otoriter tarz Etiket:

Çocuk Yetiştirmede Demokratik Tutumun Faydaları

Çocuk yetiştirirken ebeveyn tutumları önemli rol oynamaktadır. Çocuk yetiştirmede her anne- babanın tutumları elbetteki farklıdır. Birçok tarz bulunsa da bunlardan en faydalı olanı demokratik tarzdır. Otoriter tarz yetkici tarzdır. Çocuğun olgunluk seviyesinin üzerinde bir çok kurallar ve beklentiler vardır. Çocuğun ihtiyaçlarına duyarlılık yoktur, sadece katı, otoriter kurallar bulunmaktadır. İzin verici tarzda ise, ...Devamı

Çocuk Yetiştirmede Ebeveyn Tutumları

Çocuk yetiştirirken herkesin tutumu, tarzı elbette ki farklıdır. Fakat ölçeklerle belirlenen çocuk yetiştirme de ebeveyn tutumları, 4 tarzdan oluşmaktadır. ...Devamı