Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Çörek Otu (Nigella Sativa) Yağı Nedir, Nasıl Kullanılır?

0 725

Siyah tohumun birçok geleneksel kullanımı vardır ve baharat, ekstrakt veya yağ olarak alınabilir. Mucizevi bir bitki olarak lanse edilmesine rağmen, geleneksel kullanımlarının birçoğu uygun bilimsel çalışmalarla doğrulanmamıştır. Bu yazıda siyah tohum yağının potansiyel yan etkileri ve nasıl güvenle kullanılacağı hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Siyah Tohum Yağı Nedir?

Çörek Otu (Nigella Sativa) Yağı Nedir, Nasıl Kullanılır?Siyah tohum, kara kimyon ve kalonji olarak bilinen Nigella sativa, Güney Asya’ya özgü çiçekli bir bitkidir. Meyvesi büyüktür ve çok sayıda küçük siyah tohum içerir. Siyah tohumlara bazen siyah kimyon veya siyah kimyon tohumu da denir, ancak bu yanıltıcı olabilir. Kimyon veya Kimyon cyminum, siyah tohumdan tamamen farklı bir bitki ailesine ait, üst üste gelen birkaç faydası olan bir baharattır. Bu yazıda, siyah tohum veya siyah kimyon ibareleri özellikle Nigella sativa’yı ifade etmektedir.
Çörek otu sativa ham tohumları, tohum yağı veya tohum özü geleneksel olarak tek başına veya egzama, öksürük, baş ağrısı, diyabet, astım, enfeksiyonlar ve yüksek tansiyon gibi çeşitli sağlık koşulları için diğer bileşenlerle birlikte kullanılmıştır. Çeşitli kültürlerde geleneksel itibarından gelen iddiaların çok azı araştırılırken, diğerlerinin çoğunda bilimsel kanıt yoktur ve hücrelerdeki veya hayvanlardaki çalışmaların bulgularına güvenmektedir.
Özellikle, bazı kanıtlar siyah tohum yağının diyabet, astım, yüksek tansiyon, erkek kısırlığı ve meme ağrısı olan kişilerde faydalı olabileceğini düşündürmektedir. Siyah tohum yağının diğer iddia edilen faydaları yeterince araştırılmamıştır. Ek olarak, siyah tohum takviyeleri FDA tarafından tıbbi kullanım için onaylanmamıştır. Genel olarak, diyet takviyeleri sağlam klinik araştırmalardan yoksundur. Yönetmelikler, takviyeler için üretim standartları belirler, ancak bunların güvenli veya etkili olduklarını garanti etmemektedir. O yüzden kullanılmadan önce doktora danışılması tavsiye edilir.

Siyah Tohum Kullanımları

Geleneksel kullanım: Siyah tohumlar 2000 yılı aşkın bir süredir Orta Doğu, Asya ve Avrupa halk tıbbında geniş bir hastalık yelpazesi için doğal bir ilaç olarak kullanılmaktadır. İslam kültürlerinde kullanımı güçlü bir dini geçmişe sahiptir. İslam edebiyatı, siyah tohumun düzenli kullanımının her hastalık için (ölüm hariç) bir tedavi olduğunu iddia eder ve bu baharatın “Blessed Seed” adlı Arapça onayını almıştır. Siyah tohum Ayurveda’da da önemli bir ilaç olarak kabul edilmektedir.
Siyah tohumun kendine özgü acı bir tadı ve kokusu vardır ve genellikle şekerleme ve likörlere eklenir. Yağ, çeşitli yemeklere lezzet katmak için kullanılabilir, ancak insanlar geleneksel olarak cilde uygulandığında ağrı kesici ve antiseptik olduğunu iddia etmektedirler. Kültürel önemine rağmen, siyah tohumun geleneksel kullanımları ve iddia edilen sağlık yararları kanıtlanmamıştır. İnsanlar özellikle Orta Doğu’da olmak üzere siyah tohumları binlerce yıldır mutfak ve tıbbi baharat olarak kullanmaktadır. Bununla birlikte, geleneksel kullanımlarının çoğu bilimsel olarak araştırılmaya devam etmektedir.

