İnsan Kaynakları

Planlar, işletmelerin amaçlara en kısa yoldan ulaşma engellerine karşı tedbir sağlar. İşletmeler, amaçlarına ulaşmak için üretim faktörlerini zamanında yeterince hazır tutmalıdırlar. Bunun için planlama yapılmazsa, üretim aksar, verim düşer, amaca kolay ulaşılamaz. Üretimde emeği etkin Yazının Devamı

Çağdaş bir işletmenin insan kaynakları departmanının fonksiyonları: 1. Planlama: İnsan kaynakları planlaması, iş analizleri, iş tanımları, iş gereklilikleri, 2. Kadrolama: Personeller bulma, seçme ve yerleştirme, 3. Değerleme ve Ödüllendirme: Performans değerleme, disiplin, ücret ve özendiriciler, Yazının Devamı

Bilhassa küçük işletmelerde, insan kaynakları departmanı bulunmadığı için, insan kaynakları yönetimini diğer yöneticiler üstlenirler. İşletme büyüdükçe insan kaynakları yönetim fonksiyonları ağırlaşarak yöneticilerin diğer önemli işlerine engel olur. Bu halde, insan kaynakları departmanı kurma gereksinimi duyulur. Yazının Devamı

İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı İnsan kaynakları yönetiminin ana konusu, üretim faktörlerinden emektir. Üretilen mal ve hizmetlerin ekonomik olmaları için mutlaka insan ihtiyaçlarını karşılamalıdır. İşletmeler de bunun için üretimde insan emeğinden yararlanırlar. Dolayısıyla insan kaynağı, üretimin Yazının Devamı

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :