 25 sağlıklı gönüllünün başka bir çalışmasında ruh halini arttırmıştır. Ruh hali üzerindeki etkileri hem sağlıklı insanlar hem de zihinsel sağlık sorunları olanlar için önemli olabilir. Depresyon ve anksiyetesi olan kişilerde negatif ruh halini tetikleyen aşırı aktif amigdala hareketliliği yaşanmıştır.

Rüya Benzeri Görüntüler Görme

Orta ve yüksek doz psilosibin, sekiz sağlıklı gönüllüde rüya benzeri bir duruma neden olmuştur. Benzer etkiler diğer çalışmalardan da bilinmektedir. Aslında, psychedelic durum ile hayal eden durum arasında çok benzerlik vardır, örneğin:
• Değişen bir algı durumu
• Zihinsel görüntüler
• Duygu aktivasyonu
• Korkusuzluk ve aşırı cesaret
Yaratıcılık
Psilosibin ve diğer psikedelikler, yaratıcılık gibi bazı ölçümleri artırabilir, örneğin:
• Bilişsel esneklik
• Farklı düşünme
• Daha fazla dernek kurma
• Dilin ve kelimelerin benzersiz kullanımı
• Yoğun zihinsel görüntüler
• Müzikte veya diğer uyaranlarda anlam bulma
60’lı yıllarda, bilim adamları yaratıcı insanların özellikleri ile psychedelic deneyimi arasındaki benzerlikleri keşfetmişlerdir. Psilosibinin yaratıcı bir nootropik olup olamayacağını görmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır, çünkü daha eski çalışmalar günümüzdeki standartlara uygun değildir.

Biliş

Her ne kadar psilosibin algı üzerinde derin etkileri olsa da, zihinsel kontrolü fazla değiştirmez. Birçok insan çalışmasında, reaksiyonları yavaşlatmıştır ancak bellek doğruluğunu azaltmamıştır. Ayrıca odaklanmış dikkati azaltmış ve konsantre olmayı zorlaştırmıştır. 20 halüsinojen kullanıcısı üzerinde yapılan bir çalışmada, psilosibin kognitif bozulmaya neden olmamıştır. Yine de, özellikle yüksek dozlarda (30 mg / 70 kg) çalışma belleğini değiştirmiştir.

Psikedelik Psikoterapi

50’li yıllarda yapılan ilk çalışmalar, tekrar araştırılan bir kavram olan psychedelic psikoterapi yi doğurmuştur. Bu makalede bahsedilen çalışmaların çoğu, psikoterapi ile birlikte psilosibinin faydalarını göstermiştir. Psikolojik destek ve destekleyici bir ortam olmadan uygulanan psilosibin sınırlı faydalara sahip olabilir ve nadir durumlarda birinin durumunu daha da kötüleştirebilir.

Müzik ve Psikoterapi

Psilosibin, psikoterapötik bir ortamda anlam üretme, duygusal tepki, zihinsel görüntüleri desteklemek için belirli müzik türleriyle kullanılabilir. Müzik, psychedelic terapinin yararlarının sağlanmasında önemli bir rol oynayabilir, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Ceza Davranışı

60’lı yıllardaki hapishane deneylerinde, psikoterapili psilosibin suç davranışını azaltmıştır. Bununla birlikte, mahkumlara, hapishaneden serbest bırakıldıktan sonra destek verilmemiş veya uygun şekilde izlenmemiştir. Psilosibinin, suç oranlarını azaltıp azaltamayacağı, yeni çalışmalar incelenene kadar bilinmemektedir.

Enflamasyon

Hayvanlarda, düşük dozda psychedelics iltihabı azaltmıştır. Psilosibine benzer maddeler, anti-enflamatuar ilaçlar olarak araştırılmaktadır.

Küme Baş Ağrısı

Küme baş ağrıları kısa ama son derece ağrılıdır. Bazı insanlar ağrıyı hafifletmek ve atakları azaltmak için psilosibine başvururlar. Bir görüşmede, küme baş ağrısı olan 26 psilosibin kullanıcısının 22’si iyileşme bildirmiş ve bunların yarısı tam remisyon yaşamıştır.

Mikrodosing

Mikro-dozlama yıllar içinde giderek daha popüler hale gelmiş, internet topluluklarına ve medyaya yayılmıştır. Öğrencilerden işadamlarına kadar herkes, psychedelic mikro dozlamanın konsantrasyonlarını ve problem çözme becerilerini geliştirdiğini bildirmektedir. Diğerleri bunun günlük işleyişte onlara yardımcı olduğunu iddia edilmektedir. Ancak bu fenomeni hiçbir klinik çalışma araştırmamıştır. Bir çalışma, mikro-dozlamayı deneyen 21 kişiyi incelemeye alınmış, iİyileştirilmiş ruh hali, biliş ve yaratıcılık bildirmişlerdir. Çoğu, yararlı etkilerin kaygı ve depresyona karşı koymalarına yardımcı olduğu düşünülmektedir. Bazıları psychedelic mikrodozu zor ve yararsız bulmuştur. Deneyimli kullanıcılar, birkaç hafta veya ay boyunca, haftada bir ila üç kez mikro doz uygulanmış ve daha sonra bir süre durmuştur. Bazıları günlük olarak dozlama bildirmiştir
Psilosibin, psilosib mantarları tarafından üretilen, doğal olarak oluşan, yasadışı bir psychedelic’tir. Eğlence amaçlı bir halüsinojen olarak uzun bir kullanım geçmişine sahiptir ve araştırmacılar uzun zamandır tıbbi kullanım geleceğinden şüphelenmektedirler. Bununla birlikte, şu anda onaylanmış kullanımları olmayan bir ilaç programıdır.
Şu anda, psilosibin öncelikle ruh sağlığı kullanımları için araştırılmaktadır. Bazı araştırmalar tedaviye dirençli depresyon, TSSB ve diğer durumlarda kullanım potansiyeli olduğunu düşündürmektedir. Bununla birlikte, sağlık nedenleriyle psilosibin kullanılmaması şiddetle tavsiye edilir.

Kaynakça:
adf.org.au
drugs.com
riveroakstreatment.com

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.