Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Titreme Nasıl Bir Hastalıktır, Belirtileri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir?

0 479

Tremor, vücudun bir veya daha fazla bölgesinde görülen kasıtsız ve kontrol edilemez ritmik hareketlerdir. En sık elleri etkiler ancak kollarda, kafada, ses tellerinde, gövdede ve bacaklarda da görülen yaygın bir hareket bozukluğudur. Vücudun herhangi bir yerinde ve herhangi bir zamanda titreme meydana gelebilir. Bu genellikle beynin kas hareketini kontrol eden kısmındaki bir problemin sonucudur. Sporadik olarak (kendi başına) veya başka bir hastalığın sonucu olarak ortaya çıkabilir. Kas spazmı, kas seğirmesi ve titremenin aynı şey olmadığını belirtmek gerekir. Kas spazmı, kasın istemsiz kasılmasıdır. Kas seğirmesi, daha büyük bir kasın küçük bir kısmının kontrolsüz seğirme hareketidir. Bu seğirme derinin altında görülebilir.
Her yaşta görülebilmesine rağmen tremor, orta yaşlı ve yaşlı yetişkinler arasında daha yaygındır. Hastalık erkekleri ve kadınları genellikle eşit şekilde etkiler. Titreme her zaman ciddi değildir, ancak bazı durumlarda ciddi bir hastalık olduğunu gösterebilir. Tremor hayatı tehdit edici değildir ancak iş ve günlük yaşam görevlerini yerine getirmeyi zor hatta imkânsız hale getirebilir.

Tremorun Sebepleri Nelerdir?

Tremor genellikle hareketleri kontrol eden beynin derin kısımlarındaki bir problemden kaynaklanır. Çoğu tremor (titreme) türünün bilinen bir nedeni yoktur, ancak kalıtsal bazı formlar vardır. Tremor kendi başına oluşabilir veya aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli nörolojik bozukluklarla ilişkili bir semptom olabilir:
Titreme Nasıl Bir Hastalıktır, Belirtileri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir?*Multipl Skleroz (MS)
*İnme
*Travmatik beyin hasarı
*Beynin bölümlerini etkileyen nörodejeneratif hastalıklar (örneğin, Parkinson hastalığı).
Bilinen diğer bazı nedenler şunlardır:
*Belirli ilaçların kullanımı (belirli astım ilaçları, amfetaminler, kafein, kortikosteroidler ve belirli psikiyatrik ve nörolojik bozukluklar için kullanılan ilaçlar)
*Alkol bağımlılığı veya bırakma aşamasındaki yoksunluk
*Cıva zehirlenmesi
*Aşırı aktif tiroid
*Karaciğer veya böbrek yetmezliği
*Kaygı ya da panik

Tremor Belirtileri Nelerdir?

Tremor bazı belirtilerle kendini gösterir. Bu belirtiler aşağıdakilerden biri olabilir.
*Ellerde, kollarda, kafada, bacaklarda veya gövdede ritmik titreme
*Titrek ses
*Yazma ve çizme zorluğu
*Kaşık gibi eşyaları, kapları tutma ve kontrol etme problemleri
Bazı tremorlar, stres veya güçlü heyecan zamanlarında, bireyin fiziksel olarak tükenmiş olduğu zamanlarda, belirli duruşlarda ya da hareketlerde bulunduğunda tetiklenebilir veya daha da kötüleşebilir.

Tremor Nasıl Sınıflandırılır?

Tremor temelde iki ana kategoriye ayrılabilir:
İstirahat tremoru, eller kucakta dinlendirilirken, kaslar gevşediğinde meydana gelir. Bu bozuklukla birlikte bir kişinin elleri, kolları veya bacakları istirahatte olsa bile sallanıp titreyebilir. Titreme genellikle sadece el veya parmakları etkiler. Bu tip titremeler genellikle Parkinson hastalığı olan kişilerde görülür ve hastalar eldeki küçük nesnelerin veya hapların yuvarlanmasına benzer dairesel parmak ve el hareketleri yaptıkları için “hap yuvarlayıcı “ tremor (pill-roling tremor) denir.

Aksiyon tremoru, kasın istemli hareketi ile ortaya çıkar. Çoğu tremor tipi, aksiyon tremoru olarak kabul edilir. Aksiyon tremorunun çoğu birbiri ile örtüşen birkaç alt sınıflandırması vardır.

Postural tremor, bir kişi yerçekimine karşı, örneğin kollarını uzatıp bir şeyi tutma gibi bir pozisyona sahip olduğunda meydana gelir.

Kinetik tremor, bilekleri yukarı ve aşağı hareket ettirmek veya gözleri Titreme Nasıl Bir Hastalıktır, Belirtileri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir?kapatmak ve açmak gibi herhangi bir istemli hareketle ilişkilidir.

Maksatlı tremor, buruna dokunmak için bir parmağını kaldırmak gibi hedefe yönelik, amaçlı bir hareket ile ortaya çıkar. Hedeflerine yaklaştıkça bireyin titremesi tipik olarak artar.
Göreve özgü tremor, yalnızca el yazısı veya konuşma gibi yüksek vasıflı, hedefe yönelik görevler yaparken görülür.
İzometrik tremor, ağır bir kitap veya bir dambılın aynı pozisyonda tutulması gibi herhangi bir hareketin eşlik etmediği istemli bir kas kasılması sırasında meydana gelir.

Farklı Tremor Türleri

Tremor sıklıkla görünümüne, nedenine ya da orijinine göre sınıflandırılır. 20’den fazla tremor türü vardır. En yaygın tremor türlerinden bazıları şunlardır:
Esansiyel tremor (daha önce benign esansiyel tremor veya ailesel tremor olarak da adlandırılmaktaydı), en yaygın hareket bozukluklarından biridir. Esansiyel tremorun kesin nedeni bilinmemektedir. Bazı insanlar için bu titreme hafiftir ve yıllarca stabil kalır. Titreme genellikle vücudun her iki tarafında görülür, ancak baskın elde daha sık fark edilir çünkü aksiyon titremesidir.
Esansiyel tremorun temel özelliği, hem ellerde hem de kollarda, hareket esnasında ve ayakta dururken olmasıdır. Ek semptomlar kafanın “evet” veya “hayır” hareketi yapar gibi titremesidir. Titremenin larinks ya da gırtlağı etkilemesi durumunda ses titremektedir. Esansiyel tremorda her iki elde görülen titreme yazmak, çizmek, bir bardaktan su içmek veya bilgisayar gibi bir aleti kullanmak sırasında sorunlara yol açabilir.
Titreme Nasıl Bir Hastalıktır, Belirtileri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir?Tremor frekansı (sallanma hızı) kişi yaşlandıkça düşebilir ancak kişinin günlük yaşamda belirli görevleri veya aktiviteleri yerine getirme yeteneğini etkileyen şiddet derecesi artabilir. Artan heyecan, stres, ateş, fiziksel yorgunluk veya düşük kan şekeri tremoru tetikleyebilir ve / veya ciddiyetini artırabilir. Titreme her yaşta başlasa da ilk kez ergenlik döneminde veya orta yaşta (40–50 yaşları arasında) ortaya çıkabilir. Az miktarda alkol almak esansiyel tremorun azaltılmasına yardımcı olabilir ancak bunun arkasındaki mekanizma bilinmemektedir.
Esansiyel tremor vakalarının yaklaşık yüzde 50’sinin genetik risk faktöründen kaynaklandığı düşünülmektedir. Ailesel tremoru olan bir ebeveyne sahip olan çocuklarda hastalığın ortaya çıkma riski daha yüksektir. Esansiyel tremorun ailesel formları genellikle yaşamın erken dönemlerinde görülür.
Esansiyel tremor uzun yıllar boyunca herhangi bir hastalık ile ilişkilendirilememiştir. Bununla birlikte bazı bilim insanları esansiyel tremorun, beynin hareketi kontrol eden belli bölgelerinin hafifçe yozlaşması ile birlikte olduğunu düşünmektedir. Bu düşünce, bilim dünyasının araştırma alanında devam eden bir tartışmadır.
Distonik tremor, distoniden etkilenen insanlarda oluşur. Distonik tremor genellikle genç veya orta yaşlı yetişkinlerde görülür ve vücuttaki herhangi bir kası etkileyebilir. Semptomlar bazen tamamen gevşemeyle rahatlayabilir. Belirtilerin bir kısmı benzer olsa da distonik tremor bazı yönlerden esansiyel tremordan farklıdır.
Distonik tremor:
*Kuvvetli kas spazmları veya krampları nedeniyle anormal vücut duruşu ile ilişkilidir
*Esansiyel tremorla vücudun aynı kısımlarını etkileyebilir, fakat aynı zamanda kafa, eller veya kollarda başka bir hareket olmaz.
*Parkinson hastalarında görüldüğü gibi istirahat tremorunu taklit edebilir.
*Distonik tremorun şiddeti etkilenen vücut kısmına veya kasına dokunarakTitreme Nasıl Bir Hastalıktır, Belirtileri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir? azaltılabilir ve tremor hareketleri ritmik olmak yerine “sarsıntılı” veya düzensizdir.

Serebellar tremor, tipik olarak bir düğmeye basmaya çalışmak gibi maksatlı bir hareketin sonunda ortaya çıkan, ekstremitelerin (örneğin kol, bacak) yavaş, yüksek genlikli (kolayca görülebilir) tremorudur. Beyincik hasarı, felç veya tümörden kaynaklanan diğer beyin bölgelerine giden yolların hasarından kaynaklanır. Hasar ayrıca multipl skleroz veya ataksi (kişilerin kollarında ve bacaklarında kas kontrolünü kaybettiği) ve Fragile X sendromu (çeşitli entelektüel ve gelişimsel problemler ile belirgin bir bozukluk) gibi kalıtsal dejeneratif hastalıklardan da kaynaklanabilir. Ayrıca alkolizm nedeniyle beyinciğin kronik hasarından da kaynaklanıyor olabilir.

Psikojenik tremor (fonksiyonel ya da işlevsel tremor olarak da bilinir), herhangi bir titreme şekli olarak görünebilir. Belirtileri değişebilir ancak çoğu zaman aniden başlar ve tüm vücut kısımlarını etkileyebilir. Titreme, stres zamanlarında artar ve dikkat dağıtıldığında azalır veya kaybolur. Psikojenik titreme olan birçok bireyde depresyon veya travma sonrası stres bozukluğu gibi altta yatan bir psikiyatrik bozukluk vardır.

Fizyolojik tremor, tüm sağlıklı bireylerde görülür. Göze nadiren görülür ve tipik olarak hem ellerin hem de parmakların ince bir şekilde titremesi şeklindedir. Bir hastalık olarak kabul edilmez, vücuttaki fiziksel özellikler (örneğin kalp atışı ve kas aktivasyonu gibi ritmik aktiviteler) sonucu ortaya çıkan normal bir olgudur.

Artmış fizyolojik tremor, kolayca görülebilen daha belirgin bir fizyolojik tremor vakasıdır. Genellikle nörolojik bir hastalıktan değil, bazı ilaçlardan, Titreme Nasıl Bir Hastalıktır, Belirtileri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir?alkolden yoksun kalma durumundan ya da aşırı aktif bir tiroid ve hipoglisemi dahil olmak üzere tıbbi koşullara verilen reaksiyondan kaynaklanır. Sebep düzeltildikten sonra genellikle geri dönüşümlüdür
Parkinson tremoru, Parkinson hastalığının genel bir belirtisidir, ancak Parkinson hastalığına yakalananların hepsinde titreme yoktur. Genellikle semptomlar istirahatte bir veya iki elde titremeyi içerir. Çene, dudak, yüz ve bacakları da etkileyebilir. Titreme başlangıçta sadece bir uzuvda veya vücudun sadece bir tarafında görülebilir. Hastalık ilerledikçe, vücudun her iki tarafına da yayılabilir. Tremor genellikle stres veya aşırı heyecan varlığında daha da kötüleşir. Parkinson hastalığı olan kişilerin yüzde 25’inden fazlasında bununla ilişkili aksiyon tremoru var.
Ortostatik tremor, ayakta dururken bacaklarda oluşan hızlı kas kasılmalarıyla karakterize nadir bir hastalıktır. Kişilerde genellikle sabit kalamama veya dengesizlik hissi yaşanır. Hastalar ayağa kalkıp yürümek istediklerinde ortaya çıkar ve oturmaları gerekir. Titreme, çok yüksek bir frekansta olduğu için çıplak gözle görülemeyebilir ancak uyluklara veya baldırlara dokunarak hissedilebilir veya kasları stetoskopla inceleyen bir doktor tarafından tespit edilebilir. Bazı durumlarda titreme zamanla daha şiddetli hale gelebilir. Ortostatik tremorun nedeni bilinmemektedir.

Tremor Nasıl Teşhis Edilir?

Tremor, fiziksel ve nörolojik muayene ile bireyin tıbbi geçmişine dayanarak teşhis edilir. Bir doktor değerlendirmeyi aşağıdakilere göre yapar:
*Tremor, kaslar dururken veya hareket halindeyken mi oluşuyor?
*Titremenin vücuttaki yeri (Vücudun bir tarafında mı yoksa iki tarafında mı meydana geliyor?)
*Titremenin görünümü (titreme frekansı ve genliği).
Doktor ayrıca dengesizlik, konuşma bozuklukları veya artmış kas sertliği gibi diğer nörolojik bulguları da kontrol edecektir. Kan veya idrar testleri, tiroid fonksiyon bozukluğu ve titremeye neden olabilecek bazı ilaçlar gibi metabolik nedenleri ekarte edebilir. Bu testler ayrıca ilaç etkileşimleri, kronik alkolizm veya diğer koşullar veya hastalıklar gibi katkıda bulunan nedenleri belirlemeye yardımcı olabilir. Tanısal görüntüleme, titremenin beyindeki hasarın sonucu olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilir.
El yazısı ile ilgili zorluk veya bir çatal, bardak tutabilme gibi fonksiyonel sınırlamaları belirlemek için ek testler uygulanabilir. Bireylerden Titreme Nasıl Bir Hastalıktır, Belirtileri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir?parmağını burnunun ucuna değdirmek veya spiral çizmek gibi bir dizi görev veya egzersiz yapmaları istenebilir.
Doktor, kas veya sinir problemlerini teşhis etmek için bir elektromiyogram (EMG) isteyebilir. Bu test istemsiz kas aktivitesini ve kasın sinir stimülasyonuna cevabını ölçer.

Tremor Nasıl Tedavi Edilir?

Çoğu tremor şekli için bir tedavi olmamasına rağmen, semptomları yönetmeye yardımcı olmak için tedavi seçenekleri mevcuttur. Bazı durumlarda kişinin gösterdiği belirtiler tedavi gerektirmeyecek kadar hafif olabilir.
Uygun tedaviye karar vermek, nedenin doğru teşhis edilmesine bağlıdır. Altta yatan sağlık sorunlarından kaynaklanan titreme bazen tedavi ile tamamen ortadan kaldırılabilir. Örneğin, tiroid hiperaktivitesine bağlı titreme, tiroid fonksiyon bozukluğunun tedavisi ile iyileşir (hatta normal duruma döner). Ayrıca, titreme ilaçtan kaynaklanıyorsa, titremeye neden olan ilacı kesmek titremeyi azaltabilir veya ortadan kaldırabilir.
Eğer tremorun altında yatan bir neden yoksa mevcut tedavi seçenekleri aşağıdakilerden biri olabilir:

