Hicri takvime göre 1071 yılında Erzurum’da doğan Erzurumlu İbrahim Hakkı, Şeyh Osman Efendi’nin oğludur. Babasının çok iyi bir mutasavvıf olduğu bilinmektedir. Oğlunun da kendi yolunda gitmesini istediğinden İbrahim Hakkı 9 yaşındayken onu Siirt’te bir medreseye Kadir-i Şeyh-i İsmail Fakirullah’ın yanında eğitim almaya göndermiştir. Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Hayatı İbrahim Hakkı, medrese çok iyi ...Devamı