Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Armageddon Nedir?

0 525

4498_1Armageddon; sözcük olarak İbranice de “Megiddo Dağı” anlamına gelmektedir. Dini kaynaklara göre Dünya’nın sonuna doğru olacak olan son savaştır. Kimilerine göreyse büyük bir nükleer savaştır. Öyle ki tüm Dünyayı yüzyıllar boyunca radyasyona gömecek ölçüde, çok büyük bir nükleer savaş. Aslen dini kaynaklarda geçmektedir, fakat günümüzde Dünya’nın sonunun getirecek olan bir savaş olduğu anlamına getirilmektedir. Birçok dini kaynakta geçen Armageddon zamanı geldiğinde, Dünyadaki bütün uluslar, savaşın içinde olacak ve birçoğu Mesihe karşı savaşacaktır. Daha sonradan tanrının duruma el atıp yardım edeceği ve Mesih karşıtı orduları yok edeceği söylenir. Hıristiyan kültüründe Armageddon şöyle geçer:

Armageddon, Hıristiyanlıkta da, Müslümanlıkta da benzer şekillerde anlatılmıştır. Kıyamet öncesi yaşanacak olan bu büyük savaş, Mesih ile Deccal arasında olacaktır. Hıristiyanlar, Mesihi Hz.İsa olarak kabul ederler ve kıyametten önce İsa Mesih gelecek ve tanrının yardımı ile Deccalı ve ordularını mağlup edecektir. İncilde Armageddondan şöyle bahsedilmektedir:

“”Fakat şunu anla ki son günlerde sıkıntılı zamanlar gelecek. Zira insanlar benliklerine, paraya, grurura, kendini beğenmişliğe, sövgüye, ukalalığa düşkün, ebeveynine itaatsiz, nankör, günahkar, zalim, öfkesine yenik, müfteri, sefih, gaddar, iyilik düşmanı, hain, pervasız, gururla şişkin, Tanrıyı sevmekten çok hazlara düşkün, dinin kudretini inkar ederken onun sadece biçimini gözeteceklerdir. Bu insanlardan yüz çevir.””

“O günlerin hemen sonrasında Güneş kararacak, ay ışığını vermez olacak, yıldızlar gökten düşecek ve göksel güçler sarsılacak. Yeryüzündeki son savaş olduğuna inanılan bu son savaştan sonra kıyamet kopacak ve yaratıcıya hesap verilecek.

İslamiyete Göre Armageddon:4498_2
Kuranda, Armageddon diye bir şey geçmemektedir. Yukarıda da söylediğimiz gibi bu son savaşın Hıristiyanlık ve Yahudilikteki ismi Armageddondur. İslam da ise, kıyamete yakın büyük bir savaş olacağı ve peşine kıyamet kopacağı inancı vardır. Fakat hadislerce rivayet edilmiş bilgiler vardır. Şöyle ki, Deccal yeryüzüne inecek fitne,fesat çıkaracak. İnsanlara çeşitli büyüler göstererek tanrı olduğunu iddia edecek ve birçok yandaş toplayacak. Dabbetül-Arz denilen bir yaratık gelecek. 40 gün boyunca Deccal, tüm Dünyayı dolaşacak ve yandaşlarını toplayacak. Bu 40 günün ilk günü 1 yıl gibi geçecek, 2. Günü 1 ay gibi geçecek, 3. Günü ise 1 hafta gibi geçecek ve diğer günler normal gün uzunluğunda olacak. 40 gün sonunda İsa-Mesih inecek ve Deccalı öldürecek. Mesih, Mehdinin ordularına katılacak ve karşı gelenler temizlenecek. Bundan sonra Dünyada bir süre barış olacak ve düzen kurulacak. Bu da uzun sürmeyecek ve kıyamet kopacak.

İslamiyette kıyametin büyük alametleri şöyle:
1-Sahte Mesih ( Deccal ) ortaya çıkacak ve insanları kötülüğe sevk edecek.
2- Dünyayı 40 gün boyunca bir duman kaplayacak.
3- Dabbetül-Arz denilen yaratık ortaya çıkacak.
4- Güneş batıdan doğacak.
5- İsa-Mesih yeryüzüne inecek ve Deccalı öldürecek.
6- Yecuc, Mecuc denilen bozguncu milletler ortaya çıkacak.
7- Yeryüzünde 3 büyük deprem meydana gelecek.
Tüm bunların gerçekleşmesinden sonrada kıyamet kopacaktır.

Kaynakça:
http://www.gotquestions.org/Turkce/Armageddon-Savasi.html
http://tr.wikipedia.org/wiki/Armageddon

Yazar:Hasan Can Bozkurt

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.