Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Mısır Piramitlerinin Sırrı Nedir?

29 1.239

Dünyanın yedi harikasından biri olup günümüze kadar zarar görmeden ayakta kalabilmeyi başarabilmiş tek yapı Mısır’daki Gize piramitlerinden Keops piramitidir.

Piramit şeklindeki yapılar sadece Mısır’a özgü olmayıp dünyanın başka yerlerinde de inşa edilmiş örnekleri bulunmaktadır. Fakat sayıca en çok Mısır’da bulunduklarından bölgeyle özdeşleşerek “Mısır Piramitleri” olarak anılmaktadırlar.

Gize_PiramitleriDünyadaki Önemli Piramitler:

 • Keops Piramidi (145,75 metre)
 • Mikerinos Piramidi(66,5 metre)
 • Kefren Piramidi (143,56 metre)
 • Sakkara Piramidi (63,17 metre)
 • Maldum Snefru Piramidi (93,26 m)
 • Dahahur Bent Piramidi (104,85 m)
 • Dahahur Snefru P. (103,95 metre)
 • Sakkara Pepi II P. (52,555 metre)
 • Uxmal Tapınağı (Meksika)
 • Teotehuacan (Meksika)
 • Tiahuanaco (Bolivya)
 • Dohan Tapınağı (Çin Halk Cumhuriyeti)

Piramit Nedir?
Tabanı kare şeklinde olup köşelerin tepede tek bir noktada birleşmesiyle oluşan geometrik şekildir. Dört eşit büyüklükte üçgen yüzeye sahip olan piramitler, inşa edildiklerinde mühendislik açısından son derece sağlam bir yapı sergilemektedirler.

Piramitlerin Tarihçesi
Bent_piramidiPiramitlerin firavunun mumyası ile onun değerli hazinelerini ve dönemin eşsiz sanat eserlerini saklamak amacıyla yapıldığı düşünülmektedir. Fakat bugüne kadar hiçbirisinin içerisinde herhangi bir mumyaya veya hazineye rastlanmamıştır. Dünyanın ilk inşa edilen piramidi Sakkara’da olup yapımı M.Ö 2620 yılında tamamlanmıştır. İlk örnekleri basamaklı yapıda olan piramitlerin birçoğu tamamlanamamış veya yapım aşamasında yıkılmıştır. Bunun ilk örneği M.Ö 2570 yılında yapımına başlanan Meidum piramidi olup, sekizinci basamak yapılmak istenirken yıkılmıştır.

Piramitleri inşa edenler bundan ders çıkararak daha yüksek piramitler yapabilmek için tabanı mümkün olduğunca geniş tutarak eşkenar bir geometri kullanmanın gerekli olduğunu düşünmüşlerdir. Nil nehri yakınlarındaki Dahahur bölgesinde M.Ö 2570 yılında inşasına başlanmış olan Bent piramidi, üçte ikilik bölümü tamamlandıktan sonra daha önceki tecrübeler baz alınarak eğim açısı düşürülmüş ve yükseltilmeye devam edilmiştir. Bu yöntemle M.Ö 2565 yılında başarıyla tamamlanan Bent piramidi çok daha rijit bir yapıya kavuşurken, eşsiz bir görünüme de sahip olmuştur. Bu tarihten sonra yapılan tüm piramitler daha küçük sabit bir açı ile yükseltilerek inşa edilmiştir.

Piramitleri Kimler İnşa Etti?
Önceleri piramitlerin Mısırlı köleler tarafından yapıldığı düşünülmekteyken 1990 yılında bir turistin bindiği atın ayağı bir çukura düşer ve bu çukur gizemli bir mahzene açılır. Burası piramit yapımında çalışan işçilerin ustabaşı olan kişinin mezarıdır. Kubbeli mezar olarak da bilinen mekan, duvarları işlemeli ve ihtişamlı bir yapıya sahiptir. Böylesine güzel bir mezarın işçi sınıfındaki birisine yapılması, çalışanların esir olmadığının göstergesiydi. İşçiler gündüzleri çalışıyor ve geceleri buradaki köylerde bulunan evlerine gidiyordu. Daha sonra bu bölgede yapılan kazılarda 250’den fazla farklı mezar daha bulunmuştur. Ustabaşının çevresindeki mezarlar seçkin işçilerin mezarlarıyken normal işçiler biraz daha uzakta toplu halde bulunmaktaydı.

