Halk edebiyatı Etiket:

Ninni Türü ve Özellikleri, Ninni Örnekleri

Halk edebiyatı sözlü anlatı türlerindendir. Bebek uyutulurken söylenir. Ezgiyle söylenir. Genellikle dörtlük şeklindedir. Ninni ilk olarak Dîvân u Lugâti’t-Türk’te geçmiştir. Yani çok eski tarihlere dayanan bir geçmişi vardır. Bebekler annelerinin ya da diğer büyüklerinin sesi ile daha rahat ve güvenle uykuya dalarlar. Ninninin uyku getirici müzik etkisi yarattığına da inanılır. Ninnilerde konu ...Devamı

Bilmece Türü Ve Özellikleri

Bilmece halk kültürünün sözlü ürünlerindendir. Halk içinden çıkmıştır, samimi, anlaşılır bir dilde ve eğlendiricidir. Çok zaman eğlenmek amaçlı söylenir. Herhangi bir eşyayı, hayvanı, bitkiyi anlatmak için üstü kapalı sözler söylenir. Bilmeceler önceleri sözlü olarak söylenegelse de zamanla yazıya geçmiştir. Bilmeceler genellikle kalıplaşmış kısa cümleler şeklindedir. 7’de 77’ye herkes birbirine bilmeceler sorup, eğlenir. ...Devamı

Koşma Nazım Şekli Nedir?

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatında koşuk nazım şeklinin Halk Edebiyatı’ndaki gelişmiş şeklidir koşma. En az iki, en fazla dört ya da altı dörtlükten oluşur. Hecenin 8’li ve 11’li kalıplarıyla oluşturulur. Kafiye örgüsü “aaab/cccb/dddb” veya “abab/cccb/dddb” şekilndedir. Yapısına göre koşmalar, konusuna göre koşmalar ve ezgilerine göre koşmalar olarak üçe ayrılır. 1. Yapısına Göre Koşmalar ...Devamı

Türk Halk Edebiyatı

Halk edebiyatı, esas olarak halkın, halktan kişilerin oluşturduğu bir edebiyattır. Nasıl ki Divan Edebiyatı, Servet-i Fünun, Fecr-i Ati gibi edebi topluluklar aydın kişilerce idame ettiriliyorsa, Halk Edebiyatı da halk tarafından, hatta belki de hiç eğitim almamış kişilerce idame ettirilir. ...Devamı

Hece Ölçüsü Nedir?

Hece ölçüsü, bizim kendi edebiyatımız olan Milli Edebiyatın veya Halk Edebiyatının nazım ölçüsüdür. Hece ölçüsünde aruz ölçüsündeki gibi içinden çıkılmaz ve anlaşılmaz yönler yoktur. Fakat bu durumdan hece ölçüsünün çok basit, ahenksiz bir ölçü olduğu sonucu çıkartılamaz. ...Devamı