Güzel yazı yazmak; bir düşünceyi, bir konuyu veya bir olayı doğru ve etkili bir biçimde ifade etmektir. Yazının doğru olması hatalardan arınmış olmasıdır. Etkili olması ise doğruluk şartını taşıyan yazının en iyi biçimde ifade edilmesidir. Bir yazı kendisini oluşturan unsurların en iyi bir bütün teşkil edecek şekilde bir araya gelmesiyle doğru ve ...Devamı