Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

8 Farklı Akarsu Akış Türü

0 785

Bir dere, ülke genelinde kıyılar arasında hareket eden, tespit edilebilir bir akıma sahip su kütlesidir. Ayrıca dik gradyanlar ile başlayan, taşkın yatağı olmayan, kanalların biraz kayması ve düşük gradyanlı, geniş taşkın yatağı ve geniş kıvrımlı kıvrımlar halinde akışa dönüşen belirli bir profil ile de karakterize edilir. Akarsular, genç akarsu olarak bilinen ilk aşamadan başlayıp ardından olgun veya eski akarsu olarak izler. 8 farklı akarsu türü vardır:

1. Alüvyal Fanlar

Bir dere nispeten dik bir alanı terk ettiğinde ve tamamen düz olan bir alana girdiğinde, buna alüvyon fanı adı verilir. E harfi şeklindedir ve alüvyal bir fanın ne olduğunu tam olarak anlamak için akışların nasıl oluştuğunu bilmek gerekir. Akarsular normalde ilerlerken daha küçük akarsular toplarlar ve ana akıma katılan bu küçük akarsulara kolyeler denir. Bazı sular, aslında dışarıya doğru akan daha küçük akarsular da olabilir. Bu dağıtımcılar sık olarak birlikte geri dönerler ve tek bir vadi oluştururlar, ancak bunun yerine geniş bir alana yöneldiklerinde, alüvyonel bir fan oluştururlar. Alüvyal fanlar, bir dere kanyondan ayrıldığında ve esasen düz olan alçak bir alana aktığında oluşur. Kanyonun aşınmasının ürettiği tortu, derenin ovaya ulaştığı zaman çok büyük bir yüke sahip olacağı anlamına gelir. Düzlük kanyonun ağzında biraz daha diktir ve Kaliforniya’daki Death Valley’deki Badwater Road Alüvyal Fan mükemmel bir örnektir.

2. Örgülü Akışlar

Genellikle çok yüksek dağlara yakın bulunan örgülü akışlar, akıntının tüm uzunluğu boyunca sürekli dallanan ve birleşen çok sayıda kanala sahiptir, bu da kanallar arasında çok sayıda uzunlamasına çubuk oluşturur. Bu oluşumlara Anastomozlama olarak da bilinir, fakat alüvyon fanlarıyla aynı şey değildir, çünkü kanallar fan şekilleri veya dağıtımları oluşturmazlar.
Desen örgülü akarlar olarak adlandırılır, çünkü deseni birlikte örülmüş saç iplerine benzemektedirler. Dahası, çok hızlı bir şekilde yeniden birleşmeye meyillidirler ve akışları, gerçek taşkın yatağı olmayan dar bir vadide yoğunlaşmıştır. Gürcistan’da küçük bir akarsu bulunan bir Providence Kanyonu bulunur ve örgülü akarsuyuna güzel bir örnek teşkil etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nin doğu kesiminde çok az örgülü akarsu bulunsa da, büyük ovalarında bulunan Rocky Dağları’ndan geçen büyük nehirlerde sıkça bulunabilirler. Su seviyeleri düştüğünde daha fazla akışın oluşması da yaygındır.

3. Delta

8 Farklı Akarsu Akış TürüAkarsular, dereler genellikle bir okyanus olan bir su kütlesine girdiğinde ortaya çıkmaktadırlar. Su kütlesi sedimenti geldiği kadar hızlı hareket ettirebiliyorsa deltalar oluşmaz. Delta bir yönden alüvyon fanları gibidir, çünkü tek bir kanaldan yayılmış dağıtıcı kanalları vardır. Nil deltası belki de dünyada ki en ünlü deltalardan biridir ve sıklıkla sulama için kullanılmadan önce, daha birçok aktif dağıtımı mevcuttur. Aslında, bir akarsu okyanus olmasa bile bir durgun su kütlesine ulaştığında bir delta oluşturur. Delta, rezervuarlar olduğunda yaşam beklentileri olsa da nihayetinde gölü tamamen tortularla doldururlar. Deltalar genellikle adlarının başka bir nedeni olan bir üçgenin şeklini oluşturur ve nehir genellikle denize akmadan önce diğer küçük nehirlere bölünür. Mississippi Deltası bu akış tipine bir örnektir.

4. Geçici Akışlar

Kısa süreli akışlar, genellikle kar eridikten veya çok büyük bir yağmur fırtınası meydana geldikten sonra kısa bir süre için oluşan akışlardır. Başka bir deyişle, herhangi bir zaman da yeryüzünde ki havza miktarında bir artış vardır. Bunlar, yıl boyunca genellikle kuruyan kanalları olan küçük akarsulardır. Bazı insanların düşündüğünün aksine, geçici akışlarla aralıklı akışlar arasında bir fark vardır. Kısa süreli akarsular çok sığdır ve aralıklı akarsulardan çok daha az akışa sahiptirler ve aslında yılın çoğu boyunca kurudurlar. Son yıllarda normalin altında yağış alan bölgeler geçici özellikler gösterebilir, çünkü bu tür akarsuları oluşturabilirler.

5. Aralıklı Akışlar

8 Farklı Akarsu Akış TürüAralıklı akışlar, genellikle yağmurlu mevsimlerde, kış ve ilkbahar da akan ancak genellikle sıcak yaz aylarında kuruyan akışlardır. Yılın bir kısmında ya da çoğu zaman akarlar, ancak kurak mevsimde her zaman akmazlar. Ayrıca mevsimsel akışlar olarak da adlandırılırlar, yağış veya diğer yağış türlerinden gelen akıntılarla takviye edilirler ve yılın belirli zamanlarında akarlar, genellikle akışın akışı için yeterli su sağlayan yeraltı suyunun bir sonucu olarak akarlar.

6. Kıvrımlı Akarsu

Bir kıvrımlı dere, geniş bir düz taşkın yatağı boyunca akan ve halkalarla çevrili büyük halkalardan oluşur. Dağlar denize çok yakınsa, genellikle bu tür akarsuları bulunmaz ve her zaman nispeten düz alanlarda taşkın yatağı dâhil ve tortunun çoğunlukla çamur, ince kum ve siltlerden oluştuğu yerlerde bulunurlar. Bazı bilim adamları, kıvrımlı nehirlerin çökeltme veya erozyonel olmadığından emin değillerdir, çünkü hem çökeltileri aşındırdıkları hem de çökelttikleri açıktır. Bununla birlikte, çoğu, enerjiye karşı yük oranlarından dolayı çoğunlukla erozyona uğradıklarını kabul etmektedirler.
Kıvrımlı akıntılar erozyondan bendin dışında ve bendin içindeki tortu birikintisinden geçerek büyümektedirler. Döngüler çok büyür ve sürtünme geliştirir, yani çok fazla enerji tüketirler, akış daha az enerji veren bir kısa yol bulur ve bu da eski kanalın bir kısmının terk edilmesine neden olur ve bu durum da, bir göl oluştururlar.

7. Çok Yıllık Akışlar

Çok yıllık akarsular yıl boyunca içlerinden akan suya sahiptir ve suyun kaynağı yüzey suyu, yeraltı suyu veya her ikisi de olabilir. Bu, yatağının her santiminde su olduğu anlamına gelmez, ancak akıntının en azından bir kısmında içinde bir miktar su bulunur. Bunlar kalıcı akışlardır ve varlıkları için normal miktar da yağışa güvenirler. Ayrıca, su yatağı çok yıllık bir dere ile yılın çoğu için su tablasının altında bulunur ve onlar da çok iyi tanımlanmış kanallardır.

8. Düz Kanal Akışları

8 Farklı Akarsu Akış TürüBazen, akışlar tam olarak düz değildir, ancak büyük bükülmeleri yoktur. Bu durum onları tersine çevirir ve bunlara düz kanal akışları denir. Bu tür akarsu türleri tek bir kanalla sınırlıdır, kıyıları ve vadi duvarları esas olarak aynı şeylerdir. Çoğunlukla çok derin olmayan kanyonlarda bulunur, ancak duvarları dik olabilir, nehirlerin başlarına ve yüksek bir sırtı geçen herhangi bir yere doğru düz kanallar bulunur. Büyük Kanyon’u Colorado Nehri’ni düz kanal akışı örnektir.
Düz derelerin binlerce metre derinliğinde geçitlere veya kanyonlara sahip olmaları gerekmez, fakat hepsinin su kenarına dik bir şekilde içe doğru uzanan vadi duvarları vardır, yani gerçek taşkın yoktur. Düz akışlar ayrıca tamamen erozyona neden olur ve ortaya çıkan tortu, akan suyun enerjisi nedeniyle hızla aşağı yönde hareket eder. Ayrıca yataklarında genellikle çok büyük kayalar bulunur.

Kaynakça:
southeastaquatics.net
study.com
fao.org

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku