miras Etiket:

Mirastan Iskat (Mirasçılıktan Çıkarma) Nedir?

Genel Olarak,Mirastan ıskata yönelik düzenlemeler Türk Medeni Kanunu 510-513 maddelerinde yer almaktadır.Mirastan ıskat tasarrufu ile vasiyetçi kendisinin saklı paylı mirasçılarından birisini, miras hakkından ve saklı payından mahrum bırakmaktadır. Aslında miras hukukunda ana kural, mirasbırakanın saklı paya müdahale edememesi yani bu pay üzerinde tasarruf edememesidir. Ancak bazı hallerde mirasçının saklı payından mahrum edilmesi ...Devamı

Dünya Mirası Nedir? Dünya Mirası Seçilme Kriterleri Nelerdir?

Dünya mirası seçilebilecek yapıtlar, UNESCO tarafından kurulanUNESCODünya MirasıMerkezi tarafından seçilmektedir. Dünya miraslarını seçen bu merkezin kurulma amacı ise, gelecek nesillere tarihi aktarmaktır. ...Devamı