İlaç Tedavisi

Beta blokerler: Propranolol gibi beta bloker ilaçlar normalde yüksek tansiyonu tedavi etmek için kullanılır ancak aynı zamanda esansiyel tremorun tedavisine de yardımcıdır. Propranolol ayrıca bazı kişilerde diğer aksiyon tremoru tipleri için de kullanılabilir. Kullanılabilecek diğer beta blokerler atenolol, metoprolol, nadolol ve sotalol’dür.
Antiepileptikler: Beta-blokerlere yanıt vermeyen temel(esansiyel) tremorlu hastalarda Primidon içeren Mysoline gibi bazı antiepileptik ilaçlar etkili olabilmektedir. Reçete edilebilecek diğer ilaçlar arasında gabapentin Titreme Nasıl Bir Hastalıktır, Belirtileri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir?ve topiramat bulunur. Bununla birlikte, bazı nöbet önleyici ilaçların titremeye neden olabileceği de bilinmektedir.
Trankilizan ilaçlar: Benzodiazepinler olarak da bilinen Alprazolam ve klonazepam gibi trankilizanlar (sakinleştiriciler) tremora geçici olarak yardımcı olabilir. Ancak uyku hali, zayıf konsantrasyon ve zayıf koordinasyon içeren istenmeyen yan etkiler nedeniyle kullanımları sınırlıdır. Bu yan etkiler kişilerin araba kullanmak, okula veya işe gitmek gibi günlük aktiviteleri gerçekleştirme yeteneklerini etkileyebilir. Ayrıca, düzenli olarak alındığında, sakinleştiriciler fiziksel bağımlılığa neden olabilir ve aniden bırakıldığında çeşitli yoksunluk belirtilerine neden olabilir.
Parkinson hastalığı ilaçları: Levodopa, karbidopa gibi ilaçlar Parkinson hastalığına bağlı tremor tedavisinde kullanılır.
Botulinum toksin enjeksiyonları: Hemen hemen tüm tremor tipleri bu yolla tedavi edilebilir. Özellikle ilaçlara cevap vermeyen kafa titremesine faydalıdır. Botulinum toksini, distonik tremoru kontrol etmek için yaygın olarak kullanılır. Her ne kadar botulinum toksin enjeksiyonları bir seferde yaklaşık üç ay boyunca tremoru iyileştirebilse de, kas zayıflığına neden olabilir. Bu tedavi etkilidir ve genellikle kafa titremesi için iyi tolere edilirken, eller için kullanıldığında parmaklarda zayıflığa neden olabilir. Sesin titremesini tedavi ederken ses kalınlaşmasına ve yutma zorluğuna neden olabilir.

Fokuslu Ultrason

Manyetik rezonans görüntüleri eşliğinde uygulanan fokuslu ultrason ile beynin talamus bölgesinde bulunan, titremelerden sorumlu olduğu düşünülen küçük alanlarda bir lezyon oluşturmak esansiyel tremor için yeni bir tedavi şeklidir. Tedavi, yalnızca antikonvülsant ilaçlara veya beta blokerlere iyi cevap vermeyen esansiyel tremor hastaları için onaylanmıştır.

Cerrahi Girişim

Hastalar ilaç tedavilerine cevap vermiyorsa veya günlük yaşamlarını önemli ölçüde etkileyen ciddi titremeler yaşıyorsa, doktorlar derin beyin stimülasyonu (DBS) veya çok nadiren talamotomi gibi cerrahi girişimler önerebilir. DBS genellikle iyi tolere edilirken, cerrahinin sıklıkla görülen olumsuz yan etkisi dizartri (bir çeşit konuşma bozukluğu) ve denge problemidir.
Derin beyin stimülasyonu (DBS): Tremorun cerrahi tedavisinin en sık kullanılan şeklidir. Bu yöntem tercih edilir çünkü etkilidir, düşük risk taşır ve talamotomiden daha geniş bir semptom yelpazesini tedavi eder. Tedavide beynin bazı istemsiz hareketlerini koordine ve kontrol eden, derin bir yapısı olan talamus bölgesine frekansı yüksek olan elektrik sinyallerinin gönderilmesi amacıyla cerrahi olarak yerleştirilmiş elektrotlar kullanır. Derinin altına, göğsün altına yerleştirilen küçük bir uyarı üretme cihazı (kalp piline benzer) beyne elektriksel uyarılar gönderir ve tremoru geçici bir süre engeller. DBS şu anda esansiyel tremor, Parkinson tremoru ve distoninin tedavisi amacıyla kullanılmaktadır.
Talamotomi: Talamusta minik bir bölgenin kesin ve kalıcı bir şekilde tahrip edilmesini içeren cerrahi bir prosedürdür. Günümüzde derin beyin cerrahisi kontrendike olduğunda şiddetli tremoru tedavi etmek için cerrahi, radyofrekans ablasyonu ile değiştirilmektedir. Radyofrekans ablasyonu, bir siniri ısıtan ve tipik olarak altı veya daha fazla ay boyunca sinyal kabiliyetini bozan bir elektrik akımı üretmek için radyo dalgası kullanır. Titremeyi iyileştirmek için genellikle beynin sadece bir tarafında yapılır. Konuşma ile ilgili sorunlara yol açabileceğinden her iki tarafın da ameliyat yapılması önerilmemektedir.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Fiziksel, konuşma ve mesleki terapiler: Tremoru kontrol etmeye ve titremenin neden olduğu günlük zorluklarla başa çıkmaya yardımcı olabilir. Bir fizyoterapist koordinasyon, dengede kalma ve diğer egzersizler yoluyla hastaların kas kontrollerinin, işlevlerinin ve güçlerinin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Bazı terapistler ağırlıklar, ateller, diğer adaptif ekipman, yemek için özel kaplar ve tabaklar gibi eşyalarının kullanılmasını önerebilir. Konuşma ve dil patologları konuşma, dil, iletişim ve yutma bozukluklarını değerlendirip tedavi edebilir. Mesleki terapistler bireylere günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmenin yeni yöntemlerini öğretebilir.
Kafein ve diğer ilaçlar gibi titremeye neden olan maddeleri ortadan kaldırmak veya azaltmak: Tremorun iyileştirilmesine büyük oranda yardımcı olabilir. Küçük miktarlarda alkol bazı hastalarda titremeyi azaltabilse de, fazla alındığında alkolün etkileri titremeyi daha da kötüleştirebilir.

Hastalığın Seyri Nasıldır?

Tremor hayatı tehdit edici bir durum olarak kabul edilmez. Birçok tremor vakası hafif olsa da, bazı kişiler için çok engelleyici olabilir. Titremesi olan bireylerin çalışma, banyo, giyinme ve yemek yeme gibi normal günlük aktiviteleri gerçekleştirmesi zor olabilir. Titreme aynı zamanda “sosyal yetersizliğe” de neden olabilir. İnsanlar utançtan veya başka sonuçlardan kaçınmak için fiziksel aktivitelerini, seyahatlerini ve sosyal sorumluluklarını sınırlayabilir.
Esansiyel tremorun belirtileri genellikle yaşla birlikte daha da kötüleşir. Ek olarak, esansiyel tremoru olan, özellikle tremoru 65 yaşından sonra ilk kez ortaya çıkan kişilerde, Parkinson hastalığı veya Alzheimer hastalığı gibi diğer nörodejeneratif durumların gelişme ihtimalinin daha düşük olduğuna dair bazı kanıtlar vardır. Esansiyel tremorun aksine, fizyolojik ve ilaca bağlı tremorun semptomları genellikle zamanla kötüleşmez ve altta yatan nedenler tedavi edildiğinde sıklıkla iyileştirilebilir veya elimine edilebilir.

