nöronlar

Transmitter Kimyasalların Etkisi Nöronlar, özellikle internöronlar, birçok hücreden bilgiler toplayıp bunların ortalamasını alır. Şimdi, artık bu olayın zar üzerinde nasıl başarıldığını anlayacak noktadayız. Asetilkolin gibi transmitterler için, Na+ iyonlarının içeri doğru akışı nöronun polarizasyonunun hafifçe Yazının Devamı

Yakın zamana kadar bilim adamlarının çoğu, karmaşık davranışların (çeşitli duyulan entegre eden davranışlar ve çeşitli kasların sırasıyla koordineli bir şekilde hareket ettirilmesiyle ortaya çıkan davranışlar) birbiriyle etkileşen refleks arkları aracılığıyla meydana geldiğini zannederlerdi. Her refleks Yazının Devamı

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :