Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Astragalus (Gaven Otu) Sağlığa Faydaları

0 448

Astragalus, geleneksel Çin tıbbında yüzyıllardır kullanılan bir bitkidir. İmmün artırıcı, yaşlanma karşıtı ve iltihap önleyici etkileri de dâhil olmak üzere birçok sağlık yararına sahiptir. Astragalus’un ömrünü uzattığı, yorgunluk, alerji, soğuk algınlığı gibi çok çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanıldığı düşünülmektedir. Aynı zamanda kalp hastalığı, diyabet ve diğer koşullara karşı da kullanılır.

Astragalus Nedir?

Huáng qí veya milkvetch olarak da bilinen astragalusun 2.000’in üzerinde türü olmasına rağmen yalnızca ikisi takviyelerde kullanılır. Spesifik olarak bitkinin kökü sıvı özütler, kapsüller, tozlar ve çaylar dâhil olmak üzere birçok farklı takviye formunda yapılır. Astragalus, bazen hastane ortamında enjeksiyon olarak da verilir. Kökleri, potansiyel faydalarından sorumlu olduğuna inanılan aktif bitki bileşiği içerir. Örneğin, aktif bileşikleri bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Bu bitki hakkında bilgi edinebilmek için sınırlı araştırmalar vardır, ancak mevsimsel alerjileri, soğuk algınlığı, kalp rahatsızlıklarını, böbrek hastalıklarını, kronik yorgunluğu ve daha fazlasını tedavi etmekte kullanılıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve enflamasyonu azaltmak için kullanılır. Aynı zamanda kalp rahatsızlıklarının, böbrek hastalıklarının ve daha fazlasının tedavisine yardımcı olmak için kullanılır.

Bağışıklık Sisteminizi Artırabilir

Astragalus, bağışıklık sisteminizi geliştirebilecek faydalı bitki bileşikleri içerir. Bağışıklık sisteminizin birincil rolü vücudunuzu hastalığa neden olabilecek bakteri, mikrop ve virüs gibi zararlı istilacılara karşı korumaktır. Bazı kanıtlar, astragalusun vücudunuzun, hastalıkların önlenmesinden sorumlu bağışıklık sisteminizin hücreleri olan beyaz kan hücrelerinin üretimini artırabileceğini göstermektedir.
Hayvan araştırmalarında, astragalus kökü enfeksiyonlu farelerde bakteri ve virüsleri öldürmeye yardımcı olduğu bulunmuştur. Her ne kadar araştırma sınırlı olsa da, soğuk algınlığı ve karaciğerde enfeksiyon gibi insanlarda viral enfeksiyonlarla mücadelede yardımcı olabilir. Bu çalışmalar umut verici olmakla birlikte, astragalusun enfeksiyonları önleme ve tedavi etme etkinliğini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Kısacası Astragalus, soğuk algınlığı da dâhil olmak üzere bakteriyel ve viral enfeksiyonları önlemek ve bunlarla savaşmak için bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olabilir.

Kalp İşlevini Artırabilir

Astragalus (Gaven Otu) Sağlığa FaydalarıAstragalus, belirli kalp rahatsızlığı olanlarda kalp fonksiyonunu iyileştirmeye yardımcı olabilir. Kan damarlarınızı genişlettiği ve kalbinizden pompalanan kan miktarını artırdığı düşünülmektedir. Klinik bir çalışmada, kalp yetmezliği olan hastalara, geleneksel tedavinin yanı sıra, iki hafta boyunca günde iki kez 2.25 gram astragalus verildi. Sadece standart tedavi görenlere kıyasla kalp fonksiyonlarında daha büyük iyileşmeler yaşadılar. Başka bir çalışmada, kalp yetmezliği olan hastalara geleneksel tedavi ile birlikte IV ile günde astragalusun günde 60 gramını almışlardır. Ayrıca, semptomlarda yalnızca standart tedavi görenlere göre daha belirgin iyileşmeler göstermişlerdir. Bununla birlikte, kalp yetmezliği olan hastalarda yapılan diğer çalışmalar, kalp fonksiyonlarına herhangi bir fayda gözlenmemiştir Ek olarak, bazı çalışmalar astragalus’un kalbin inflamatuar bir durumu olan miyokardit semptomlarını azaltabileceğini göstermektedir. Ancak, bulgular karışıktır.
Kısacası her ne kadar araştırma bulguları karışık olsa da, astragalus kalp yetmezliği olan hastalarda kalp fonksiyonlarını iyileştirmeye ve miyokardit semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir.

