Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Thomas Robert Malthus ve Nüfus Teorisi

Chechen refugee children carry bread given out free in a refugee camp near Nazran, Ingushetia, Saturday Nov. 18, 2000. Many thousands of Chechens have fled to the neighboring Russian republic of Ingushetia for safety, but the refugee camps are badly equipped for winter, with aging tents and often scarce food. (AP Photo/Musa Sadulayev)
0 394

Thomas Robert Malthus ve Nüfus Teorisi

İngiliz ekonomist Malthus en çok nüfus artışına ilişkin etkili teorileri ile tanınır.Thomas Robert Malthus Şubat 1766’da Surrey’deki Guildford yakınlarında doğdu. Babası müreffeh ama alışılmamıştı ve oğlu evde eğitildi. Malthus Cambridge Üniversitesine gitti ve 1791’de yüksek lisans yaptı. 1793’te Cambridge İsa Kolejinde görev yaptı. 1805 yılında Malthus, ölümüne kadar orada kaldığı Hertfordshire’daki Haileybury’deki Doğu Hindistan Şirketi kolejinde tarih ve ekonomi profesörü (böyle bir akademik birimin birinci sahibi) oldu.
1819’da Malthus, Kraliyet Cemiyeti üyesi olarak seçildi ve iki yıl sonra David Ricardo ve James Mill’i de içeren Politik Ekonomi Kulübü’ne üye oldu. 1824 yılında Kraliyet Edebiyatı Derneği’nin (Royal Society of Literature) 10 kraliyet asistanından biri olarak seçildi. Malthus ayrıca 1834’te Londra İstatistik Cemiyeti’nin kurucularından biridir.

Thomas Robert Malthus ve Nüfus TeorisiMalthus’un en tanınmış eseri olan ‘Nüfus İlkesi Üzerine Bir Deneme’, 1798’de yayınlandı. Tartışmasının temel ilkeleri o sırada mevcut düşünceye kökten karşıydı. Nüfus artışlarının, dünyanın kendisini besleme yeteneğini azaltacağını ve bu sonucun, popülasyonların, bitkiler için yeterli arazilerin gelişimini aşacakları şekilde genişlediği tezine dayandığını savundu. Doğal seleksiyon teorisi Malthus’un nüfus artışı analizinden etkilenen Darwin ile bağlantılı olarak, Malthus sık sık yanlış yorumlandı.Malthus 23 Aralık 1834’de öldü.
Ayrıca doğum oranını kontrol etmeyi savunmasına rağmen beş çocuk babası olmasıyla eleştirmenlerin hedefi haline geldi.

Thomas Robert Malthus ve Nüfus Teorisi-Malthus (Nüfus) Teorisi
1798’de Malthus anonim olarak nüfus teorisinin ilk baskısını yayımladı.Bu eser geniş bir bildirim aldı.Kısaca, çarpıcı bir biçimde toplumsal mutluluğun çoğu insan için boşuna umut olduğunu söyledi çünkü nüfus her zaman üretim artışından daha fazla eğilim gösteriyor. Nüfus artışı, kontrol edilmezse, geometrik bir ilerleme ile gerçekleşirken, geçim araçları yalnızca aritmetik bir ilerlemede artacaktır. Nüfus her zaman geçim sınırına kadar genişleyecek ve oradaki kıtlık, savaş ve hastalıklar tarafından orada tutulacaktır.Sefalet ve öz kısıtlama tek başına bu büyümeyi kontrol edecektir” düşüncesini savundu.

Malthus, yoksulluğu insanın kaçınılmaz kaderi olarak gören ekonomik bir kötümserdi.Nüfus üzerine yaptığı çalışmanın ilk baskısı üzerindeki argüman özünde soyut ve analitiktir. Malthus 1798 yılının uzun broşürünü daha uzun bir kitap haline getirerek ve tezine çok fazla olgu malzemesi ve illüstrasyon ekleyerek bir sonraki baskıyı (1803) üretti.Avrupa’daki ve İngiltere’deki istatistikçilerin Malthus’un yaşamı boyunca giderek sofistike teknikler geliştirmesine rağmen, gerçek ve istatistiksel materyallerini çok kritik ya da istatistiksel titizlikle ele almamıştır. Amerikalı sosyolog ve demografçı Kingsley Davis, Malthus’un teorilerini güçlü bir ampirik temel üzerine kurduğu halde, teoriler ampirizminde çok zayıf ve teorik formülasyonlarında çok güçlü olduklarını belirtti.Teorisinin zayıf ve kötü yönleri olsa da, Malthus’un nüfus teorisi yine teorik ekonomi sistemlerine dahil edildi. Ekonomik iyimserliği olumsuz etkiledi, ücret verenin asgari geçim bedeline dayanan bir ücret teorisini haklı çıkarmaya yardımcı oldu ve geleneksel sadaka biçimlerinden vazgeçildi.

-Malthus (Nüfus) Teorisi ile İlgili Tartışmalar
Sosyal bilimler tarihinde çok az düşünür, Malthus kadar tartışmalara neden oldu.Tartışmaların sebeplerini bulmak zor değildir: doğrudan doğruya doğum oranını düşürmek için harekete geçmeyen tüm reform yöntemlerine sürekli olarak karşı çıkmış ve bunu gerçekleştirmek içinde hiç de pratik olmayan çözüm yolları bulmuştur. Malthus’un eleştiriye uğramasının en önemli nedenlerinden biri, gıda üretiminin nüfus artışını aşmasını ya da aşmasına neden olan tarım devrimi öngörmede başarısızlığa uğramasıydı.Düşüncelerinin aksine tarım devrimi sayesinde savunduklarından çok daha fazla sayıda insan için refah mümkün kılındı.Ayrıca Malthus doğum oranının düşmesine neden olan kontraseptif kullanımını önceden tahmin edemedi.

Thomas Robert Malthus ve Nüfus TeorisiYine de 19. yüzyılın sonlarına doğru, canlı standartların yükselmesi ve en azından Batı ülkelerinde doğurganlığın azalması aşırı nüfus korkusu yüzünden tartışmayı çökertti. Fakat II. Dünya Savaşı’ndan sonra az gelişmiş ülkelerin sorunu Malthus’u lehte buldu. Gelişmekte olan Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerinin çoğunun tarım ekonomilerine özgü yüksek doğum oranlarını sanayileşmiş ekonomilerin tipik düşük ölüm hızlarıyla birleştirdiği ve beslenmek için çok fazla ağız tehlikesi yeniden gündeme gelmeye başladı. Bu nedenle, Malthus’un adı az gelişmiş ülkelerdeki nüfus politikası tartışmalarında sık sık anılmaktadır.Tartışmalar, Malthus’un Yaşadığı zamanın şartlarından çok farklıdır ancak tartışmaların katılımcıları halâ Malthus’un nüfus kuramının savunucusu veya onun karşıtı durumundadır.

Kaynakça:
http://biography.yourdictionary.com/thomas-robert-malthus
http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/malthus_thomas.shtml
https://www.britannica.com/biography/Thomas-Malthus

Yazar: Merve Karaca

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.