Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Tüm Dünyada Geçerli Olan Tango Stilleri

0 878

Tango, yıllar içerisinde evrimleşmiş ve kökeni Arjantin‘de başlayan, ardından dünyanın her yerine yayılan bir müzik ve dans çeşididir. Pek çok bölgede yapılmasından dolayı, çeşitli şekillerde tango stili ortaya çıkmıştır.

Günümüzde icra edilen tango çeşitleri şunlardır:

– Arjantin Tango
– Nuevo (New Tango)
– Oriental (uruguayo)
– Liso
– Milonguero (Tango Apilado)
– Ballroom Tango
– Canyengue
– Salon Stili
– Finnish Tango (Fin Tango)
– Orillero
– Show Tango (Fantasia olarak da bilinir)

Arjantin Tango

Tüm Dünyada Geçerli Olan Tango StilleriArjantin Tango, pek çok stil ile günümüzde icra edilen ve kişiselleştirilebilen bir dans türüdür. Öyle ki, eğer dansçılar Arjantinli değilse, yaptıkları dansın herhangi bir stil ile bağlantılı olmadığını ve kendi stillerini ortaya koyduklarını ifade ederler. Bunu da “Biz sadece tango yapıyoruz.” diyerek dile getirirler. Dansçıların yaptıkları dans ile ilgili olarak kendi dans stillerini ortaya koyması, belli başlı özellikler eklemesi tabi ki dansın geneline bakıldığında uğraştırıcı olduğu görülmektedir. Bu nedenle, dansçılar kendilerine has stil özelliklerini ortaya koyduğunda, bunu genel bir tabir ile belirlemek de tango kuralları açısından hayli zor olmaktadır.

Tüm bunlara karşın, tangonun genel yapısı nedeniyle, pek çok farklılıklara rağmen belli başlı birkaç kategoriye ayrılması açısından fikir veren ve yol gösteren özellikler tabi ki bulunur. Bu belirlenen kurallar içerisinde net bir ayrım gözetilen tango stilleri Salon, Orillero, Milonguero, Kulüp, Nuevo, Fantasia ve Canyengue şeklinde söylenebilir.

1- Salon Stili Tango

Bu stilin en tipik özelliği, dansın yapıldığı süre boyunca vücudun dik duruşudur. Dansçıların isteğine ve tutumuna bağlı olarak tutuş açık veya kapalı olabilir. Salon dansında öne çıkan bir görünüm ise, dansçıların aksları bozulmamak ile birlikte, dansçıların merkezi partnerinin merkezine göre biraz daha sağda kalarak dans edilmesidir. Bu duruş da akabinde dansçılara bir “V” şeklindeymişler görünümü verir. Bu görünümü tahlil edebilmek ise aslında kolaydır. Dans esnasında partnerler arasında bayan dansçının sol omzu erkek dansçının sağ omzuna yakındır ve tam tersi şekilde bayan dansçının sağ omzu erkeğin sol omzuna diğer tarafa göre daha uzaktır. Yani bir tarafta partnerler yakınken, diğer tarafta hafif uzaktır.

Eğer Salon Stili Tango yapılırken açık tutuş ile dans edilirse, bu tutuş dansçılar arasında mesafe olması dolayısı ile kapalı tutuşa göre biraz daha uzaktır. Dolayısıyla, bu tutuş bayanın daha kolay dönüş yapabilmesini sağlarken, aynı zamanda bağımsız hareket edebileceği figürlere daha az ihtiyaç duymasını sağlar.

Eğer ki Salon Stili Tango yapılırken kapalı tutuş ile dans edilirse, partnerler biraz daha rahat ve gevşek bir tutuş sergilerler. Bu gevşeme de dönüşlerin daha rahat yapılmasına olanak tanır. Bu dönüşler ayrıca genel olarak bayanın hareketlerini oluşturduğundan, dansın bayan tarafına dönüşler bazında hareket kolaylığı ve rahatlığını sağlar. Bu stilde dans ediliyorsa, bu tarza en çok uyan parçalar 4/4 ‘lük ölçüyle çalınanlardır ve dans esnasında tüm dansçılar ve partnerler dans çizgisine uymak zorundadır.

2- Orillero Stili Tango

Tüm Dünyada Geçerli Olan Tango StilleriBu stilin en tipik özelliği, tango dansını yapmak isteyenler açısından, kafe ya da barlarındaki gibi mekan genişliği açısından biraz daha sorun olan, küçük salonlar için uygunluğundan ileri gelir. Çünkü, bu stilde mekanın şartlarına bağlı olarak partnerler daha küçük bir alanda dans etmek durumundadır. Bu sebeple, mekanın dans alanında geniş hareketler yapmak yerine birbirleri etrafında göze hoş gelen ancak karmaşık figürler yaparlar. Salon stiline göre biraz daha içten bir görüntü sunan Orillero Stili, yine de Salon Stili Tango’yla oldukça benzer yönler taşımaktadır.

Nasıl ki Salon Stili Tango’da çiftler dik bir vücut duruşu sergiliyorsa, Orillero Stili Tango’da çiftler dik bir vücut duruşuna sahiptir. Yine Salon Stili’nde olduğu gibi vücut duruşunda ‘V’ şekli korunmakta ve açık veya kapalı tutuş şekliyle dans edilebilmektedir. Dönüşler tangonun can alıcı noktası olduğundan ve daha çok da kadınları öne çıkardığından, Orillero Stili’ni kadınlar oldukça sevmektedir. Çünkü dönüşlerde, bayan partnere büyük bir rahatlık kazandırmaktadır. Eğer ki açık tutuş ile dans edilecekse, çiftler yine bu dönüşler için tutuşlarını biraz daha gevşek şekilde bırakmaktadır.

Pek çok benzerliği olan Salon Tipi Tango ile Orillero Stili Tango’nun ayrıldığı en önemli nokta ise, dans sırasında dans çizgisinin Orillero’da korunmak zorunda olmamasıdır. Salon Stili biraz daha resmi ve vakur bir duruşa sahip dans figürleri içerirken, Orillero’da daha neşeli ve eğlenceli, biraz daha büyüyen yani yer kaplayan figürler bulunmaktadır.

3- Milonguero Stili Tango

Milonguero Stili Tango, diğer stillere nazaran partnerlerin daha yakın, samimi, romantik şekilde dans ettiği türdür. Bu stilin en tipik özelliği, Arjantinli dansçıların “Apilado” dedikleri bir duruş olan, çiftlerin göğüslerini birleştirerek üst gövdelerinin hafifçe öne eğik olduğu ve buna keza çiftlerin ayakuçlarının arasında üst bölgenin yakınlığına göre biraz daha mesafe olan bir duruş ile dans edilmesidir. Bu kadar yakın temas şekilde dans edildiğinden, Milonguero Stili Tango’da kapalı tutuş kullanılmaktadır.

Tüm Dünyada Geçerli Olan Tango StilleriBu stilde, Salon Tipi Tango ile Orillero Stili Tango’dan ayrı olarak, kapalı duruşa ek olarak üst gövdenin birleşik olmasından dolayı, bayanın sol omzu ile erkeğin sağ omzu ne kadar yakın ise, aynı şekilde bayanın sağ omzu ile erkeğin sol omzunun mesafesi de o kadar yakın ve aynı uzaklıktadır. Bu stili izlerken çiftlerin daha arzulu dans ettiği izlenimini veren duruş ise, kadın dansçının sol kolunu erkeğin ensesinden aşağıya doğru sarkıttığı sahiplenici ve sarıcı şekilde kullanış şeklidir. Bu duruşta, dansçılar arasında bir anlaşmazlık olmaktadır. Bazı dansçılar, kadının bu tutuşunda çiftlerin birbirlerine daha çok eğik şekilde dans etmesi gerektiğini savunurken, bir grup ise buna karşı çıkarak stilin verdiği kadar göğüs temasını sağlamak gerektiğini ve çiftlerin birbirine daha çok eğilmemesi gerektiğini savunmaktadır. Sonuçta çiftlerin üst bölgesi birbirine temas etmeli ve bu temasın getirisi olarak birbirine eğilmelidir.

Dönüş ve ocho hareketleri, çiftlerin bir nevze uzaklaşmak zorunda kaldıkları hareketlerdir. Ancak, her ne olursa olsun, bu figürlerde dahi üst gövde teması kesilmemelidir. Burada bayan dansçılara daha çok iş düşmektedir. Çünkü, eğer ki bayan dansçı üst gövdesini erkekten uzaklaştırırsa, hareketlerini üst gövdede partnerine yakınlaştırarak ve kalça hareketlerini bu birliktelikten bağımsız olarak zarif şekilde yapmazsa, yine aynı şekilde ayaklar da fazlaca pivot edilmezse, Milonguero Stili’nde sadece basit ocho’lar ile hemen her stilde rahatlıkla yapılan yürüyüşler haricinde bir süsleme yapılması neredeyse imkansızdır. Bu stilin en özel ve bu stil ile bütünleşen figürü ise, Ocho cortado’dur. Milonguero Stili Tango’da çiftlerin ritmik hareketleri birbiri ile tamamen eşdeğer olduğundan, bu figür mükemmel şekilde uyum sağlamaktadır.

4- Kulüp Stili Tango

Kulüp stili Tango, bir nevi Salon Stili Tango ile Milonguero Stili Tango’nun bir araya gelerek harmanlanmış olduğu özel bir tango stili olarak öne çıkar. Bu stilde, bahsedilen her iki dansın bazı özellikleri alınmış ve ikisindeki duygu paylaşımlarının dışa vurumu ile duyarlılıkları birleştirilmiştir.
Bu stilin de en tipik özelliği, yine Salon Stili’nde olduğu gibi dik bir duruşu olması ve yine hafif ‘V’ şeklinde, hem Salon hem de Milonguero Stili’nde kullanılabilen kapalı tutuşta ile yapılmasının yanı sıra, Milonguero Stili’nde olduğu gibi partnerlerin tutuşlarının biraz daha gevşek olmasıdır. Bu gevşek ve rahat tutuş, yine Milonguero’da olduğu gibi bayan için oldukça önemlidir. Çünkü bu şekilde bayan hem dönüşünü kolay yapmakta, hem de pivot halindeyken kalça ve üst gövde koordinasyonunda bağımsız hareketlere daha az ihtiyaç duyar. Yine bir birleşim stili olduğu için Kulüp Stili Tango’da “ocho cortado” figürü ile Milonguero’daki ritmik figürler öne çıkarak dansçıların hareketlerine renk katmaktadır.

5- Nuevo Stili Tango (Yeni Tango)

Tüm Dünyada Geçerli Olan Tango StilleriNuevo Stili Tango, yani Yeni Tango, şimdiye kadar olan tüm tango stil ve yapısının dışında farklılıklar ortaya koymaya çalışan bir stil olarak öne çıkar. Öyle ki, bu stilde tango dansı genel olarak yapısı incelenmiş, analizler yapılmış, şimdiye kadar yapılan stillerde kullanılan figürler belirlenmiş ve bu figürlerin dışında kalan, yapılmamış, denenmemiş figürler ve bunların birlikte kullanıldığı kombinasyonların ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

Bu stilde, dans eden partnerler Salon Stili’nde olduğu gibi tamamen dik şekilde ve açık tutuşta, dans etmektedir. Bu dansın en tipik özelliği ise, partnerler hem birlikteliklerini bozmamayı hem de kendi akslarını, yani kendi düşey eksenlerini korumaya çalışmalarıdır. Nuevo Stili Tango’da bu çok önemlidir. Bu stil ile bağdaşan en önemli figürlerinden birisi Overturn Ocho’lardır. Bu stilde, yine gevşek bir tutuş olduğu görülmek ile birlikte, partnerler dönüş esnasında yön değiştirirler.

6- Fantasia Stili Tango (Şov Tango’su)

Fantasia Stili Tango, yani başka bir deyiş ile Şov Tango’su, adından da anlaşılabileceği gibi şov amaçlı Tango gösterilerinde yapılır. Bu tarz da bir birleşim dansıdır ve açık tutuş ile yapılmaktadır. Bu özelliği ile bu stil, Salon Stili, Orillero Stili ve Nuevo Stili ‘ne benzemek ile birlikte, aslında bu üçlünün bir kombinasyon dansı olarak öne çıkar. Bir gösteri tangosu olmasından dolayı, aslında bir nevi Salon Stili Tango’nun da uzantısı sayılabilecek ve o zariflikte icra edilen balede kullanılan bazı figürler de dansın içerisinde yer almaktadır.

7- Canyengue Stili Tango

Canyengue Stili Tango, tüm bu tango stilleri içerisinde en eskilerden bir tanesidir. Öyle ki, 1920’ler ile ve 1930’lar arasında yapıldığı bilinmektedir. Çok eski bir stil olduğu için, bu stilde dans eden dansçıların günümüzde hala Canyengue Stili’ne tam olarak bağlı kalıp kalmadıkları, tüm hareketleri bu stile uygun şekilde yapıp yapmadıkları tam olarak belli olmamaktadır. Bu stilde öne çıkan yapı, çiftler arasında ‘V’ şeklinde bir konum ve kapalı bir tutuş şeklinde dansın icra ediliyor oluşudur. Dansın en tipik özelliği ise, bayanların o çok eski dönemlerde giydikleri uzun ve dar elbiselerden olsa gerek cross hareketi yapmamaları ve partnerlerin hareket halindeyken dizler kırık şekilde dans ediyor oluşlarıdır

Yazar:Gökçe Cömert

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.