EFTA, II. Dünya Savaşı sonrasında vücut bulan Avrupa Birliği'ne karşı kurulmuş bir ortaklık anlaşmasıdır. Türkçeye çevirdiğimiz vakit, ''Avrupa Serbest Ticaret Birliği'' anlamına gelen EFTA, Birleşik Krallık önderliğinde Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar