gen

Genomdaki kalıtımsal varyasyonlar (çeşitlilikler) tıbbi genetiğin köşe taşlarıdır. Hücre içerisindeki DNA, proteinlerle sıkıca paketlenmiş halde bulunur. DNA' nın proteinlerle paketlenmiş formuna "kromozom" denir. Kromozomdaki belirli bir bölgeye "lokus" denir. Eğer gen içeriyorsa, DNA segmenti o Yazının Devamı

Protein; tüm canlılarda bulunan, vücudun yapıtaşı olarak ve enzim ve hormonların yapısına katılarak işlevsel olarak görev yapan oldukça karmaşık bir moleküldür. Proteinlerin yapısı; amino asitler adı verilen yapıtaşlarının kimyasal olarak birbirleriyle bağlanması ve zincir oluşturmasıyla Yazının Devamı

Birbirini izleyen döllerde popülasyonun genetik yapısındaki değişim olarak anlamak için popülasyon genetiği konusunda bazı şeyler bilmek gerekir. Bireylerin genetiği ile ilgili çalışmalar bireyin genetik yapısını oluşturan genotip kavramı üzerine oturtulmuştur. Popülasyonun genetiği ile ilgili çalışmalar Yazının Devamı

Saç renginden vücuttaki hücrelerin özelliklerine kadar pek çok biyolojik özelliği genler belirler. Genler etkilerini nasıl gösterir? Genlerdeki DNA dizilerinden, diziye tamamlayıcı özellikte olan RNA molekülleri sentezlenir. Bu RNA molekülleri de hücrede ribozom adlı bir organale Yazının Devamı

Kızıl saçlı bireylerin cilt kanseri geliştirme riski artmıştır. Bununla birlikte, ilk defa araştırmacılar bu riskin boyutunu belirlemişlerdir. Şaşırtıcı bir şekilde, araştırmacılar bunun sadece tehlikeyi paylaşan kızıl saçlı insanlar olmadığını keşfetmişlerdir. Kızıl renk saç ile ilişkili gen tüm Yazının Devamı

Antibiyotik direnci, bir antibiyotiğin bir bakteriyi öldürme ya da kontrol etme yeteneğini kaybettiğinde ortaya çıkar. Bu durumda bakteriler dirençlidir ve tedavi edici dozda olan bir antibiyotiğin varlığında bile çoğalmaya devam ederler. Bir antibiyotik kullanıldığında, vücuttaki Yazının Devamı

Virüsler basit ama güçlü yaşam formlarıdır. Diğer canlılara kıyasla çok küçük ve basit olan genomlarıyla yaşayabilirler ve üreyebilirler. Bu aktiviteleri yapabilmek için, bir hücrenin (virüslerin işgal ettiği hücrelere konak hücre denir) içerisine girerler ve konak Yazının Devamı

Sıcak bir şeye dokunduktan sonra elimizin yanması gibi olaylarda beynimiz o aktiviteyi kaydeder. Yaşanılan tecrübeler sırasında nöronlar aktifleşir. Farklı tecrübeler beyin hücrelerinde farklı aktivite karakteristiklerini uyarır. Beynin dünyayı nasıl algıladığını daha iyi kavramak için araştırmacılar Yazının Devamı

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :