Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Bruce Nükleer Santrali Nedir?

0 76

Bruce Nükleer Santrali, 1960’lı yıllarda Ontario Enerji Komisyonu (OEC) tarafından planlanmaya başlanmıştır. O dönemde, Ontario’nun enerji ihtiyacını karşılamak için nükleer enerji potansiyeli araştırılıyordu. Santralin adı, bulunduğu bölgedeki Bruce Yarımadası’ndan gelmektedir.

Bruce Nükleer Santrali Nedir?

Ontario Enerji Komisyonu, 1906 yılında Ontario hükümeti tarafından kurulmuştur. Amacı, eyaletteki enerji tedarikini ve dağıtımını düzenlemek ve enerji politikalarını yönlendirmekti. Ontario Enerji Komisyonu, Ontario’nun büyüyen elektrik endüstrisini düzenlemek amacıyla 1911 yılında Elektrik Komisyonu Yasası ile yetkilendirildi. Bu dönemde, Ontario’da elektrik üretimi ve dağıtımı özel şirketler tarafından yapılıyordu ve enerji talebi artıyordu. 1920’lerde, Ontario Enerji Komisyonu’nun yetki alanı ve sorumlulukları genişledi. Enerji dağıtımı ve tarifeleri, daha etkin bir şekilde düzenlenmeye başlandı. 1950’lerde, Ontario’da nükleer enerji potansiyeli araştırılmaya başlandı. Ontario Enerji Komisyonu, nükleer enerji santralleri için araştırma ve planlama çalışmalarını yürüttü. 1960’lı yıllarda, Ontario Enerji Komisyonu, dünya genelinde nükleer enerji kullanımının arttığı bir dönemde, Ontario’da nükleer santrallerin inşası için çeşitli projeleri başlattı. İşte bu dönemde de Bruce Nükleer Santrali de kurulmaya başlandı.

İnşaat çalışmaları 1970’lerin başında başlamış ve 1977 yılında Bruce Nükleer Santrali’nin birinci ünitesi (Bruce A Ünitesi) ticari işletmeye açılmıştır. Bu ünite, o dönemde dünyanın en büyük nükleer reaktörlerinden biriydi.

Bruce A1 Ünitesi’nin devreye alınması, Ontario’nun enerji ihtiyacını karşılamak için önemli bir adım olmuş ve nükleer enerji kullanımının eyaletteki büyümesine katkı sağlamıştır.

1984 yılında, Bruce A Ünitesi’nin ikinci reaktörü devreye alınmıştır. Aynı dönemde, Bruce B Ünitesi’nin inşaatı başlamış ve 1987’de ticari işletmeye açılmıştır. Bruce B, dört reaktörden oluşan ikinci bir santral bloğuydu. 1990’lı yıllarda, santralin yenileme ve genişleme çalışmalarına başlanmış. Mevcut reaktörlerin kapasitelerinin artırılması ve teknolojilerin iyileştirilmesi amaçlanmıştır. 2000’li yıllarda, Bruce Nükleer Santrali’nin üçüncü bir santral bloğu olan Bruce C Ünitesi için planlamalar yapılmıştır. 2012 yılında, Ontario Enerji Komisyonu, Bruce C Projesi’nin iptal edildiğini duyurdu. Ekonomik nedenler ve elektrik talebi tahminlerindeki düşüş gibi faktörler projenin iptaline neden olmuştur. 2015 yılında, Bruce Nükleer Santrali’nin yenileme çalışmalarına başlandı. Bruce A ve Bruce B Üniteleri, ömürlerini uzatmak için modernizasyon ve iyileştirme süreçlerine girmiştir.

Bruce A Ünitesi:

Toplamda 4 nükleer reaktör bulunur.
Bruce A1, Bruce A2, Bruce A3 ve Bruce A4 olarak adlandırılır.

Bruce B Ünitesi:

Toplamda 4 nükleer reaktör bulunur.
Bruce B5, Bruce B6, Bruce B7 ve Bruce B8 olarak adlandırılır.

Bruce A1-A2-A3-A4-B5-B6-B7-B8

Reaktör Tipi: CANDU (Canada Deuterium Uranium) tipi reaktördür. CANDU, Kanada‘da geliştirilen bir nükleer reaktör tasarımıdır. (CANDU reaktörleri, doğal uranyumdan yapılan yakıt kullanarak çalışır. Bu tip reaktörler, uranyumun doğal izotoplarından olan uranyum-238’i yüksek düzeyde kullanarak enerji üretirler. Diğer bazı nükleer reaktör tasarımlarından farklı olarak, CANDU reaktörleri, düşük zenginleştirilmiş uranyum kullanabilir ve bu nedenle yakıt döngüsü ve nükleer yakıt üretimi açısından avantajlıdır.)

İşletmeye Alınma Tarihi: A1 1977, A2 ve A3 1978, B6 1984, A4 ve B5 1985, B7 1986, B8 1987 yılında devreye alındı.
Kapasite (megawatt): A1 ve A2 823MW, A3 816MW, A4 806MW, B5 822MW, B6 817MW, B7 825MW,B8 817MW dır . (2022 yılı sonu itibarıyla tesisin toplam ömür boyu üretimi 1.564.613 GWh’dir.)

Ünite Tipi: Kanada’da CANDU reaktörlerinin bir standart tipi olan “CANDU 6” tipi reaktördür. (CANDU 6 tipi reaktörler, doğal uranyumdan yapılan yakıt kullanır ve ağır suyu (deuterium oksit) soğutma ve moderator olarak kullanır. Reaktörün yakıt çubukları, uranyum dioksit yakıtını içeren metal alaşımlardan yapılmıştır. Reaktörde kullanılan bu tasarım, uranyumun doğal izotoplarından olan uranyum-238’i yüksek düzeyde kullanarak enerji üretimine olanak tanır.)

Yakıt Türü: CANDU reaktörleri, doğal uranyumdan yapılan yakıt kullanır.

Bruce Nükleer Santrali, soğutma işlemi için büyük miktarda su kullanmaktadır. Soğutma amacıyla, Huron Gölü’nden alınan suyu kullanmaktadır. Huron Gölü, Ontario Gölü’nün bir parçasıdır ve Bruce Nükleer Santrali, bu gölden soğutma suyu sağlamak için kullanmaktadır.

Santralde kullanılan soğutma sistemi, göldeki soğuk suyu alarak reaktörlerde oluşan ısıyı transfer eder ve bu sayede reaktörleri soğutur. Sıcak su, soğutma işleminden sonra Huron Gölü’ne geri gönderilir. Bu şekilde, reaktörlerde oluşan fazla ısı, su vasıtasıyla Huron Gölü’ne verilir ve böylece reaktörlerin sıcaklıkları düşürülür.

Bruce Nükleer Santrali Nedir?

Nükleer santrallerin soğutma sistemleri, büyük su kaynaklarından yararlanır ve çevresel etkilerini minimize etmek için tasarlanır. Ancak, nükleer santrallerin soğutma sularını geri gönderirken göldeki su sıcaklığını artırabileceği ve çevresel etkilere neden olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, nükleer santrallerin soğutma işlemleri, çevre düzenlemeleri ve denetimlerle sıkı bir şekilde kontrol edilir.

Huron Gölü’nden alınan suyun nükleer santralde kullanılması, santralin Ontario eyaletinin enerji ihtiyacını karşılamasına katkı sağlayan temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olmasını sağlar. Ancak, su kaynaklarının korunması ve çevresel etkilerin minimize edilmesi için bu tür santrallerin soğutma işlemleri dikkatlice izlenir ve düzenlenir.

Günümüzde, Bruce Nükleer Santrali Ontario’nun en büyük elektrik üreticilerinden biri olarak hizmet vermektedir. Reaktörlerin yenilenmesi ve modernizasyonu, tesisin uzun vadeli sürdürülebilirlik ve güvenilirlik sağlamasına yardımcı olmuştur.

Kaynakça: BBC

Yazar: Tuncay BAYRAKTAR

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku