Ataerkil toplum yapısının bir sonucu olarak, genelde toplumumuzda kadın hep 2. sınıf insan muamelesi görmektedir. İnsanlar arasında yaygın olarak bilinen ‘”Kadının karnından sıpayı, sırtından sopayı eksik etmemeli” lafı bile durumun vehametini ortaya koymaktadır. ...Devamı