birleşmiş milletler Etiket:

İnsani Gelişme Endeksi

İnsani Gelişme Endeksi (Human Development Index – HDI) 1990 yılında Pakistanlı ekonomist Mahbub Ül-Hak tarafından geliştirilmiştir. Endeksin temel amacı, bir ülkenin gelişmişlik derecesini belirlerken, sadece ekonomik kriterleri temel almak yerine, ülkede yaşayan insanların iyi ve kaliteli bir yaşam sürüp sürmediğine dair göstergelerin de dikkate alınmasını sağlamaktır. İnsani Gelişme Endeksi, 1993 yılından günümüze ...Devamı

Balık Çiftliklerinin Faydaları Nelerdir?

Nüfus arttıkça, dünya ülkeleri besin kaynağı arayışlarını okyanuslara yönlendirmeye başladı. Ancak balıkların ve diğer deniz ürünlerinin doğal stokları aşırı avlanma yüzünden hızla tükenmekte. Balık çiftliklerinin kıyılardan açık sulara doğru uzaklaştırılması halinde, sadece okyanus yüzeyinin yüzde 0,025’i kadar, neredeyse göl büyüklüğündeki bir alanın, küresel balık talebinin tamamını karşılayabileceği ve denizlerdeki doğal yaşamın yeniden ...Devamı

Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirlik kelime anlamı olarak; çeşitlilik ve üretkenliğin devamlılığı sağlanırken, daimi olabilme yeteneğini korumak olarak tanımlanır. Küresel anlamda kamuoyunun sürdürülebilirlik kavramıyla tanışması Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışan Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılında yayımladığı “Ortak Geleceğimiz” isimli rapor sayesinde oluşmuştur. ...Devamı

Unicef Nedir? Amaçları Nelerdir ?

Dünyada doğuştan kazanılan birçok hak bulunmaktadır. Bu haklar insanhakları diye nitelendirilir ve yasalarla güvence altına alınır. Hakların amacı ise, insanların güvenli ve rahat bir yaşam sürmesini sağlamaktır. İnsan hakları bir bütün olarak ele alınır ve alt dalları bulunmaktadır. ...Devamı

Milletler Arası Kuruluşlar ve Türkiye

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Birleşmiş Milletler Teşkilatı (B.M.) 1945’te 51 temsilci ülkeyle kurulmuştur. - Kuruluşun merkezi New York’tadır. - BM’nin 179 üyesi vardır. - BM’ye üye olmayan ülkeler İsviçre, Nauru, Vatikan, Tanga, Monako, Tayvan, Andora’dır. - Uluslararası barış ve güvenliğin korunması amacıyla kurulmuştur. Her türlü anlaşmazlığa adalet ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözüm aranır. ...Devamı