Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Yönetsel Yetenekler

0 612

1-Teknik Yetenek: Teknik, yöntem, donatım ve süreçleri anlayarak kullanma yeteneğidir. Yöneticinin yönetim alanı hakkında gerekli bilgileri edinmesidir. Yöneticilerin etkinlik faktörlerinden biri de işine ilişkin teknik bilgi seviyesidir. Ancak, teknik yetenek tek başına yetersizdir. Yönetim basamağı yükseldikçe teknik yetenek gereksinimi azalmakta, beşeri ilişki ve kavramsal yetenek gereksinimleri artmaktadır. Üst yöneticiler üretim ve işçilerle pek fazla ilgilenemezler. Bu yöneticiler için, işletme politikaları, planlar ve önemli işler için gerekli kavramsal yetenek önemlidir.

Yönetsel Yetenekler2-Beşeri İlişki Yeteneği: Çalışma hayatındaki kişilerle ilişkiler kurma yeteneğidir. Etkili yönetim için, insanları gönüllü çalışmaya ikna ve grup amaçlarında işbirlikleri sağlama yeteneğidir. Amaca ancak insan unsuruyla ulaşılabildiği için yöneticiler mutlaka bu alanda yetenekli olmalıdır. Hakim yetenek türüdür.

3-Kavramsal Yetenek: İşletme bütünü için politika ve stratejiler geliştirme yeteneğidir. Gerekli bilgileri bir araya getirerek, işletme bütünü için planlar kurma, politikalar belirleme ve planlı eylemlerin sonuçlarını tahmin etme yeteneğidir. Üst yönetime doğru boyutu küçülen bir yetenek türüdür. Alt yöneticilerin planlama ve örgütsel politika eylemleri orta ve üst yönetime göre düşüktür.

Yönetim etkinlik unsuru yeteneklerin hiçbiri tek başına, bir yönetim basamağına yetmez. Yöneticiler görevleri gereği, bir yetenek türüne sahip olarak etkin yönetici olamazlar.

Farklı yönetim basamaklarında gereken teknik ve kavramsal yetenek miktarı düşüp yükselebilir. Beşeri ilişki yeteneği ise tüm yönetimde sürekli önem kazanır.

Kaynakça:
Anadolu Üniversitesi – Genel işletme – Haziran 2008

Yazar:Halil İbrahim Arik

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.