Hangi Araştırmalar Yapılıyor?

Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü’nün (NINDS) misyonu, beyin ve sinir sistemi hakkında temel bilgileri araştırmak ve bu bilgiyi nörolojik hastalıkların yükünü azaltmak için kullanmaktır. NINDS, dünyadaki biyomedikal araştırmaların önde gelen destekçisi olan Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin (NIH) bir bileşenidir. Araştırmacılar titremeye neden olan beyin fonksiyonlarını daha iyi anlamak, bireyleri hastalığa daha duyarlı hale getiren genetik faktörleri belirlemek, yeni ve daha iyi tedavi seçenekleri geliştirmek için çalışmaktadır.

Beyin İşlevleri

Parkinson hastalığı ve esansiyel tremor gibi hareket bozukluklarını ayırt etmek zor olabilir. Bu zayıflatıcı hareket bozuklukları farklı prognozlara sahiptir ve mevcut tedavilere çok farklı tepkiler verebilir. NINDS araştırmacıları, bu hastalıkların her biri için hassas ve spesifik belirteçler geliştirmek üzere invazif olmayan nöro görüntüleme teknikleri kullanarak beyindeki yapısal ve fonksiyonel değişiklikleri tanımlamak ve daha sonra hastalık ilerledikçe nasıl değiştiğini izlemek için çalışmaktadır.
Diğer araştırmacılar normal ve hastalıklı beyin devresi fonksiyonlarını ve ilgili motor davranışlarını daha iyi anlamak için fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme teknolojisini kullanmaktadır. Bilim insanları, Parkinson hastalığı ve titreme gibi hastalıklarda normal beyin devresi işlevini geri getirebilecek tedaviler tasarlamayı ummaktadır.

Genetik

Araştırmalar, esansiyel tremorun aileyi birçok kuşak etkileyen güçlü bir genetik bileşene sahip olabileceğini göstermiştir. NINDS araştırmacıları, ailevi erken başlangıçlı (40 yaşından önce) esansiyel tremor için duyarlılık genlerini tanımlamak için önceki genetik çalışmaların üzerine yenilerini eklemekte, bağlantıları daha iyi tespit etmek için çok kuşaklı, erken başlangıçlı ailelere odaklanmaktadır. NINDS bilim adamları genetik anormalliklerin esansiyel tremorun gelişimi üzerindeki etkisini de araştırmaktadır. Önceki çalışmalar esansiyel tremor ve olası genetik varyantlar ile 6. ve 11. kromozomlar arasında bir bağlantı olduğunu göstermekte, devam eden araştırmalar, ailelerde diğer genetik çeşitliliklerin etkisini hedef almaktadır.

İlaçlar ve Diğer Tedavi Yöntemleri

İlaçlar bazı kişiler üzerinde etkili olsa da, hastaların yaklaşık yüzde 50’si ilaca yanıt vermemektedir. Esansiyel tremor hastaları için yardımcı ve rehabilitasyon amaçlı titreme önleyici cihazlar geliştirmek için araştırmacılar gönüllü hareketlere izin verirken titremeyi nerede ve nasıl en aza indireceklerini ya da bastıracaklarını araştırmaktadır.
Esansiyel tremoru olan birçok kişi etanole (alkole) yanıt verir ancak, neden veya nasıl olduğu açık değildir. NINDS araştırmacıları, doğru dozaj miktarını ve beyindeki fizyolojik etkisini belirlemek için etanolün titremeye etkisini ve yan etkisi olmayan diğer ilaçların etanol üzerinde etkili olup olmayacağını araştırmaktadır.
Diğer NIH araştırmacıları esansiyel tremorun kaynağını tanımlamayı, mevcut tremor baskılayıcı ilaçların beyindeki etkilerini araştırmayı ve daha hedefe yönelik, etkili tedaviler geliştirmeyi ummaktadır.

Kaynakça:
https://www.healthline.com
https://www.ninds.nih.gov

Yazar: Müşerref Özdaş

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.