Ölen herkes için bir mezar yapılmakta olduğu anlaşılan bölgedeki kazılarda mezarların girişlerinde işçilerin statülerini gösteren hiyeroglif yazılar bulundu. Bu yazılarda “mezar inşaatı denetçisi”, “mezar inşaatı yöneticisi” gibi ibareler yazmaktaydı. Ayrıca bu mezarlarda işçilerin minyatür heykelleri ve sanat eserleri de yer almaktaydı.

piramitler2Yaklaşık 200.000 işçinin çalıştığı bölgedeki iskeletler incelendiğinde omurganın inanılmaz bir yüke maruz kaldığı ortaya çıkmıştır. Omurgaya binen aşırı yük buradaki taş taşıma işleminin güçlüğüne işaret etmekteydi. Bu kadar özveri ve emekle ortaya çıkan piramitlerin yapımı için binlerce işçi bu bölgedeki şehirlerde yaşamaktaydı. Yapılan kazılarda evler, fırınlar, çömlekler gibi birçok tarihi eser bulunurken duvarlardaki hiyerogliflerde nasıl ekmek yapıldığı ve içecek hazırlandığı gibi detaylar resmedildiğinden dönemin şehir yaşamı hakkında fikir edinmek de mümkün olmuştur.

Gize piramitlerinde 15 milyondan fazla kireç taşı kullanıldı. Bu taşlar piramitlerden 300 metre uzaktaki bir taş ocağından çıkartılmış ve yine burada kesilip işlenerek hazır hale getirilmiştir. Kazılarda bu bölgede taşların kesilmesi için gerekli olan oluklu platformlar bulunarak etrafı kazılmaya devam edilmiş ve dev bir taş ocağının enkazı ortaya çıkartılmıştır. Taş ocağından çıkartılan taş miktarı piramitlerde kullanılan miktarla örtüşmekteydi. Ayrıca piramitlerin yapımında kullanılan taş rampalar kil ve kireç taşı tozunun karışımından oluşan bir çamurla sıvanmıştı. Bu yöntem çok dayanıklı ve sert bir yapı oluştururken, ufak bir keski darbesiyle de kolayca koparak çözülebilmekteydi. Taş ocağı bulunduğunda içi bu rampanın enkazı ile doluydu.

keopsungemisi1954 yılında Keops piramidinin güney ucunda bir kubbe bulundu ve kalıntılar incelendiğinde burada bir geminin yatmakta olduğu anlaşıldı. Bu gemi, Mısır Firavunu Keops’un gemisiydi ve 13 sene süren yoğun çalışmanın ürünü olarak tüm parçalar birleştirilerek müzede sergilenmeye başlandı. Yılda 300.000 kişinin ziyaret ettiği müzede tamamı sedir ağacından yapılmış dünyanın en eski gemisi gururla sergilenmektedir. Daha sonraları benzer şekilde diğer firavunlar için yapılmış bir kardeş gemi daha bulundu fakat bu gemi zarar görmemesi ve tarihi değerini kaybetmemesi için bulunduğu odadan çıkarılmadı.

Firavunların mumyaları bir mağara içerisindeki gizli bir mezarlıkta bulunmuştur. O dönemin mumyalama tekniği sayesinde binlerce yıl sonra bile hala yüzleri tanınabilir şekilde kalan 40 kadar mumya çıkartılmıştır. Mumyalama işleminin nasıl yapıldığı bu mezarlıkta duvarlara çizilen hiyerogliflerden anlaşılmaktadır. Sadece karın bölgesine bir elin girebileceği kadar açılan ufak kesikten bütün organların çıkarıldığı ve içinin özel baharatlar ve yağlarla sıvanarak doldurulduğu gösterilmekteydi. O dönemin insanları öldükten sonra tekrar dirileceğini düşünüyordu ve tüm parasını mumyalama işlemi için saklıyordu. Çünkü dirildikten sonra bedenlerine ihtiyaçları olacaktı. Bu nedenle bir kişi ne kadar zenginse öldükten sonra o kadar iyi korunacak demekti. Çok pahalı olan mumyalama işlemi sadece önemli kişilere ve zenginlere yapılırken, yoksul insanlar toplu mezarlara gömülmekteydi.

Piramitler Nasıl İnşa Edildi?
keopsuniciİnşa edilen en önemli piramitler Gize Piramitleri’dir ve Mikerinos, Kefren ve Keops ismindeki üç pramitten oluşur. Gize Platosu’nda bulunan bu piramitlerin en büyüğü ve en gizemli olanı Keops piramididir.

Keops piramidi 20 yıl içinde 150 metre yüksekliğe kadar kaldırılan her biri 2.5 ton ağırlığındaki 2.300.000 adet kireç taşı kullanılarak inşa edilmiştir. Toplam ağırlığı 5.5 milyon ton olan bu taşların bu süre zarfında dizilebilmesi için her iki buçuk dakikada bir taşın yerine oturtulmuş olması gerektirmektedir. Bu nedenle günümüzde bu piramidin en anlaşılmaz yönlerinden biri nasıl inşa edildiğidir.

Hayranlık verici bir orantıya sahip olan yapı, gizemini taşların suskunluğuna bırakmıştır. 51 51′ 14″ eğimle dizilen bu taşlarda hassasiyetin binde bir oranında bile şaşması durumunda piramit en tepede düzgün birleşemezdi. Günümüzde bu tarz ufak hatalar en seçkin yapılarda bile makul bir tolerans olarak görülmektedir. Ama bundan 4500 yıl önce inşa edilen piramitlerde tepe noktası kusursuzca birleştirilmiştir.

blok_tasima

rampaMilyonlarca taş nasıl olup da 140 metreyi aşan yüksekliklere kaldırılabilmiştir? Bunun için taş bloklardan yapılma büyük rampalar kullanılmıştır. Bu rampa piramitin yakınına kurulmuş olan taş ocağından başlayarak piramite kadar devam eden ve düzenli olarak kesintisiz taş taşınmasını sağlayan bir yapıda inşa edilmiştir. Aksi halde asla gerçekleştirilen süre içerisinde işi tamamlamak mümkün olmazdı. Fakat bu rampa piramit hacminin %65’i tamamlandıktan sonra 43 metre yüksekliğe ulaşır ve bu noktradan sonra ne kadar etkili olduğu tartışma konusudur. Çünkü piramidin tamamını bu rampa vasıtasıyla yapmak için 43 metreden 140 metreye ulaşmak gerekeceğinden, bunun için piramidin toplam hacminin iki katı kadar daha taşa gerek olacaktı. Bu nedenle bu seviyeden sonra piramidin inşasına içeriden devam edilmiştir.

tasimaPiramit iki aşamada inşa edilmektedir. Birisi piramidin inşası diğeri ise kral odasının inşasıdır. Kral odası piramit tabanından 43 metre yukarıda bulunmakta olup içerisinde dış ortama açılan hava kanallarının bulunması ve tavanında 60 tonu aşan düz bloklarının kullanılmış olması açısından hayranlık uyandırıcıdır. Tanesi 15 ton olan bu taş blokların nasıl taşındığı ise, kralın odasına giden geniş yolda(büyük galeri) gizlidir. Burada karşı ağırlık mekanizmasıyla çalışan bir sistem bulunmaktaydı ve halatlarla birleştirilmiş olan bu terazi mekanizması sayesinde bloklar istenilen yüksekliğe rahatlıkla kaldırılırdı.

Taşlar istenen yüksekliğe kaldırıldıktan sonra koyulması gereken yere götürülmek üzere 10 kişilik insan grupları tarafından piramidin kenarlarındaki tüneller içerisinde çekilirdi. Eğer bir köşe dönülecekse piramidin açık tünel uçlarında resimde gösterilen biçimde yine bir terazi sistemiyle kaldırılarak yön verilir ve diğer yöne gidecek raya oturtulurdu. Daha sonra bu tünelde de 10 kişilik grup tarafından gereken yere kadar çekilerek götürülürdü. Taşlar çekilirken oluşan sürtünme kuvvetini azaltmak içinse, çamur ve su kullanılırdı.

Piramit yüzeyi önceleri şu an olduğu gibi basamaklı bir yapıda değildi. Keops piramidi 45 asırlık varolma sürecinde üstten 10 metre kadar aşınmıştır. Yüzeyin üçgen şeklindeki basamak araları özel bir kireçtaşı çamuruyla kaplanarak doldurulur ve pürüzsüz, parlak bir görünüm alırdı. Özellikle son 20 senede piramitler geçtiğimiz 400 seneden daha fazla hasar görmüştür. Gerek güneş ışınları gerekse iklim şartları gibi etmenler piramitlerin varlığını her geçen gün daha fazla tehtid etmektedir.

Piramitlerin Gizemi Nedir?
mayan İngiliz matematikçi ve astronomist olan John Taylor birtakım çalışmalar yapmış ve elde ettiği sonuçlar Howard Vyse tarafından analiz edilmiştir. Bunlardan bazıları;

– Keops piramidinin taban alanı dünyayı yataydan ikiye böldüğümüzde ortaya çıkan kesit alanı gibi düşünülürse ve piramidin tabanı dünyanın yarıçapı üzerine oturtulsa, yüksekliği tam kutup noktasına denk gelirdi. Yani burada kusursuz bir oran mevcuttur.

-Keops piramidinin taban çevresini yüksekliğinin iki katına bölündüğünde tam olarak pi=3,1416 sayısı elde edilmektedir.

– Keops ve Kefren piramitleri doğu-batı ve kuzey-güney sınırlarına öyle kusursuz yerleştirilmiştirler ki, o günün koşulları düşünüldüğünde hayret verici bir durum olarak görülmektedir.

– Keops piramidinin üçgen şeklindeki dört yüzeyinin toplam alanı, piramit yüksekliğinin karesine eşittir.

– Keops piramidinin yüksekliğinin 1 milyarla çarpımı tam olarak dünya ile güneş arasındaki mesafeyi(149.504.000km) vermektedir.

– Piramitler bir güneş saati olarak işlev görmektedirler. piramitlerin Ekim ayı ortasında ve Mart ayının başlangıcında yre düşürdüğü gölgeler, mevsimleri ve yılın uzunluğunu gösterir.

– Keops piramidiyle dünyanın merkezi arasındaki mesafe, Kuzey kutbuyla arasındaki mesafeye eşittir.

Bilimsel olarak kanıtlanmamış bazı rivayetler ise şunlardır;

– Piramitlerin üzerinden geçen meridyen, karaları ve denizleri iki eşit parçaya bölmektedir.

– Piramit hangi firavunun adına yapıldıysa, kralın odasına yılda sadece iki kez güneş girmektedir. Bunlar kralın doğduğu ve öldüğü günlerdir.

– Piramitlerin içerisinde radar gibi aletler çalışmamaktadır.

– Piramit içerisinde bırakılmış kirli bir su, birkaç gün içerisinde arıtılmış hale gelmektedir.

– Piramitin içerisine bırakılan süt birkaç gün bozulmadan kalabilirken, beklenmeye devam edilmesi durumunda yoğurt haline gelmektedir.

– Piramit içerisine koyulan bir bitki hiç ışık almasa da normale göre daha hızlı büyümektedir.

– Açık bir yara, piramit içerisinde çok daha çabuk bir şekilde iyileşmektedir.

– Piramitlerin içi yazın serin, kışın ise ılık olur.

– Gize Platosu’ndan geçen boylam, denizlerle karaları iki eşit parçaya böler.

Sfenks Heykeli
sfenks_heykeliGize piramitlerinden Kefren piramidini koruması için yapılmış olan dev bir köpek heykelidir. 70 metre uzunluğunda ve 30 metre yüksekliğinde olan Sfenks, çakal kafalı Anubis’in heykelidir. M.Ö 2520 yılında yapılmış olan heykel tarih boyunca Nil nehrine bakarak, nehir yoluyla gelenleri karşılamaktadır.

Sfenks heykeline Mısır’ı işgal eden Hiksos’lar tarafından büyük zarar verilmiştir. Daha sonra ülkede düzenin sağlanmasıyla beraber dönemin kralı tarafından yüz kısmı değiştirilerek firavunun(Mısır Kralı) sureti yaptırılmıştır.

Keops Piramidi ve Gize Piramitleri’nin uydudan çekilmiş fotoğrafı için: tıklayın.

Mısır Piramitlerinin Sırrı Nedir?

