Ortaokullarda Türkçe Öğretimin Yeri Ve Önemi

12-15 yaş dönemini kapsayan ortaokul öğrencileri eğitim öğretim yılı içerisinde haftada 5-6 ders saati Türkçe öğrenimi görmektedir. Bu derslerde okuma-anlama, anlatım, dilbilgisi çalışmaları yapılmaktadır. Türkçe dersindeki en önemli araç Türkçe ders kitabıdır. Öğretmen öğrencilerine Türkçe ders kitabındaki parçalar yardımıyla yukarıdaki faaliyetleri yaptırmaktadır. Anlama ve anlatım çalışmalarında öğrencilere okuma parçası okutularak bu parçaya ait sorular soruluyor. Bu sorular marifetiyle metni anlayıp anlamadıkları ölçülüyor. Dilbilgisi dersinde ise yazarın metnin dilbilgisi bölümüne aldığı konu metin yardımıyla öğretilmeye çalışılıyor.
Öğrenciler kitaplarını devletimizden ücretsiz almaktadır. Dağıtılan kitaplar ana materyal olarak kullanılmaktadır.
Özellikle 12-15 yaş döneminin öğrencinin fizyolojik ve psikolojik özelliklerinin geliştiği önemli bir zaman dilimi olması, onlara verilecek her öğretinin itina gösterilerek seçilmesini de gerektirir.

Öğrenciye kazandırılacak her bilgi ve davranışta bazı özellikler olmalıdır. Bunlar;

a-Öğrencide okuma isteği uyandırmalı,
b-Öğrenciye zevk vermeli,
c-Öğrenciyi eğlendirirken düşündürmeli,
d-Öğrenci okuduklarından ve bu bağlamda düşündüklerinden çıkarımlar elde edebilmeli,
e-Öğrenci çıkarımlarını uygulayabilmelidir.
Bunun için okuma parçasının içeriğinin ve türünün önemi büyüktür.

Bir öğretmen tamamıyla kitaba bağlı kalmamalıdır. Çünkü aynı aile içerisinde yetişen kardeşlerin bile birbirinden farklı olduğunu düşünürsek, sınıf içerisinde birbirinden çok farklı özelliklere sahip öğrenciler bir aradadır. Aynı zamanda aynı şehirde bulunan iki birbirine yakın okulun bile eğitim- öğretim düzeyi farklı olabilir. Eğitim çok yönlüdür ve emek ister. Bu yüzden öğretmen okulunun bulunduğu fiziki çevreyi iyi analiz etmelidir. Çocukların sosyo- ekonomik durumları, aileleri hakkında fikir sahibi olunmalı ve sınıflarda tüm öğrenciler ortak bir payda da toplanabilmelidir. Artık günümüzdeki eğitim sistemindeki amaç; öğretmen merkezli değil öğrenci merkezlidir. Öğrenci öğretmenden daha aktif olmalıdır. Kitaplar akıllı tahtalarla uyumlu olup bazı metinlerde görsel ve işitsel öğeler kullanılmaktadır. Bu da öğrencinin konuyu daha iyi anlamasını sağlar.

Birçok öğrenci Türkçe dersi niye var? Biz zaten Türkçeyi biliyoruz şeklinde düşünceleri vardır. Türkçe dersi dilimizi daha iyi anlamak için vardır. Ana dilini iyi bilen bir birey hayatın tüm aşamalarında daha başarılı olur. Türkçe dersi sayesinde okuma, anlama ve anlatım yeteneği gelişir. Anlama yeteneği gelişmiş bir öğrenci sayısal dersleri de daha iyi anlar. Yine bu ders sayesinde toplum karşısında konuşarak özgüven sahibi olur. Eğitim- öğretim yılları boyunca devam eden Türkçe, Dil ve Anlatım, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili dersleri sayesinde öğrenciler dillerini en iyi şekilde anlamış olurlar.

Yazar:Serpil Altunyay

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :