İşletme Yönetimi

1-Teknik Yetenek: Teknik, yöntem, donatım ve süreçleri anlayarak kullanma yeteneğidir. Yöneticinin yönetim alanı hakkında gerekli bilgileri edinmesidir. Yöneticilerin etkinlik faktörlerinden biri de işine ilişkin teknik bilgi seviyesidir. Ancak, teknik yetenek tek başına yetersizdir. Yönetim basamağı Yazının Devamı

İşletme yönetim süreci çok yönlü ve karmaşık ilişki ağı içermektedir. Yöneticiler, bu ilişkileri faaliyet sorumlulukları gereği kurmalı ve gerekli rolleri üstlenmelidir. Mintzberg, yönetici davranışlarını üç gruba ayırmakta ve üç çeşit yönetici rolü belirtmektedir. 1-Bireylerarası Roller: Yazının Devamı

İşletme yöneticilerinin seçilme kaynaklarına göre üç yönetim türü vardır. 1-Ailesel Yönetim 2-Siyasal Yönetim 3-Profesyonel Yönetim 1-Ailesel Yönetim: İşletme sahipliği, temel politik karar organları ve hiyerarşinin tamamı veya büyük bir kısmının aile bireylerinden meydana geldiği yönetim Yazının Devamı

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :