Anadolu`daki el sanatları içinde iğne oyaları önemli bir yer tutmaktadır. Eski iğne oyası örneklerinden anlaşıldığına göre, iğne oyaları ve tüm el işlemeciliği Anadolu`da 18. yüzyılda altın çağını yaşamıştır. Ancak Tanzimat`tan sonra iğne oyalarına ilgi gitgide azalmıştır. Üç boyutlu olan ve örgü sanatları içinde kendine has bir yeri bulunan iğne oyalarının tek başına ...Devamı