Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Ambalaj Ve Paketleme Sektöründe Sürdürülebilir Ve Eko-Tasarım Çözümleri

0 569

Son yıllarda, gündeme getirilen en popüler ve en evrensel konulardan biri, gelecek nesillerin şu anki zevkle aynı yaşam standartlarını ve yaşam olanaklarını yaşamalarını sağlayacak sürdürülebilir kalkınma konusudur. Hem kamu kuruluşları hem de özel firmalar, tedarik zincirleri boyunca gerçek veya potansiyel atık kaynaklarını belirlemek ve azaltmak için mevcut süreçlerini değerlendirmek adına artan bir baskı altındadır. Ambalajlar ürünlerin korunması, dağıtılması ve etiketlenmesinde ayrılmaz bir rol oynamakla birlikte, onun her yerde bulunması ve önemi onu en ağır kaynak atıklarından biri haline getirmektedir. İleri zincirleme süreçlerinde ambalaja olan güven ne kadar büyük olursa, kullanım ömrü sonundaki işlemler ve prosedürler üzerindeki etkisi de artmaktadır.

GeAmbalaj Ve Paketleme Sektöründe Sürdürülebilir Ve Eko-Tasarım Çözümlerileneksel ambalajlama çözümleri, uzun vadede sürdürülemez olan çevresel etkilere sahiptir. Bu etkiler arasında imalat, nakliye ve kullanımdan kaynaklanan yenilenemez kaynakların tüketilmesi, sera gazı emisyonları (GHG) ve katı atık üretimi de dahil olmak üzere, ömrünü tamamlayan ambalaj yönetiminin ve elden çıkarma işleminin önemi vurgulanmaktadır. Sanayi ve araştırmacılar, en kritik zorluklardan biri olarak daha sürdürülebilir paketleme çözümlerinin tasarımını ve uygulamasını tespit etmişlerdir. Birçok çalışma ergonomik, etkili ve verimli taşıma ve nakliye operasyonlarını sağlamak ve çalışma döngüsü faaliyetlerinin ve ömrünü tamamlamış ürünlerin toplam masraflarını azaltmak için ambalaj şekli ve malzemesine odaklanmaktadır.

Gıdaların satın alma ve tüketim davranışlarının gelişimi kaçınılmaz olarak taze gıda ambalajından atık ve çöp üretimini artırmıştır. Özellikle lokanta, yemek yenebilecek hemen her mekan ve eve götürülen yemekler için artan talep, birincil ve ikincil paketlerin atılması nedeniyle atıklarda endişe verici bir artışa neden olmuştur. Gıda ikram zinciri (FCC) öncelikli olarak tek kullanımlık ambalajlamaya dayanır. Yemek catering zinciri, müşteri başına düşük satış hacmi ve zincir boyunca paketleme, depolama ve dağıtım faaliyetlerinden sorumlu çok çeşitli ortaklarla karakterizedir. Ayrıca restoranlar, kantinler ve barlar gibi talep noktaları daha çeşitli ve dağınıktır. Bu sistemlerin karmaşıklığı ve ağ kısıtlamaları, yeniden kullanılabilir ambalaj çözümlerinin ters akışının gelişimini ve yönetimini doğal olarak daha zor hale getirir, ancak bu daha ileri çalışmalar için uygun bir çözüm tasarlanabilirdir.

Ambalaj ve paketleme sektöründeki bilincin geliştirilmesindeki amaç, sürdürülebilir ve verimli bir eko-tasarım çözümü sağlamak amacıyla bir gıda ambalajı ve gıda dağıtım şebekesinin entegre tasarımı için orijinal ve genel bir kavramsal çerçeve sunmaktır. Bir paketleme sisteminin ve tedarik zinciri ağının entegre tasarımı, rekabet edebilirlik için yeni bir meydan okumayı temsil eder. Son yıllarda işletmeler, müşteri hizmetleri düzeylerini iyileştirmek ve daha yüksek talep değişkenliği sağlamak için tedarik zincirlerini tamamen yeniden yapılandırmıştır. Gıda endüstrisinde, tedarik zincirinin müşteri hizmetleri seviyesi, ürünlerin kalitesi ve emniyetinden etkilenmekte ve sistem esnekliğinin gerekleri, üreticiler, lojistik sağlayıcılar, paketleyiciler ve son tüketiciler arasındaki köprüyü güçlendirmektedir. Ayrıca, insan davranışlarından kaynaklanan çevresel etkilere olan artan dikkat, sürdürülebilirliği uygulayıcılar ve araştırmacılar için somut bir hedef haline getirmektedir. Bu nedenle, kalite, verimlilik ve sürdürülebilirlik, gıda paketleme sistemlerinin ve tedarik ağlarının entegre tasarımının ana sürücüsü haline gelmiştir.

Ambalaj Ve Paketleme Sektöründe Sürdürülebilir Ve Eko-Tasarım Çözümlerida tedarik aşaması; tarım süreçlerini, çiğ gıda ürünlerinin konsolidasyonunu ve üretim tesislerine naklini kapsar. Gıda işleme adımı, bitmiş ürünlere gıda dönüşümü sürecini içerir. Gıda ambalajlama ve gıda dağıtım adımları arasında, gıda ürünlerinin korunmasına ve bunların nihai tüketiciye dağılımına (diğer bir deyişle depolama, elleçleme ve nakliye) ait montaj ve dağıtım faaliyetleri yer alır. Ambalaj ve ürün zincirleri arasında yakın ilişki vardır. Gıda ürünleri fiziksel, kimyasal ve biyolojik korumanın yanı sıra beslenme ve ekspirasyon için bilgilendirici etiketler gerektirir. Bu gerekliliklerin tümü, gıda ürününü işleme ve imalatı ile tüketicilere kadar satın almayı takip etmesi gereken ambalajlama ile karşılanmaktadır. Başka bir deyişle, ikincil zincir (paket zinciri) birinci tedarik zinciri (ürün zinciri) gıda tedarik, gıda işleme, gıda ambalajlama ve nihai tüketicilere dağıtım adımlarını içerir. Paketleme adımında ürün tüketimine kadar birincil zinciri karşılar.

Ambalaj Ve Paketleme Sektöründe Sürdürülebilir Ve Eko-Tasarım Çözümlerida ürün ömrü tüketimi tükenirken, paket ömrü uygun şekilde ele alınması ve ele alınması için malzeme akışı üretmeye devam eder. Gösterilen çerçeve, benimsenen ömrünü tamamlama stratejilerine bağlı olarak paketin iki olası kapatma döngüsü akışını vurgular. Tekrar kullanımdaki kapalı döngü akışı, paketleme sürecinde geri dönen yeniden kullanılabilir paketlerin toplanmasını dikkate alır. Geri dönüşümün yakın çevrim akışı, ambalaj birleştirme, geri dönüşüm (veya kurtarma) işlemi ve geri dönüşümlü ikincil malzemelerin geri dönüşünü içerir. Dağıtım süreçleri, ürün kalitesini korumak ve etkin taşıma işlemlerini mümkün kılmak için uygun paketleme sistemlerinin tasarımını ve tanımını içerir. Paket nihai tüketiciler için katma değerli bir bileşen değildir ve performans düşümü, ürünün korunması, maliyeti ve israfı arasındaki zımparalanmalar sıklıkla yapılmalıdır. Diğer yönler, lojistik ağının konfigürasyonuna, tesislerin ve malzeme akışlarının stratejik konum tahsisi planlamasına, gönderilerin zamanlamasına ve filo yönlendirme yönetimine odaklanmaktadır.

Son olarak; atık yönetimi, toplanması ve arıtılması ömrünün dolması ile paket zincirinin son aşamaları tarafından yakalanır. Atık toplama ve kurtarma ağının planlanması, belirli ürün atık haline çıkma evresindeki stratejilerinin ve yapılacak etkinliklerin (örneğin, yeniden kullanım, geri dönüşüm, depolama dolgusu) tanımlanmasını kapsar. Ürünlerin ve paketlerin malzeme özelliklerinin seçimi ve demontaj prosedürleri, çoğunlukla bu ambalajlarının ömrünün dolma senaryolarını etkiler. Ortaya çıkan çevresel ve ekonomik değerlendirmeler, ideal olarak ekolojik tasarım, her iki zincir ağının ve malzeme akışlarının ve proseslerin planlanması ve yönetimi için fırsat yaratacaktır.

Taze gıda ikincil ambalajı için en popüler malzemeler, ucuzluğu için mukavva ve neme dayanıklılığı ve mukavemetinden dolayı plastiktir. Meyve-sebze zincirinin tipik ambalajlama biçimleri tahta kutular, plastik kasalar ve karton kutulardır. Karton ambalajlama, maliyetleri ve pazarlama fırsatlarını (örn. promosyonları göstermek için) kullanmaktadır. Plastik kasalar, suya ve strese karşı direnci nedeniyle yaygın ve sıklıkla kullanılmaktadır ve en yaygın malzeme Polipropilen Polimer (PP) ‘dir. Son olarak, ahşap ambalajlar, düşük maliyetli ve doğal gücü için tercih edilir. Ömrünü tamamlamış ürünlerde tam bir geri dönüştürülebilirliği garanti etmek için PP malzemeler kullanılmalıdır.

Sürdürülebilir, geri dönüşüme uygun olan ambalajlar kullanılması ile ürünler adına olumu etki yapılıyor olmanın yanı sıra, çevre şartları açısından da oldukça önemli bir sonuç elde edilebilecektir. Dolayısıyla, en iyi ve uygun ambalaj çeşitleri araştırılmalı ve tabi ki bu araştırmalar sonucunda en etkin şekilde kullanılmalıdır.

Kaynakça:
RiccardoAccorsi-AlessandroCascini = Economic and environmental assessment of reusable plastic containers: A food catering supply chain case study

Yazar:Gökçe Cömert

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku