Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Tedbir Nafakası Nedir?

0 353

Tedbir Nafakası Nedir?Boşanma davasının açılmasıyla beraber hakim tarafından hükmedilen, gerekli görüldüğü durumlarda dava sonucu kesinleşinceye değin devam edebilen ve tarafların bu süreçte yaşam standartlarının olumsuz şekilde etkilenmemesi açısından verilen nafaka türüne tedbir nafakası adı verilir. Yani boşanma davalarında, kesin bir hüküm verilinceye kadar, geçici olarak taraflardan birinin karşı tarafa ve varsa çocuklarına barınma ve bakım konularında yardım etmek adına her ay veya hakimin gerekli gördüğü durumlarda toplu olarak, ödemeye zorunlu olduğu nafakadır.

Tedbir Nafakasının Genel Şartları ve Özellikleri

Tedbir nafakasını diğer nafaka türlerinden ayıran bazı özellikleri vardır. Bu özellikleri ise şu şekilde sıralayabiliriz :Tedbir Nafakası Nedir?
• Boşanma veya tarafların ayrı yaşamasına ilişkin olan ayrılık davasında süreç devam ederken istenebilecek olan bir nafaka türüdür.
• Geçici nafakadır ve boşanma davasında karar kesinleşinceye değin tedbir nafakası verilmeye devam eder. Ancak ayrılık kararının sonuna değin devam eden tedbir nafakası karar kesinleştikten sonra kendiliğinden sona erecektir.
• Hakim, boşanma davalarında eşlerin geçim, çocuk var ise de onun bakımı konusunda geçici bir önlem alabilecektir. Bu sebeple hakim, tedbir nafakasına hükmedebileceği gibi davanın bütün aşamasında tarafın talebiyle de nafakaya hükmedebilecektir.
• Boşanma davasında müşterek çocuk için dava sürecinde istenebilen tedbir nafakasında en önemli detay çocuğun yaşıdır. Çünkü reşit olmuş bir çocuğa, dava devamında ödenmesi amacıyla tedbir nafakası talep edilemez.
• Mahkeme tarafından hükmedilmiş olan bir tedbir nafakasında, kural gereği mahkeme dava tarihi itibariyle tedbir nafakası ödenmesi şeklinde karar alacaktır.
• Tedbir nafakası, nafaka verilecek olan tarafın ölümü halinde son bulacaktır. Eğer bu kişinin nafakası ödenmemiş ya da birikmiş nafaka Tedbir Nafakası Nedir?borcu var ise de nafaka alacaklısının mirasçıları aracılığıyla ölüm tarihine değin biriken nafakanın ödenmesini istenebilecektir.
• Tedbir nafakasında herhangi bir kadın-erkek ayrımı söz konusu değildir. Her iki taraf da koşulları taşıyorsa tedbir nafakası ödenmesini talep edebilecektir.
• Tedbir nafakasında zaman aşımı süresi yoktur ve her daim istenebilecek bir nafaka türüdür. Bunun yanında yenilenebilir ve devamlı bir borç olması dolayısıyla da evlilik süresince istenebilir.

Tedbir Nafakasının Çeşitleri Nelerdir?

Nafakanın hükmedildiği zamana göre iki adet tedbir nafakası türü bulunmaktadır. Bu nafakalar ise şunlardır:
• Boşanma davası açılmadan önce talep edilecek olan tedbir nafakası,
• Boşanma davası devam ederken talep edilmiş olan tedbir nafakası olmak üzere iki tanedir.

Tedbir Nafakası Davasında Yetkili ve Görevli MahkemeTedbir Nafakası Nedir?

Tedbir nafakası istemli olarak açılan davalarda görevli olan mahkeme aile mahkemeleridir. Ancak aile mahkemesi bulunmayan yerlerdeki görevli mahkeme ise asliye hukuk mahkemeleridir ve tedbir nafakası davalarına aile mahkemesi sıfatıyla bakacaktır.Tedbir nafakalarında yer yönünden yetkili olan mahkeme de eşlerden birinin yerleşim alanıdır. Dava taraflardan birinin yerleşim alanı içerisinde görülecektir.
Mahkeme; tedbir nafakası miktarında, tarafların evlilik birliği süresince eşin sağladığı sosyal ve ekonomik durumları göz önünde bulundurmaktadır. Nafaka alacak tarafın boşanma davasından önceki yaşamından farklı bir ekonomik süreç yaşamaması ve ekonomik düzeyinin düşmemesi dikkate alınarak tedbir nafakasına hükmedilecektir.

Tedbir Nafakasını Kim İsteyebilir?

Tedbir nafakasını boşanma davasının taraflarından yalnızca biri isteyebilir. Tarafların nafaka istemesi konusunda kadın veya erkek olmalarının bir önemi yoktur. Erkek eş de dava süresince maddi durumunun kötü olması sebebiyle eşinden tedbir nafakası talebinde bulunabilir.
Aynı şekilde tedbir nafakasını talep eden tarafın davacı veya davalı Tedbir Nafakası Nedir?olmasının da hiçbir önemi yoktur. Çünkü kanunda bu hususta bir sınırlama yer almadığı gibi aksi bir karar da kötüye kullanımlara neden olabilecektir. Dolayısıyla tedbir nafakası isteyen taraf davalı da olsa davacı da olsa şartların bulunması durumunda tedbir nafakası isteyebilir.
Müşterek çocuklar açısından tedbir nafakasını ise, çocukların fiilen yanında bulunduğu veya mahkemece boşanma davası esnasında tedbiren velayeti kendisine verilmiş olan taraf diğer tarafa çocuklar yararına kullanmak için tedbir nafakası talebinde bulunabilir.

Tedbir Nafakası Nasıl Hesaplanır?

Tedbir nafakasının miktarını, davaya bakan hakim takdir edecektir. Fakat hakim takdir yetkisini kullanırken mutlaka Medeni Kanunda belirtilmiş olan kriterleri göz önünde bulundurmak zorundadır. Hakim eşlerin geçimini, barınmasını ve çocukların korunması ve bakımını sağlayacak biçimde bir tedbir nafakası miktarı belirler.
Eşlerin iş hayatı, almış oldukları maaş, mal varlıkları, çocukların eğitim durumları ve yaşı, ortak konutun kendilerine ait olup olmaması ve boşanma davası süresince ortak konutu kimin kullanacağı, yeme, barınma, giyinme, ulaşım, sağlık gibi ihtiyaçları nafaka ödeyecek eşin mali gücü durumunda hakim belli miktarda tedbir nafakasına hükmeder.

Tedbir Nafakası Nasıl Ödenir?

Tedbir nafakasında tavsiye edilen ödeme türü eşin banka hesabına veya PTT yoluyla kendisine ödeme yapılmasıdır. Ayrıca eğer tedbir nafakası alan eş, nafaka ödemesi yapacak olan eşe tedbir nafakasına ilişkin bir icra takibi başlatmışsa ödeme emrini düzenlemiş olan icra dairesinin veznesine veya onun bildirdiği hesaba ödeme yapılabilir.

Tedbir Nafakası Nedir?Tedbir Nafakası Ödenmezse Ne Olur?

Tedbir nafakasının ödenmemesi halinde ödeme cebri icra ile yapılabilir. Tedbir nafakası geçici bir tedbir olması sebebiyle ödenmemesi halinde nafaka borçlusuna hükmedilen herhangi bir disiplin hapsi cezası yoktur. Kısacası, tedbir nafakasının ödenmemesi durumunda alacaklı yalnızca alacağı tahsil etmek için nafaka borçlusuna icra takibi başlatabilir. Bu durum cezai bir sorumluluk gerektirmeyecektir.

Tedbir Nafakası Ne Zaman Sona Erer?

Geçici tedbir nafakası, dava tarihi itibariyle başlayan ve kararın Tedbir Nafakası Nedir?kesinleşmesine değin süren bir yükümlülüktür. Fakat tedbir nafakasının bazı durumlarda kararın kesinleşmesinden önce de son bulması mümkündür. Eşlerden birisinin vefatı durumunda, eş adına takdir edilen tedbir nafakası kendiliğinden son bulur. Ayrıca eş hakkında gaiplik kararı verilmesi durumunda da tedbir nafakası sona erer.
Taraflardan birinin bir kişiyle düzenli bir yaşam sürmeye başlamasının tespiti halinde de mahkeme tedbir nafakasının son bulmasına karar verir. Bunun yanında tedbir nafakasından feragat olunması durumunda, feragat tarihinden itibaren de tedbir nafakası sona erer.

Yazar: Sevinç Urgenç

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku