Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Çeviri Nedir? Noter Tasdikli Tercüme Nasıl Yapılır?

0 69

Dünya üzerinde pek çok toplum ve bu toplumlarda konuşulan pek çok farklı dil vardır. Global dil her ne kadar İngilizce olarak kabul edilse de birçok farklı dilin dünya genelinde konuşulmaya devam etmesi tercümanlığın en eski ve popülaritesini hiç kaybetmeyen meslek olmasının temel nedenidir. Çeviri her zaman toplumların farklı nedenlerle en çok ihtiyaç duyduğu hizmetlerin başında gelir. Birçok farklı alt türü olan çeviri hizmetlerinin en önemli türleri arasında yeminli tercüme ve noter tasdikli tercüme sayılabilir. Uluay Çeviri yeminli tercüme ve noter tasdikli tercüme başta olmak üzere tüm çeviri türlerinde kaliteli, profesyonel, hızlı ve ekonomik fiyatlı hizmetler sunar.

Günümüzde birçok farklı amaca yönelik olarak farklı resmi evrakların kullanılması gerekliliği vardır. Yurt dışında eğitim görmek, turistik gezi amacıyla vize almak ya da farklı amaçlarla çeşitli türde resmi evraklara ihtiyaç duyulur. Bu kapsamda her bir ülkenin, kurum ve kuruluşun kendine özgü kabul standartları geçerlidir. Buna bağlı olarak farklı kurumlar ve kuruluşlar resmi evrakların kendi dillerine çevrilmesini ve onaylı olarak kendilerine ibraz edilmesini talep edebilirler. Bu nedenle; çeviri, onay ve diğer resmi süreçlerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için yeminli tercümanlardan noter tasdikli tercüme hizmeti alınmalıdır.

Noter tasdiki yurt içinde ve yurt dışında birçok farklı alanda kullanılan ve onaya tabi bulunan belgelerin ya da konuların doğruluğunu teyit eden bir sistem olarak kabul edilir. Sürecin tamamı noter huzurunda gerçekleşmekte, çeviri hizmetini veren tercüman ayrı bir yetkinliğe ve bu yetkinliğe haiz olduğunu kanıtlayan belgelere sahip olmalıdır. Bu nedenle resmi evrakların çevirisi mutlaka yeminli tercümanlar tarafından gerçekleştirilmeli ve yapılan çeviriler noter tarafından tasdik edilmelidir. Bu işlemlerin ardından çeviri konusu belgelerin geçerliliğinin resmi kurumlar ve kuruluşlar nezdinde kabul edilmesi mümkündür.

Noter Tasdikli Tercüme Süreci Nasıl İlerler?

Noter tasdikli tercüme işlemlerinde onay süreci belirli bir prosedür çerçevesinde ilerlediğinden uzun bir gönderim süreciyle karşı karşıya kalınabilir. Noter tasdikli tercüme hizmetlerinin ilk adımı yeminli tercüman tarafından çeviri işleminin tamamlanmasıdır. Yeminli tercüman tarafından çeviri yapıldıktan sonra çeviri konusu evrak noter tarafından incelenir. Noterin incelemesi tamamlandıktan sonra hem tercümanın hem noterin imzası ve kaşesi ile çevirinin doğruluğu teyit edilir. Çeviri konusu belge onaylandıktan sonra konsolosluğa gönderilir. Konsolosluk çeviri konusu evrakı inceler ve uygun bulursa  konsolosluk tarafından Apostil onayı verilir. Bu işlemler eksiksiz bir şekilde tamamlandığında noter tasdikli tercümenin konusunu oluşturan belge uluslararası platformlarda geçerli hale gelir.

Tercüme konusu belge onaylanıp diğer işlemler tamamlandıktan sonra yurt dışına çıkış başta olmak üzere herhangi bir işlem sürecinde sorun yaşanması söz konusu olmaz. Bunun nedeni noter tasdikli tercüme sürecinin eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilmesine bağlı olarak çeviri konusu belgenin uluslararası geçerlilik kazanmasıdır.

Noter Tasdikli Tercüme En Önemli Tercüme Türlerinden Biridir

Birçok farklı açıdan önemli olan noter tasdikli tercüme, en önemli ve uzmanlık gerektiren tercüme türlerinden biridir. Noter tasdikli tercüme hizmetlerinin ilk aşaması olan belgenin çevirisi çok önemlidir. Bu aşamada noter tasdikli tercüme hizmeti mutlaka yeminli tercüman tarafından yapılmalıdır. Eğer çeviri yeminli tercüman tarafından yapılmazsa belgenin noter tasdiki alması mümkün değildir. Ayrıca noter, yapılan çevirinin doğruluğunu kabul etmez ve gönderim yapmazsa noter tasdikli tercüme süreci başlamadan bitecektir. Bu tür olumsuzluklarla karşı karşıya kalınmaması ve süreçlerde bir aksaklık olmaması için prosedür yeminli tercüman tarafından eksiksiz bir şekilde yerine getirilmelidir. Noter tasdikli tercüme aşamasında dikkat edilmesi gereken diğer önemli noktalar; çeviri konusu belgenin ibraz edileceği ülkenin, resmi kurumun ya da kuruluşun kabul standartlarına göre hazırlanması, sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi ve işlemlerin tamamlanması için uyulması gereken bir süre varsa bu sürenin aşılmamasına maksimum düzeyde özen gösterilmesi olarak ifade edilebilir.

Tercüme hizmetlerinin tamamında olduğu gibi yeminli tercüme ve noter tasdikli tercüme hizmetlerinde de çeviri metinlerin dil bilgisi ve imla kuralları açısından belirli standartlarda olması zorunludur. Çevirmen hem kaynak dili hem hedef dili çok iyi düzeyde bilmeli, kaynak ve hedef dilin tüm inceliklerine ve kültürel özelliklerine hakim bulunmalıdır. Yeminli tercüme ve noter tasdikli tercüme gibi resmi evrak çevirilerinde kullanılan dil resmi bir dil olduğundan tercümanın bu dil konusunda da hakimiyet sahibi olması gerekir. Yeminli tercüme ve noter tasdikli tercüme bahsi geçen konularda gerekli yetkinliğe ve donanıma sahip yeminli tercümanlar tarafından yapılır. Noter tasdiki ile birlikte çevirinin doğruluğu ve eksiksiz olması teyit edilmiş olur. Bunun sonucunda çeviri konusu belgeler resmi statü kazanır.

Noter tasdikli tercüme onay ve geçerlilik açısından değerlendirildiğinde en önemli çeviri alt türü olduğu kolaylıkla ifade edilebilir. Bunun temel nedeni noter tasdikli tercüme dışındaki tercümelerin devlet dairelerinde, konsolosluklarda, resmi kurum ve kuruluşlarda kabul edilmemesidir. Bu yüzden yurt dışı ile herhangi bir şekilde ilgisi olan ya da yurt dışından alınan belgelerin ülkemizde kurum ve kuruluşlara ibrazını gerektiren süreçlerde yeminli tercümanlardan noter tasdikli tercüme hizmeti alınmalıdır.

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.