Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Süpervizyon Nedir?

0 3.537

Terapi süreci, terapistlerin kendi kimliklerini bir yana bırakmaları gereken bir süreçtir. Danışanlarla objektif bir ilişki kurmaları gerekmektedir. Ancak bu ilişkiyi kurmak sanıldığı kadar kolay bir durum değildir.

USüpervizyon Nedir?zmanlar, danışman olma yolunda geniş bir eğitim alıp uzun bir hazırlık süreci dahi geçirseler, çocukluk travmalarını, kişisel yaşantılarını, önyargılarını kısacası kimliklerini eşikte bırakmakta zorlanabilirler. Böyle durumlarda terapistler terapinin negatif etkilenmesini engellemek, objektif kalmayı başarabilmek için kendilerinden daha deneyimli bir terapistten danışmanlık süresi boyunca destek alırlar. Bu süreç süpervizyon olarak tanımlanır. Akran süpervizyonu olan intervizyon ile karıştırılabilen süpervizyon, benzerlikleri olsa dahi danışmanın da değerlendirildiği bir süreç olması noktasında intervizyondan kesin olarak ayrılır.

Yani süpervizyonu tanımlama şu şekilde sürdürülebilir: Deneyimli bir terapistin kendinden daha az deneyimli terapisti tedaviyle ilgili oluşabilecek durumlarda,

– Gözetim altında tutması,

– Denetlemesi,

– Nezaret etmesi,

– Desteklemesidir.”

Süpervizyon başka şekilde de söylenecek olursa,

– Süpervizyon, deneyimli danışmanların yaptıkları danışmanlığın kalitesini ve yetkinliğini, bu hizmetin sunduklarının daha deneyimli danışmanlar tarafından değerlendirilmesidir.

– Süpervizyon, eğitim alan psikolojik danışmanların alan bilgilerini, sahada yetkin bir şekilde kullanmaları için deneyimli bir psikolojik danışman (süpervizör) tarafından, danışmanın seyrinin objektif kalması ve kaliteli olması için yapılan denetlemedir.
Bir danışmanın mesleğinde yetkin olması uzun ve meşakkatli bir yoldur. Bu yolda terapist sadece danışman olarak değil, yeri geldiğinde bir danışan olarak da yürüyebilmelidir. Buradan yola çıkılarak, süpervizyon danışana, danışmana ve terapi sürecine yardımcı, çok önemli bir kritik kontrol noktasıdır. Genel olarak, bu denli önemli süpervizyonun faydalarından da bahsetmek işin daha detaylı anlaşılabilmesi için gereklidir.

Süpervizyonun Faydaları

– Kendinden daha deneyimli birinin rehberliğinde olduğunu bilen uzman, kendini daha güvende hisseder.
– Psikolojinin etik kurallarının belirlenmesi ve uygulanması kolaylaşır.
– Danışman bilgi ve becerilerini gözden geçirebilir, gerekli görülen durumda revize edebilir.
– Çalışma süreci kendisi içinde bir rehberlik ve eğitim süreci haline dönüşür, bilgilerini daha iyi özümser.
– Danışman, danışanın problemine karşı bir karşı aktarım gerçekleştirip duygularını belli edip sürecin dengesini bozduğu zaman, süpervizör (üst denetçi), danışmanın geri çekilmesini ve dengeyi tekrar kurarak farkındalık yaratmasını sağlar.
– Süpervizyon sayesinde, süreç boyunca kendini de gözlemleyen danışman için bu süreç, danışan-danışman ilişkisine benzer bir seyir alarak kendi duygularının da farkına varır.
Kaynakça:
tavsiyeediyorum.com/makale_10372.htm

Yazar:Gökçe Cömert

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.