Bunları da beğenebilirsin
29 Yorumlar
 1. Fehmi Asna diyor

  4500 yıl öncesinde insanların mağara yaşamları her bakımdan kanıtlandıkça, dünyanın çeşitli yerlerinde böyle şaheserler yaratılmışsa ve duvarlarında bugünün teknolojik aletlerinin resimleri varsa bunu o zamanın insanlarının yaptığını söylemek burada yazamayacağım sıfatla eş değer! Amerika artık uzaylıların varlığını resmen açıkladı. Yıllardan beri ziyaret ediyorlar, insanoğlunun evrimleşmesi için bazı insanlar ve devletlerle iş birliği içindeler. Sadece bu yazıyı örnek almak bile yeterli iken , hatta koridorların alçak yapılması kısa boylu uzaylıların kendilerini düşündüğünün göstergesi iken sığ kafada kalmak, gelişmemek utancın daniskası! Madem insanlar yaptı, mimarisi bu kadar güzelken niye koridorları alçak yaptılar?

 2. herbalife küçükçekmece diyor

  Çok ilginç olduğunu biliyordum. Detayları öğrenince gerçekten şok oldum

 3. Hüseyin Tekin diyor

  şu anki dönemde bile çözülemiyorken piramitlerin sırrı o zamanın insanları teknolojiden ne kadar ilerideymiş demek ki

 4. Bileceksin diyor

  Mısır piramitleri hakkında birçok varsayım var. Ancak bu konuda hepsine detaylıca değinilmiş.

 5. ünihayat diyor

  Bu piramitler hakkında bugün dahi onlarca senaryo var. Çok başarılı bir yazı olmuş, emeklerinize sağlık.

 6. tyt kitap önerileri diyor

  Bazen olayları sorgulamamak gerekiyor sanırım, olağanüstü yapılar, insan düşündükçe akıl sır erdiremiyor

 7. ömer bakır diyor

  bence mısırlılar bu kadar zeki olamazlar eğer şimdiki zamanımızla kıyaslarsak dünyada tek mısır her konuda ileri bir devlet olmalıydı.kim nasıl hangi amaçla yapılırsa yapılsın ileriyi düşünen ve sonraki zamana bir hediye bırakmak isteselerdi eğer nasıl bir teknoloji kullandıklarını anlatan matematiksel terimleri nasıl hesapladıklarını miras olarak bırakabilirlerdi.uzun lafın kısası mısırlılar bile nasıl yapıldığını bilmiyorken bizim kafamızı neden meşgul ediyorlar.bence mısırlılar sadece kendilerini eğlendirmişler biz yaptık diye bok onlar yaptı…

 8. Mehmet Selim Özdemir diyor

  Benim bir sorum olacak. Taban çevresini yüksekliğin iki katına böldüğümüzde pi sayısı çıkıyor demiştiniz fakat zamanla bu taşlar aşındığından dolayı bu oranın değişmiş olması gerekmez miydi. Veya belki de öyle asarlamamışlardır da sonradan aşınmayla oluşmuştur. Cevaplarsanız sevinirim.

 9. sorumatik diyor

  Gerçekten ilginç ve enerasan bilgiler içeriyor.

 10. Yusuf Uğur diyor

  Sürekli Düşünürdüm beni aydınlattığınız için teşekkür ederim.

 11. Ösymli diyor

  Piramitler her zaman ilgimi çekmiştir. Uzaylıların yapmış olma fikri bana pek mantıklı gelmiyor

 12. TYT-YKS diyor

  Bazen olayları sorgulamamak gerekiyor sanırım, olağanüstü yapılar, insan düşündükçe akıl sır erdiremiyor

 13. Bilgenç diyor

  Yararlı bir yazı olmuş. Teşekkürler!

 14. BenimHedefim YKS diyor

  Türkiyede de vardı neredeydi hatırlayamadım ama o böyle dağ şeklinde gerçekten harika eserler.

 15. Abdurrahim diyor

  Bu adamlar bilimde matematikte çok ileriydiler Arşimetin bulduğunu iddia ettiği şeyler Mıısırda sıradan bilgilerdi herkes tarafından biliniyordu…Veya aritmetikte bildiğimiz şu förmülü yok bu açılımı bu adamlar tarafından günlük sıradan bilgilerdi…Okadar piramit bulundu bunların inşaa sı için bayağı bir tasar plan da bulunmuş olunmalıydı.. Batılılar her kilisenin tavanına resim yapan sanatçının ismini abideleştirdiler ..sanat eserlerini paraya çevirmesini iyi bildiler sadece soydukları şeyleri yüceltip nemalandırdılar ki müzelerine müşteri dolsun ..

 16. EBRU diyor

  saçmalamayalım ne uzaylısı insan mumyalarında iskelet sistemindeki bozuklukları ve piramit yapımında çalışan insanların toplu mezarları nasıl göz ardı edilir. ayrıca matematik alanında ilerlemiş olmaları tüm tarih kitaplarında yazar ve nil nehrinin taşkınlarından korunak için yaptıkları hesaplar sonucu matematikte geliştiklerini gösterir. kaldı ki uzaylılar geldi yaptı sonra gitti mi ? sebep ? az mantıklı olalım.

 17. Hasan diyor

  Gerçekten ilginç. Birçok komplo teorisi gördüm. Buradakiler daha mantıklı geldi.

  En iyisi gidip görmek!

 18. S...ye diyor

  Asıl uzaylı bu yorumları yapanlar….sanki mimar sinan zamanında teknoloji vardıda şimdi bile en usta mühendislerin bile hayret ettiği muazzam yapılar inşa etmişti…sizler ancak başkasının başarısını karalarsınız…kişi kendinden bilir işi ….sizin kafanız basmıyo diye başkalarınıda kendiniz gibi zannedersiniz….basbayağıda insanlar yapmış hemde hiç bir iletişim ve bilişimin olmadığı çağda..kendinizin yapamadığını başkasınında yapamayacağını sanan ahmaklardan başka bişey değisiniz…

 19. bora diyor

  Saçma sapan yorumlar yapmayın ozaman dünyayıda uzaylılar yaptı olabilirmi böylebir saçmalık

 20. Ferhat diyor

  Piramitlerin bu den gizemliliği ve sırları halen tam olarak cozulebilmis degil

  1. Dentikor diyor

   Hocam yazı için teşekkürler. Elinize sağlık

 21. Ugur diyor

  Marslılar yapmış olabilir.çok ilginç….

 22. Osman diyor

  Piramitlerin dünya üzerinde dağılmış olması çok manidar . Her biri birer güç terminali / şarj merkezi olarak kullanılıyor olabilir. Wireless platformu olduğunu iddia edenler de var .
  Piramitlerin işlevleri hakkında herhangi bir yazılı belge bırakılmadı mı? Yoksa belgeler var da gözlerden kaçırıldı ve / veya imha mı edildi ? Çok merak ediyorum.

  1. Fiko diyor

   He he uzaylilar yapti ama ilkelliklerinden celik konstruksiyon uzeri mantolama yapacaklarina taştan yapip kireçli çamurla sıvadilar. Teknolojiye bak o çamurda rüzgardan eridi basamakli yapi ortaya çıktı. Dahası enerji merkezinde ne optik nede metal bir iletken izine rastlanmadi. Hımmm eger bu teknolojiyse bizim memlekette de kazılarda hic boyle seyler bulunmadi bunun anlami atalarimiz kablosuz iletisimi binlerce yil once bulmuslar diyebiliriz, dimi ama 😂😂😂

 23. S.N. BaşHarflerim :D diyor

  Bencede uzaylılar yaptı zaten bilgileri okuyunca insanların yapamayacağını anlıyorsun 4500 yıl Önce böyle büyük bir teknolojiye ancak uzaylılar sahip olabilir

 24. lazer epilasyon diyor

  gerçekten ilginç ve enteresan inananı işine çekiyor

 25. İlginç bilgiler diyor

  Bence piramitleri uzaylılar yaptı. İnsanların o dönemde yapması imkânsız.

  1. barbie eliwa diyor

   sen gerizekalı mısın? sonra neden Türkiye gelişmiyor diyorsunuz neden acaba???

   1. Ahmet GÖREN diyor

    sakin ol bence sende bilmiyorsun kimin yaptığını ben burda kimseyi savunmuyorum fakat sende bilmiyorsun kimin yaptığını yada yaptırdığını o yüzden sakin.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.