Rezilyans kavramı sosyal bilimler ve psikoloji alanı için yeni bir terim olsa da fen bilimleri alanında çokça kullanılır. Terim, kelime anlamı itibariyle, İngilizcede geri sıçrama ve esneklik Yazının Devamı

A-Rezistörler: Direnç sağlayan elemanlardır. Kriterleri rezistans değeri ve gücüdür. Yapıldığı maddeler; karbon, film, karbon-film, metal, taş, tel. Karbon ve film rezistörler 5W'a kadar güçlerde yapılır. Yüksek güçlüleri Yazının Devamı

Devreye uygulanan gerilim ve akım bir uçtan diğer uca ulaşıncaya kadar izlediği yolda birtakım zorluklarla karşılaşır. Bu zorluklar elektronların geçişin etkileyen veya geçiktiren kuvvetlerdir. İşte bu kuvvetlere Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar