Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Yeşil Bilgi Teknolojileri (Green IT) Nedir?

0 407

Yeşil Bilgi Teknolojileri (Green IT) kavramı, 1992 yılında A.B.D. Çevre Koruma Ajansının başlatığı “Energy Star” uygulaması ile ortaya çıkmıştır. “Energy Star” uygulaması ile, bilgi teknolojilerinde kullanılan ürünler enerji verimliliklerine göre etiketleniyor ve bu ürünleri kullanacak firmalar bu etiketler aracılığıyla enerji tüketimi açısından en verimli ürünleri seçebiliyorlardı. Günümüze geldiğimizde ise, Yeşil Bilgi Teknolojileri kavramının artık daha geniş bir anlama sahip olduğu görülmektedir. Yeşil Bilgi Teknolojileri çevresel açıdan sürdürülebilir şekilde bilişim teknolojilerinin kullanımı olarak tanımlanmaktadır.

Bu çerçevede aşağıda listelenen konuların tamamı Yeşil Bilgi Teknolojileri kapsamına girmektedir:

Yeşil Bilgi Teknolojileri (Green IT) Nedir?Bilgisayar parçaları üretilirken çevreye en az zarar verecek şekilde üretim yapılması
– Bilişim teknolojilerinde kullanılan her türlü cihazın (bilgisayarlar, veri merkezlerinde kullanılan cihazlar vs.) enerji kullanımı açısından en verimli şekilde üretilmesi
– Bilgisayar üretiminde geri dönüştürülebilir ve çevreye zararı olmayan malzemelerin kullanılması
– Veri merkezlerinin bulut bilişim gibi teknolojiler kullanılarak enerji açısından daha verimli hale getirilmesi
Bu bilgiler ışığında, Yeşil Bilgi Teknolojilerinin; bilgisayarlar, veri merkezleri ve bilgisayar çevre birimleri (yazıcılar, monitörler vs.) gibi bilişim teknolojilerinde kullanılan tüm cihazların üretiminden kullanılmasına ve kullanımlarının bitiminde elden çıkarılmasına kadar geçen tüm süreci kapsadığı görülmektedir.

Yeşil Bilişim Teknolojilerinin ana özellikleri şu şekilde tanımlanmaktadır:

Yeşil Bilgi Teknolojileri (Green IT) Nedir?– Etkin Uygulama: Etkin uygulama ile anlatılmak istenilen, bilişim sistemleri tasarlanırken kapasitenin optimize edilmesidir. Bir başka ifadeyle, kullanmayacağımız özelliklere ve kapasiteye sahip ürünlerin seçilmemesi Yeşil Bilişim Teknolojilerinin önemli bir özelliğidir.

– Akıllı Enerji Kullanımına Sahip Teknolojiler: Bu kavram, kullanılacak yazılım ve donanımların işlevlerini icra ederken, enerji tüketimlerini akıllı bir şekilde yönetmelerini ifade etmektedir. Bilişim sistemleri tasarlanırken veya üretilirken bu özellik mutlaka dikkate alınmalıdır.

– Çevre Dostu Teknolojiler: Çevre dostu teknolojiler ile, bilişim teknolojilerinde kullanılacak her türlü ekipmanın bütün yaşam döngüleri boyunca çevreye olan zararlı etkilerinin minimize edilmesi anlatılmaktadır. Kolaylıkla geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılması, kullanılan malzemelerin zararlı maddeler içermemesi çevre dostu teknolojilere örnek olarak verilebilir.

Günümüzde dünya genelinde bilgi teknolojileri kaynaklı karbondioksit salınım miktarının, toplam karbondioksit salınımının %2’sinden sorumlu olduğu görülmektedir. Ancak bilgi teknolojilerinin artan ve yaygınlaşan kullanımı ile bu rakamın ilerideki yıllarda artacağı öngörülmektedir. Dünya genelinde Yeşil Bilgi Teknolojilerine uygun bilişim sistemleri tasarlanması ve kullanımının artması sağlanabilirse, karbondioksit salınımı konusunda bilişim teknolojilerinin payının artmasının önüne geçilebilecektir.
Kaynakça:
“EXIN Green IT Foundation Book”, Michaël Gründeman, Nick Bakker, René Visser, 2013
searchcio.techtarget.com/definition/green-IT-green-information-technolog

Yazar:Mehmet Umut Pişken

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.