Kemoterapinin Yan Etkilerini Hafifletebilir

Kemoterapinin birçok olumsuz yan etkisi vardır. Bazı çalışmalara göre, astragalus yan etkilerin bazılarının hafifletilmesine yardımcı olabilir. Örneğin, kemoterapi alan insanlarda yapılan bir klinik çalışmada astragalusun bulantıyı % 36, kusmayı % 50 ve ishal i% 59 azalttığı bulundu. Benzer şekilde diğer birkaç çalışma, kolon kanseri için kemoterapi gören bireylerde mide bulantısı ve kusma için yararları göstermiştir. Ek olarak, bir klinik çalışma haftada üç kez IV’e kadar 500 mg astragalus’un kemoterapiyle ilişkili aşırı yorgunluğu artırabileceğini göstermiştir. Bununla birlikte, astragalus yalnızca tedavinin ilk haftasında yardımcı olmuştur.
Astragalus (Gaven Otu) Sağlığa FaydalarıKısacası bir hastane ortamında intravenöz olarak verildiğinde, astragalus kemoterapi görenlerde bulantı ve kusmayı hafifletmeye yardımcı olabilir.

Kan Şekeri Düzeylerini Kontrol Etmeye Yardım Edebilirsiniz

Astragalus kökündeki aktif bileşikler, tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olabilir. Aslında Çin’de diyabet yönetimine yardımcı olmak için en sık reçete edilen bitki olarak tanımlanmaktadır. Hayvan ve test tüpü çalışmalarında, astragalusun şeker metabolizmasını iyileştirdiği ve kan şekeri seviyelerini düşürdüğü gösterilmiştir. Bir hayvan çalışmasında, aynı zamanda kilo kaybına neden olmuştur. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen insanlardaki çalışmalar benzer etkilere işaret ediyor. Örneğin, araştırmalar günde 40-60 gram astragalus almanın, oruç tuttuktan ve günde 2 aya kadar alındığında tip 2 diyabetli kişilerde yemeklerden sonra kan şekeri seviyelerini iyileştirme potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir.
Kısacası çalışmalar, astragalus takviyelerinin tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri seviyelerinin kontrolüne yardımcı olabileceğini göstermektedir. Ancak, daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Böbrek Fonksiyonunu Artırabilir

Astragalus, kan akışını iyileştirerek ve idrardaki protein ölçümleri gibi laboratuvar böbrek fonksiyon belirteçlerini artırarak böbrek sağlığını destekleyebilir. Proteinüri, idrarda anormal miktarda protein bulunan bir durumdur, bu böbreklerin hasar görebileceğinin veya normal şekilde çalışmadığının bir işaretidir. Astragalusun, böbrek hastalığı olan bireyleri içeren birçok çalışmada proteinüriyi iyileştirdiği gösterilmiştir. Ayrıca böbrek fonksiyonlarında azalma olan kişilerde enfeksiyonların önlenmesine de yardımcı olabilir. Örneğin, 3 ile 6 ay boyunca günlük alınması gereken 7.5-15 gram astragalus, nefrotik sendrom adı verilen böbrek bozukluğu olan kişilerde enfeksiyon riskini % 38 azalttı. Ancak bu etkiyi doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Kısacası bazı çalışmalar, astragalusun böbrek hastalığı olanlarda böbrek fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Aynı zamanda böbrek fonksiyonu azalmış olanlarda enfeksiyonları önleyebilir.

Diğer Potansiyel Sağlık Faydaları

Astragalus üzerinde, otun aşağıdakiler de dâhil olmak üzere diğer potansiyel faydaları olabileceğini gösteren birçok ön çalışma vardır:
Kronik yorgunluğun iyileştirilmiş semptomları: Bazı kanıtlar, astragalusun diğer bitkisel takviyelerle kombine edildiğinde kronik yorgunluk sendromu olan kişilerde yorgunluğun iyileştirilmesine yardımcı olabileceğini göstermektedir.
Antikanser etkileri: Tüp çalışmalarında astragalus, çeşitli kanser hücrelerinde apoptozu veya programlanmış hücre ölümünü teşvik etmiştir.
Yapılan kısıtlı çalışmalarda iyileşen mevsimsel alerji belirtileri: Bir klinik çalışma, günde 2 defa 160 mg astragalusun mevsimsel alerjisi olan bireylerde burun akıntısı ve hapşırmayı azaltabildiğini tespit edilmiştir.
Kısacası ön araştırmalar, astragalus’un kronik yorgunluk ve mevsimsel alerji semptomlarını azaltmada faydalı olabileceğini bulunmuştur. Test tüpü çalışmaları bunun ayrıca antikanser etkilere sahip olabileceğini göstermektedir.

