Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi
Tarama Etiketi

ilk marka kime aittir?

Moda Nedir?

Moda kelimesi latince "modo" kökünden gelir. Hemen şimdi anlamı taşıyan bu kelime anlık yapılan tercihlerle…