Doğada serbest halde bulunan elementlerden olan gallium elementinin kısaltması ” Ga” . Atom cetvelindeki numarası 31 ve 69.723 atomik kütleye sahip. Katı halde olan bu elementin erime noktası 29.76 C derece. İşte bu yüzden insan elinde bile hemen eriyor. Bu noktada ilginç bir hal alan bu element doğada tek başına bulunabildiği gibi, ...Devamı