Yan Etkiler ve Etkileşimleri

Çoğu insan için astragalus iyi tolere edilir. Ancak döküntü, kaşıntı, burun akıntısı, bulantı ve ishal gibi çalışmalarda küçük yan etkiler bildirilmiştir. Astragalusun düzensiz kalp atışı gibi daha ciddi yan etkileri olabilir. Sadece tıbbi gözetim altında IV veya enjeksiyonla uygulanmalıdır. Astragalus çoğu insan için güvenli olsa da, aşağıdaki insanlar bundan kaçınmalıdır:
Hamile ve emziren kadınlar: Halen astragalusun hamile yada emzirirken güvende olduğunu gösteren yeterli araştırma yoktur.
Otoimmün hastalıkları olan kişiler: Astragalus, bağışıklık sisteminizin aktivitesini artırabilir. Multipl skleroz, lupus veya romatoid artrit gibi otoimmün bir hastalığınız varsa, astragalustan uzak durmayı düşünün.
Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar alan kişiler: Astragalus bağışıklık sisteminizin etkinliğini artırabileceğinden, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların etkilerini azaltabilir.
Astragalus’un ayrıca kan şekeri düzeyleri ve kan basıncı üzerinde etkileri olabilir. Bu nedenle diyabetiniz varsa veya kan basıncınızla ilgili sorunlarınız varsa bu bitkiyi dikkatli kullanmalısınız. Kısacası Astragalus genellikle iyi tolere edilir, ancak hamileyseniz veya emziriyorsanız, otoimmün bir hastalığınız varsa veya immün sistemi baskılayıcı ilaçlar alıyorsanız kaçınılmalıdır.

Dozaj Önerileri

Astragalus kökü, birçok farklı şekilde bulunabilir. Takviyeler, kapsüller ve sıvı özler olarak mevcuttur. Kök aynı zamanda çay haline getirilebilen bir toz haline getirilebilir. Dekorasyonlar da popülerdir. Bunlar, aktif bileşiklerini serbest bırakmak için astragalus kökünü kaynatmak suretiyle yapılır.
Astragalus (Gaven Otu) Sağlığa FaydalarıAstragalusun en etkili formu veya dozu ile ilgili resmi bir fikir birliği olmamasına rağmen, günde 9-30 gram tipiktir. Ek olarak araştırmalar, belirli durumlar için yararlı olacak şekilde aşağıdaki oral dozları göstermektedir:
Konjestif kalp yetmezliği: 30 güne kadar günde iki kez, günde iki kez 2-7,5 gram astragalus geleneksel işlemle birlikte.
Kan şekeri kontrolü: Dört aya kadar kaynatma olarak 40–60 gram astragalus.
Böbrek hastalığı: Enfeksiyon riskini azaltmak için altı aya kadar günde iki kez 7,5-15 gram astragalus tozu.
Kronik yorgunluk sendromu: 30 gram astragalus kökü, diğer birkaç şifalı bitki ile kaynatma haline getirilmiştir.
Mevsimsel alerjiler: Altı hafta boyunca her gün iki adet 80 mg astragalus özü ekstrakte edin.
Araştırmaya dayanarak dört aya kadar günde 60 gram oral dozlar çoğu insan için güvenli gibi görünüyor. Bununla birlikte, uzun vadede yüksek dozların güvenliğini belirlemeye yönelik çalışmalar bulunmamaktadır. Kısacası önerilen astragalus dozları için resmi bir fikir birliği yoktur. Dozajlar duruma bağlı olarak değişir.
Astragalus bağışıklık sisteminizi ve kronik yorgunluk ve mevsimsel alerji semptomlarını iyileştirebilir. Ayrıca belirli kalp rahatsızlıkları, böbrek hastalığı ve tip 2 diyabet hastalarına da yardımcı olabilir. Dozaj önerisi bulunmamakla birlikte, dört aya kadar günde 60 gram, çoğu insan için güvenli gibi görünmektedir. Takviyeleri kullanmaya başlamadan önce her zaman bir sağlık uzmanıyla görüşülmesi tavsiye edilir.

Kaynakça:
heatline
nih.gov
herbpathy.com

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku