Kant Etiket:

Coğrafya Kökeni Ve Terimi

Coğrafya terimi, “dünyanın tanımlanması” anlamına gelen bir Yunanca sözcükten türemiştir. Bugün dünyanın topografyasını, atmosferini, nehirlerini, göllerini, okyanuslarını, dağlarını, kıtaların yerleşimini, insanları, arazilerin kullanımını ve endüstrileri de kapsayan bir bilim dalıdır. Yunan matematikçi, coğrafyacı, astronom ve filozof Eratosthenes (M.Ö. 276 -M.Ö. 194), “coğrafya” kelimesini ilk kullanan kişidir ve coğrafya biliminin temellerini atmıştır. Enlem ...Devamı

Immanuel Kant Kimdir? (1724-1804)

Immanuel Kant; 1724 yılında Doğu Prusya da bir kasabada dünyaya gelmiş, ünlü Alman filozofudur. Hayatını doğdu şehirde geçiren Kant, Konigsberg Üniversitesinde felsefe, fizik ve matematik eğitimi alarak belli konular üzerinde kendisini geliştirmeyi başarmıştır. ...Devamı

Sanat ve Sanatçı

İnsanoğlu tarih boyunca kendini ifade etme biçimi olarak sanatı kullanmıştır. İlk olarak mağara duvarlarına resim çizmeye başlamıştır. Bu ilk aşamadan sonra sanat sürekli değişime ve gelişime uğramıştır. Sanatın şekillenmesinde birçok unsur önce insanları sonra da sanatı etkilemiştir. ...Devamı