Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Bazı Kişiler Koronavirüse Neden Daha Fazla Duyarlıdır? (ACE2)

0 556

COVID-19’a neden olan yeni koronavirüsün, ACE2 proteini kullanılarak konakçı hücreleri istila ettiği görülmektedir. ACE2’deki varyantlar hastalığa yatkınlığı etkileyebilir mi? Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır, mevcut koronavirüs salgını devam eden bir olaydır ve yeni bilgiler ortaya çıktıkça bazı ayrıntılar değişebilir. Buradaki bilgilerin hiçbiri tıbbi tavsiye olarak alınmamalıdır. Herhangi bir enfeksiyon olabileceğinden şüpheleniliyorsa, derhal tıbbi yardım alınmalıdır.

COVID-19 Nedir?

Bazı Kişiler Koronavirüse Neden Daha Fazla Duyarlıdır?  (ACE2)Daha iyi COVID-19 olarak bilinen mevcut koronavirüs hastalığı salgını, SARS-CoV-2 (önceden 2019-nCoV olarak biliniyordu) adlı bir virüsün neden olduğu bir hastalıktır. Maruz kaldıktan iki ila on dört gün sonra semptomlar ortaya çıkabilir. Bunlardan en yaygın olanları ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Genel ele alınırsa, COVID-19 vakalarının büyük çoğunluğu hafif hatta asemptomatiktir.
Bununla birlikte, Çin merkezlerinden alınan ön verilere göre, vakaların yaklaşık % 14’ü ağır kabul edilir ve vakaların % 5’i kritik hastalıklara neden olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapında COVID-19 vakalarının yaklaşık % 3,4’ünün ölümle sonuçlandığını tahmin etmektedir.

Bazı Sağlık Koşulları ve Kişisel Özellikler Koronavirüs Riskini Yükseltir mi?

Koronavirüs hakkında deneyim kazanırken muhtemelen Dünya sağlık örgütünün verdiği tahminler değişecektir. Fakat orfada bir gerçek vardır ki o da; COVID-19’un belirli insan kitlelerini farklı şekilde etkileyebildiğidir. Yapılan ilk araştırmalar coğrafi konum, yaş, cinsiyet ve altta yatan başka sağlık problemlerinin COVID-19’un duyarlılığını ve şiddetini etkileyebileceğini yönündedir. Genetiğin hastalık şiddetinde rol oynayabileceğine dair bazı kanıtlar da vardır. Daha spesifik olarak, ACE2 geninin koronavirüs ile önemli etkileşimleri olduğu görülmektedir. COVID-19, yeni bir koronavirüs olan SARS-CoV-2’nin neden olduğu bir solunum yolu enfeksiyonudur. Bazı enfeksiyonlar tamamen asemptomatikken, bazıları hastaneye yatmayı gerektirir ve hatta ölümcül olabilir. Genetik farklılıklar bu farklı sonuçların bazılarını açıklayabilir.

ACE2 Reseptörü Nedir?

ACE2 anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 gen kodları (bir protein de ACE2 kısaltılmıştır), akciğer dahil olmak üzere birçok dokuda, hücre zarı boyunca oturur bir proteindir. Normal şartlar altında, anjiyotensin II’yi (kan damarlarını daraltan) anjiyotensin 1-7’ye (kan damarlarını rahatlatan) dönüştürerek kan basıncını düşürmeye yardımcı olmaktadır.
COVID-19’a neden olan virüs, koronavirüs ailesindeki diğer bazı patojenler gibi, ACE2 proteinini hücreye girmesi için kaçırır. Bu nedenle, araştırmacılar şu anda COEID-19 için potansiyel tedaviler olarak ACE2’yi hedefleyen ilaçları araştırmaktadır, ancak şu ana kadar hiçbiri geliştirilmemiştir. Ayrıca, bazı araştırmacılar, yüksek tansiyon için ilaç alan kişilerin (özellikle ACE inhibitörleri ve ARB’ler), bu ilaçların ACE2 proteinin ekspresyonunu arttırdığı için daha yüksek ciddi enfeksiyon riski altında olabileceği konusunda uyarmıştır. Hiçbir koşulda, doktorun önerisi olmadan ilaçlar kesilmemelidir. ACE2 reseptörü, akciğerler dahil birçok dokuda hücre zarında oturan bir proteindir. COVID-19 virüsü, konakçı hücreyi istila etmek için ACE2 kullanır ve bu proteini potansiyel tedaviler için bir hedef haline getirir.

ACE2’nin Karşılaştırmalı Genomik Analizi

Bazı Kişiler Koronavirüse Neden Daha Fazla Duyarlıdır?  (ACE2)Yakın tarihli bir analiz, ACE2 geni ile COVID-19 enfeksiyonuna yatkınlık arasında bir bağlantı olduğunu düşündürmektedir. Bu analizde araştırmacılar, ana alelin akciğerler de dahil olmak üzere insan dokularında ACE2 reseptörlerinin artan ekspresyonu ile ilişkili olduğu birkaç SNP tanımlamışlardır. COVID-19 virüsü ACE2 reseptörlerine bağlandığından, bu analizin yazarları ACE2 ekspresyonu azalmış kişilerin hastalığa daha az duyarlı olabileceğini öne sürmüşlerdir. Bu çalışmada belirtilen SNP’lerin her birinde, majör (daha yaygın) alel artmış ACE2 ekspresyonu ile ilişkiliyken, küçük allel azalmış ACE2 ekspresyonu [R] ile ilişkilidir.

SARS ve MERS’tan Elde Edilen İpuçları

Araştırmacılar şu anda doğrudan COVID-19 bağlanmasına dirençli olabilecek ACE2 varyantlarını araştırmaktadırlar, ancak şu ana kadar hiçbiri bulunamamıştır. Bunun yerine, aday SNP’ler dokulardaki ACE2’nin nispi ekspresyonunu değiştirir, daha yüksek ekspresyonun virüsün enfektivitesini arttırdığı varsayılmaktadır. Bunun şimdilik araştırmacıların spekülasyonu olduğuna dikkat edilmelidir.
Bununla birlikte, önceki koronavirüs korkularından çıkarılacak bazı dersler olabilir. Örneğin, ACE2 X kromozomu üzerinde olduğu için, erkeklerde ve kadınlarda vakaların şiddeti arasında bir farklılık olabilir. Mümkün olduğunca basit bir ifadeyle, kadınların iki X kromozomu vardır ve erkeklerde sadece bir tane vardır. Küçük bir varyant göreceli koruma sağlıyorsa, bir genotipte iki X ile bir genotipte görünme olasılığı daha yüksektir. Bu potansiyel olarak enzimin doku ekspresyonunu azaltan ACE2 varyantları için geçerli olabilir; ancak, bunun şu anda sadece araştırma olduğunu tekrarlamak gerekir.

Spekülasyon ve Anlaşmazlık

COVID-19 hakkında şu anda kesin olarak çok az şey bilindiğini belirtmek çok önemlidir. 2003 SARS salgını verilerine dayanarak, ACE2’nin koruyucu olduğu bile ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, COVID-19’a özgü mevcut veriler tam tersini göstermektedir. Bu virüsün anlaşılması yeni verilerin ortaya çıkması ile çok hızlı bir şekilde gelişecektir. Bazı insanlar daha yüksek veya daha düşük seviyelerde ACE2 ekspresyonuna sahip olabilir, bu da bazı kişilerin neden ciddi enfeksiyonlara sahip olduğunu açıklarken, diğerleri asemptomatiktir. Bununla birlikte, birçok faktör rol oynayabilir.

Koronavirus için ACE2 Sonuçları

Bu genetik verinin, koronavirüs direnci veya dokularda ACE2’nin farklı ekspresyon seviyeleri ile ilişkili olabilecek varyantların tek bir analizine dayandığını unutulmamalıdır. COVID-19’la ilgili durum ilerledikçe, virüse ilişkin toplu anlayış ve ACE2 varyantlarının hastalığa karşı koruma sağlayıp sağlayamayacağını daha da artıracak ek çalışmalar yayınlanacaktır.
Bunun yanında aşağıdaki sonuçlar ne olursa olsun, CDC, WHO ve diğer tıbbi kuruluşların talimatlarına uyarak mümkün olduğunca sosyal temastan kaçınmak önemlidir.

SNP Özeti ve Tablo

ACE2 rs4646127
• ‘G’=Ortak alel, ACE2’nin normal ekspresyonu
• ‘A’=ACE2’nin azalmış doku ekspresyonu, olası koronavirüs direnci için aday SNP
• Tüm insanların yaklaşık dörtte biri dünya çapında ‘A’ alelinin en az bir kopyasına sahiptir. Bununla birlikte, kadınların% 35,2’sinde en az bir kopya bulunurken, erkeklerin sadece % 16’sında bulunmaktadır.
• ‘A’ aleli, Avrupa (% 44,1) kökenli kişilerde önemli ölçüde daha yaygındır ve Doğu Asya (% 1) kökenli insanlarda önemli ölçüde daha az yaygındır.
ACE2 rs1996225
• ‘T’=Ortak alel, ACE2’nin normal ekspresyonu
• ‘C’=ACE2’nin azalmış doku ekspresyonu, olası koronavirüs direnci için aday SNPBazı Kişiler Koronavirüse Neden Daha Fazla Duyarlıdır?  (ACE2)
• Dünyadaki tüm insanların yarısından fazlasının dünya çapında en az bir ‘C’ alel kopyası vardır. Bununla birlikte, kadınların % 89’unda en az bir kopya bulunurken, erkeklerin sadece % 26’sındadır.
• ‘C’ aleli, Avrupa (% 71) kökenli insanlarda önemli ölçüde daha yaygındır ve Doğu Asya (% 39) kökenli insanlarda önemli ölçüde daha az yaygındır.
ACE2 rs2158082
• ‘A’ = Ortak alel, ACE2’nin normal ekspresyonu
• ‘G’ = ACE2’nin azalmış doku ekspresyonu, olası koronavirüs direnci için aday SNP
• Tüm insanların neredeyse dörtte birinin dünya çapında ‘G’ alelinin en az bir kopyası vardır. Bununla birlikte, kadınların % 32’sinde en az bir kopya bulunurken, erkeklerin sadece % 16’sında vardır.
• ‘G’ aleli, Avrupa (% 59) kökenli insanlarda önemli ölçüde daha yaygındır ve Doğu Asya (% 1) veya Afrika (% 4) kökenli insanlarda önemli ölçüde daha az yaygındır.
ACE2 rs4830974
• ‘A’ = Ortak alel, ACE2’nin normal ekspresyonu
• ‘G’ = ACE2’nin azalmış doku ekspresyonu, olası koronavirüs direnci için aday SNP
• Dünyadaki tüm insanların yaklaşık % 36’sının dünya çapında en az bir ‘G’ alel kopyası vardır. Bununla birlikte, kadınların % 47’sinde en az bir kopya bulunurken, erkeklerin sadece % 25’inde vardır.
• ‘G’ aleli, Avrupa (% 59) kökenli kişilerde önemli ölçüde daha yaygındır ve Doğu Asya (% 10) kökenli kişilerde önemli ölçüde daha az yaygındır.

Kaynakça:
the-scientist.com
ncbi.nlm.nih.gov

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku