Ergonomi sözcüğünü etimolojik olarak incelersek: Yunancada Ergon; İş Çalışma Nomos; ise yasa anlamına gelmektedir. Ergonomi, bu sözcüklerin birleşiminden oluşmuştur. Günümüzdeki karşılığı “İş Bilimi”‘dir.Ergonomi her ne kadar bir işin çalışana uygun hale getirilip, yapılabilirliğini artırmak için verilen çaba olsa da; günümüzde ergonomi çalışanın-kişinin verimliliğinin artırılabilmesi, iş güvenliğinin sağlanması, sağlığının korunarak yaşam kalitesinin artırılması ...Devamı