avusturya

Komşuları
Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, İsviçre, İtalya ve Slovenya ile komşudur.

Yeryüzü Şekilleri
- Ülkenin bir bölümü doğu-batı doğrultusunda uzanan Alp dağlarıyla kaplıdır.
- Bu dağlar üzerinde karstik şekiller önemli yer tutar.
- Tuna, Morava, Inn, Ems, Mur, Möll önemli nehirlerdir.

İklim ve Bitki Örtüsü
- Alp dağlarının etkisiyle karasal iklim görülür.
- Kışlar soğuk, yazlar ise yükselti fazla olduğundan serindir.
- Ülkenin yaklaşık yarısı ormanlarla kaplıdır.

Nüfus ve Yerleşme
- Yoğun nüfuslu bir ülkedir.
- Fakat nüfus artış hızı oldukça azdır.
- Nüfusun çoğunluğu kentlerde yaşar.

Tarım ve Hayvancılık
- Tarım alanları çok fazla değildir.
- Fakat modern metotlar kullanıldığı için verim yüksektir.
- En önemli tarım ürünleri tahıl, şekerpancarı, patates, meyve, sebze ve üzümdür.
- Özellikle büyükbaş hayvancılık gelişmiştir.

Yeraltı Kaynakları
- Yeraltı kaynakları bakımından zengin değildir.
- Demir, linyit, petrol ve bakır yatakları işletilmektedir.

Endüstri
- Sanayisi için enerji ithal eder.
- Sanayileşmiş bir ülkedir. Sanayi ürünleri ihracatta önemli yer tutar.
- Demir-çelik, lokomotif, ayakkabı, kimya, gıda sanayi, otomotiv gibi sanayi kolları oldukça gelişmiştir.

Ulaşım ve Turizm
- Dağ turizmi gelişmiştir. Özellikle Alpler’de kış spor merkezi önemlidir.
- Ulaşım oldukça gelişmiştir. Modern ve işlek bir ulaşım sistemi vardır.

Ticaret ve Türkiye ile İlişkileri
- Dış ticaretinde Almanya, İtalya ve AB ülkeleri önemlidir.
- Türkiye ile ilişkileri gelişmiştir. Çok sayıda vatandaşımız halen Avusturya’da çalışmaktadır.
- Türkiye’ye kağıt, makine, demir-çelik satar, dokuma ve gıda maddeleri alır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here