Besin Değeri

Siyah tohum aşağıdaki besinlerin kaynağıdır:
• Tohumların yaklaşık % 30’unu oluşturan yağ asitleridir. Bunlar çoğunlukla linoleik asit ve oleik asit dâhil doymamış yağ asitleri ve bazı doymuş yağ asitleridir.
• Bakır, fosfor, çinko, demir, beta-karoten (provitamin A), tiamin (B1), niasin, folik asit ve (B6 Vitamini) gibi çeşitli vitaminler ve mineraller içerir.

Aktif Madde Araştırmaları

Çörek Otu (Nigella Sativa) Yağı Nedir, Nasıl Kullanılır?Siyah kimyon tohumu yağında ana ve en çok araştırılan aktif madde timokinon’dur. Timokinon karaciğeri korumak, iltihabı azaltmak ve antioksidan olarak araştırılmıştır. Kanser araştırmalarında da incelenmektedir. Ek olarak, tohumlar kanser hücrelerinde incelenen başka bir bileşen olan alfa-Hederin içerir. Siyah tohum, antioksidanlar ve karaciğer koruyucu olarak araştırılan vitaminler, mineraller, yağ asitleri ve biyo aktif bileşikler içerir.

Moleküler Hedefler

Hücre temelli ve hayvan çalışmalarında bilim adamları tarafından aşağıdaki moleküler hedefler belirlenmiştir. Sağlık yararlarına tercüme etmezler, ancak daha fazla araştırmaya rehberlik ederler.
Antienflamatuar
• LOX’u (Lisil Oksidaz) azaltır
• İnhibe İNOS (indüklenebilir nitrik oksit sentaz)
• NF-B’nin (NF-kappa B) inhibisyonu
Önerilen antikanser özellikleri
• Etkinleştirir PPAR (Peroksizom proliferatör ile aktive edilen reseptör gama)
• PTEN’i arttırır (Fosfataz ve tensin homologu)
• BAK/BAX’ı artırır
• Bcl-2 ve Bcl-xL’yi azaltır
• AR ve E2F-1 ekspresyonunu baskılar
Antioksidan aktivite
• Miyeloperoksidaz, Glutatyon-S-transferaz, Adenosin deaminazın aktivitesini arttırır.
• Süperoksit dismutaz ( SOD ), Katalaz ve Glutatyon peroksidaz gibi enzimleri arttırır.
Diyabetik karşıtı aktivite
• Her ikisini de p44/42 engeller
• MAPK’ları engeller
Nöroprotektif aktivite
• GABA (Gama Amino Butirik Asit) aktivitesini arttırır
Akciğer ve Trakeada Aktivite
• Fosfodiesterazı (PDE) inhibe eder
• İnhibe COX-2 ifadesi

Siyah Tohum Yağı Yan Etkileri ve Önlemleri

Bu liste olası tüm yan etkileri kapsamaz. Başka bir yan etki fark edilirse doktora veya eczacıya başvurmak gerekir.
Güvenlik verileri: Siyah kimyon tohumu yağı ve aktif bileşenleri ile uygun güvenlik denemeleri yapılmamıştır. Sınırlı kanıt, baharat olarak kullanıldığında siyah tohumun güvenli olduğunu göstermektedir. Hamile kadınlar siyah kimyon tohumu özü veya yağı almaktan kaçınmalıdır. Siyah kimyon tohumları daha büyük miktarlarda düşüğe neden olabilir. Ayrıca, klinik çalışmalar hamilelikte daha küçük miktarlarda veya çocuklarda bile kullanılmasının güvenli olduğunu doğrulamamıştır.
Bildirilen yan etkiler: Siyah tohum yağının genellikle güvenli olduğu düşünülse de, yağa nadir görülen birkaç cilt alerjisi vakası bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar cilde siyah tohum yağı uygulandığında daha sık görülür. Ağız yoluyla siyah tohum yağı kullanan kişilerde aşağıdaki yan etkiler de bildirilmiştir:
• Kaşıntı
• Bağırsak ile ilgili şikâyetler (kabızlık, yanma, rahatsızlık, kusma ve bulantı)
• Nöbetlerin kötüleşmesi
Siyah tohum tabletleri (günde 2-2,5 g) kullanan diyabetli 62 yaşındaki bir hastanın bir olgu sunumunda ani böbrek hasarı ( akut böbrek yetmezliği ) tanımlanmıştır. Böbrekle ilişkili yan etkilere neden olan bildirilmiş başka siyah tohum yağı vakası olmamasına rağmen, özellikle diyabet ve/veya böbrek hastalığı olan kişilerde dikkatli olunması önerilir.
İlaç etkileşimleri: Siyah tohum, yüksek tansiyon veya diyabet ilaçları ile alındığında kan şekeri seviyelerini ve kan basıncını aşırı derecede düşürebileceğinden dolayı bu ilaçlarla birlikte alınmaması tavsiye edilir. Teoride ve olası sağlık etkilerine dayanarak, siyah tohum yağı kan incelticiler, yatıştırıcılar, bağışıklık baskılayıcılar ve diüretiklerle etkileşime girebilir. Bitki-ilaç etkileşimlerinin tehlikeli olabileceğini ve nadiren de yaşamı tehdit edebileceğini unutulmamalıdır. Takviye almadan önce daima doktora danışılmalı, kullanılan veya kullanmayı düşünülen tüm ilaçlar ve takviyeler hakkında bilgi verilmelidir. Siyah tohum yağının baharat olarak kullanıldığında genellikle güvenli olduğu düşünülmektedir. Olası yan etkiler cilt alerjileri ve bağırsak şikâyetlerini içerir.

Siyah Tohum Yağı Nasıl Kullanılır?

Dozaj: Siyah tohum yağı FDA tarafından herhangi bir durum için onaylanmadığından resmi bir doz yoktur. Kullanıcılar ve ek üreticileri deneme yanılma yöntemine dayalı gayri resmi dozlar belirlemişlerdir. Çoğu üretici tarafından önerilen tipik bir yağ dozu günde 2,5 – 5 ml 2X’dir.
Ezilmiş veya toz haline getirilmiş tohumlar olarak dozaj tipik olarak günde yaklaşık 1 g’dır. İleri Çörek Otu (Nigella Sativa) Yağı Nedir, Nasıl Kullanılır?kanser hastalarına verilen aktif madde olan timokinon, 2,6 g / güne kadar tolere edilmektedir. Uçucu yağ% 30’a kadar timokinon içerebilir. Siyah tohum yağının bir hastalık tedavisine tamamlayıcı bir yaklaşım olarak faydalı olup olmadığı ve hangi dozun alınması gerektiği doktorla görüşülmelidir.
Sinerji: Bilim adamları, sarımsak özütü ve siyah kimyon tohumu yağının parazitlerle savaşmak için birlikte daha iyi çalışıp çalışmayacağını araştırmaktadırlar. Siyah kimyon tohumu ve sarımsak, kanıtlar kesin olmamakla birlikte yüksek kolesterolü düşürmek için birlikte çalışabilir. Sarımsak özütü ve ham siyah kimyon tüketimi, sağlıklı postmenopozal kadınlarda yararlı antioksidan etkilere sahip olabilir.
Siyah tohum veya Nigella sativa, özellikle Orta Doğu’da uzun bir geleneksel kullanım geçmişine sahip çiçekli bir bitkidir. Farklı potansiyel sağlık yararları olan tamamen farklı bir baharat olan kimyon ile karıştırılmamalıdır. Siyah tohumun gıdalarda bulunan miktarlarda kullanıldığında genellikle güvenli olduğu düşünülmektedir, ancak cilt alerjileri ve bağırsak şikâyetleri bildirilmiştir. Ayrıca rahim kasılmalarına neden olabilir, bu nedenle hamile kadınlar bundan kaçınmalıdır ve tamamlayıcı tedavi olarak kullanılmadan önce doktorla görüşülmelidir.

Kaynakça:
ncbi.nlm.nih.gov
sheaterraorganics.com
rxlist.com

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku