DNA, nükleotid adı verilen yapı birimlerinden oluşur. Nükleotitler art arda dizilerek DNA zincirini oluşturur. DNA, birbiriyle nükleotitlerdeki bazlar aracılığıyla eşleşebilen iki zincirin eşleşip oluşturduğu sarmal bir yapıdır. Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar