Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Derin Deniz Madenciliğinin Çevresel Etkileri Nelerdir?

0 204

Derin deniz madenciliği, okyanusta 200 metrenin derinlikte bulunan maden yataklarından madde çıkarma işlemini ifade eder. Karasal maden yatakları ya tükenir ya da düşük tenörlü olduğundan, ilgilenenler bu mineraller için alternatif bir kaynak olarak derin denizlere yönelir. Akıllı telefonlar, güneş panelleri gibi teknolojilerin üretilmesinde kullanılan metallere yönelik artan bir talep de bu ilgiyi daha fazla artırmıştır.
Ancak derin deniz madenciliğinin her işlem gibi çevresel bazı sonuçları vardır. İşlem, okyanus tabanı ekosistemlerini rahatsız eden, derin deniz habitatlarını ve türlerini riske sokan tortuları almak için okyanus tabanını makinelerle kazımayı içerir. Aynı zamanda okyanus tabanında tortu bulutları oluşturan ince tortuları da çalkalar. Bu, fotosentez için gerekli olan güneş ışığını azalttığından dolayı okyanustaki bitki yaşamının biyolojik üretkenliğini etkileyen suda bulanıklık yaratır. Ek olarak, madencilik makinelerinden kaynaklanan gürültü ve ışık kirliliği ton balığı, balina, kaplumbağa ve köpek balığı gibi türler için zararlıdır.
Derin Deniz Madenciliğinin Çevresel Etkileri Nelerdir?Derin deniz ekosistemleri, dünyanın başka hiçbir yerinde bulunamayan türlerden oluşur. Derin deniz madenciliğinden kaynaklanan rahatsızlıklar, bu eşsiz türleri tamamen ortadan kaldırabilir. Bu yazıda, derin deniz madenciliğinin biyolojik çeşitlilik ve deniz ekosistemleri üzerindeki etkisi hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Derin Deniz Madenciliği Nasıl Çalışır?

Jeoloji Ansiklopedisi’ne göre, derin deniz madenciliği 1960’l yılların ortalarında uluslararası sularda manganez nodüllerinin madenciliğine odaklanarak başlamıştır. 1970’li yıllarda gelişmeye başlamış, ancak 1980’li yıllarda madencilik endüstrisi tarafından elverişsiz olarak kabul edilmiştir. Bu kısmen 1980’lerde metal fiyatlarındaki düşüşün bir sonucu olmuştur. Daha yakın zamanlarda, maden yataklarına olan talebin artması ve karasal maden yataklarının mevcudiyetinin azalmasıyla birlikte, hem kamu hem de özel kuruluşlar derin deniz madenciliği beklentilerini araştırmakla daha fazla ilgilenmişlerdir.
Kesin süreç, karada şerit madenciliğine benzer bir şekilde gerçekleşir, okyanus tabanındaki madde bir gemiye pompalanır, daha sonra bulamaç mavnalara yüklenir ve karadaki işleme tesislerine gönderilirken, atık su ve artık kalıntılar daha sonra okyanusa geri atılır. Bununla birlikte derin deniz madenciliğinin üç ana türü vardır ve bu üç ana tür aşağıdaki gibidir:
Polimetalik nodül madenciliği
Polimetalik nodüller derin deniz yüzeyinde bulunur ve bakır, kobalt, nikel ve manganez açısından zengindir. Bu nodüller potansiyel olarak yüksek ekonomik değere sahip olarak tanımlanmıştır, bu nedenle gelecekteki madencilik için hedeflenmişlerdir. Bununla birlikte, nodüllerle ilişkili fauna hakkında çok az şey bilinmektedir.
Polimetalik sülfür madenciliği
Polimetalik sülfit yatakları derin denizlerde 500-5000 metre derinlikleri arasında bulunur. Tektonik levha sınırları ve volkanik bölgelerde oluşur. Deniz suyu, çatlaklardan ve yarıklardan geçerek deniz tabanına ulaşır, ısıtılır ve ardından çevredeki kayalardaki metalleri çözer. Bu sıcak sıvı, soğuk deniz suyuyla karışarak deniz tabanına çöken metal sülfür minerallerinin çökelmesine neden olur. Bu, deniz tabanında çinko, kurşun ve bakır açısından zengin bir alan yaratır.
Kobaltça zengin ferromangan kabuklarının madenciliği
Kobaltça zengin ferromangan kabukları, kobalt, manganez ve nikel gibi metallerde yüksektir. Bu kabuklar, derin denizlerdeki kayaların yüzeylerinde oluşur ve genellikle 800–2500 metre derinliklerde sualtı dağlarının yamacında bulunurlar.

Çevresel Etkileri

Mevcut araştırmalar, madencilik faaliyetlerinin derin deniz ekosistemleri üzerinde aşağıdaki çevresel etkilere sahip olabileceğini göstermektedir.

Deniz Tabanı Rahatsızlığı

Okyanus tabanındaki kazıma, deniz tabanının yapısını değiştirebilir, derin deniz ekosistemlerini etkileyebilir, habitatları yok edebilir ve nadir türleri ortadan kaldırabilir. Derin deniz tabanı birçok endemik türe ev sahipliği yapar, yani sadece bir coğrafi bölgede bulunabilirler. Derin deniz madenciliği faaliyetlerinin bu türler üzerindeki etkisi hakkında, yok olmamalarını sağlamak için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır.

Tortu Tüyleri

Madencilik işlemi sırasında silt, kil ve diğer parçacıkların çalkalanması nedeniyle okyanus tabanında tortu tüyleri oluşur. yapılan bir araştırmada, günde ortalama 10.000 metrik ton nodül çıkarıldığında, yaklaşık 40.000 metrik ton tortunun bozulacağı bildirilmektedir. Bu, nodüllerin kaldırıldığı alanda fauna ve tortuyu dağıttığı için deniz tabanı üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Ek olarak, tüylerin yerleştiği alanlarda faunayı boğar ve askıda beslenmenin olmasını engeller. Bu tüyler ayrıca, pelajik faunaya zarar verebilecek potansiyel su sütunu etkilerine sahiptir. Ayrıca tortu ve su bir araya gelerek bulanıklık oluşturur, bu da floraya ulaşabilen güneş ışığı miktarını azaltır ve böylece fotosentezi geciktirir.

Işık ve Gürültü Kirliliği

Derin deniz madenciliği için kullanılan makineler çok gürültülü olabilir ve madencilik yolu boyunca deniz tabanında parlamak için kullanılan güçlü ışıklara sahip olabilir. Yapay ışık, yüksek ışık yoğunluğuyla başa çıkmak için donatılmamış derin deniz türleri için çok zararlı olabilir. Güneş ışığı okyanusta 1000 metreden daha derine inmez, bu nedenle birçok derin deniz organizmasının gözleri kısmen veya tamamen küçülmüştür. Madencilik ekipmanından gelen yapay ışık, bu organizmaların gözlerinde geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabilir.
Derin Deniz Madenciliğinin Çevresel Etkileri Nelerdir?Derin deniz ekosistemlerinde sesin rolü üzerine bugüne kadar çok fazla araştırma yapılmamıştır. Bununla birlikte, madencilik ekipmanlarından kaynaklanan yüksek ses ve titreşimlerin bu hayvanların avı algılama, iletişim kurma ve gezinme yeteneklerini etkileyebileceği ileri sürülmektedir.

Yönetmelikler

1982 yılında Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS), herhangi bir ülkenin ulusal yargı yetkisinde olmayan deniz yatağı ve maden kaynaklarının insanlığın ortak mirası olduğunu belirtmiştir. Bu, bu alanda meydana gelen tüm derin deniz madenciliği faaliyetlerinin, Uluslararası Deniz Yatağı Kurumu (ISA) tarafından onaylanan arama faaliyetleri için yönetmeliklere ve rehberliğe uyması gerektiği anlamına gelir. Bu düzenlemeler, ilgili tarafların, deniz çevresinin madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan olumsuz etkilere karşı korunmasını sağlamak için gerekli önlemleri almasını gerektirmektedir. Ek olarak, ülkelerin yargı yetkisine sahip olduğu bölgede (kıyısının 200 deniz mili ötesinde) UNCLOS, düzenlemelerin uluslararası kurallardan daha az etkili olması gerektiğini belirtmektedir.
ISA, bölgedeki polimetalik nodüller, polimetalik sülfitler ve kobaltça zengin ferromangan kabukları olan bu üç mineral türü için arama ve arama düzenlemelerini yönetir. Bu düzenlemeler, ilgili tarafların herhangi bir çalışmaya başlamadan önce madencilik planlarını onaylatmalarını gerektirir. Onay alabilmek için çevresel ve oşinografik mevcut durum çalışmaları, madencilik faaliyetlerinin deniz ekosistemlerine ciddi zararlar vermeyeceğini göstermelidir. Ancak Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nden (IUCN) uzmanlar, 2018 yılında yayınlanan bir raporda, mevcut düzenlemelerin, derin deniz ekosistemleri ve madencilik faaliyetlerinin deniz yaşamı üzerindeki etkisi hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları için etkili olmadığını belirtmiştir.

Çözümler

Derin deniz madenciliğinin etkisini azaltmak için en belirgin çözüm, derin deniz ekosistemleri hakkındaki bilgiyi arttırmaktır. Dünyanın en nadir türlerinden bazılarına ev sahipliği yapan bu eşsiz ortamları tam olarak anlamak için kapsamlı temel çalışmalar gereklidir. Madencilik faaliyetlerinin sahip olduğu çevresel etki düzeyini belirlemek için yüksek kaliteli çevresel etki değerlendirmelerine (ÇED) de ihtiyaç vardır. ÇED’lerin sonuçları, deniz ekosistemlerini derin deniz madenciliği faaliyetlerinden etkin bir şekilde koruyan düzenlemelerin geliştirilmesine yardımcı olur.
Derin Deniz Madenciliğinin Çevresel Etkileri Nelerdir?Azaltma teknikleri, derin deniz ortamları üzerindeki potansiyel zararlı etkilerin izlenmesinde ve daha önce mayınlı alanların kurtarılmasında da önemlidir. Bir çalışmada, azaltma önlemlerinin yüksek öneme sahip alanlardan kaçınmayı, mayınsız koridorlar oluşturulmasını ve hayvanları faaliyet olan sahalardan faaliyet olmayan sahalara yerleştirerek etkiyi en aza indirmeyi ve olumsuz etkilenen bölgelerin restore edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Son bir çözüm olarak da, akıllı telefonlar ve temiz enerji teknolojileri gibi ürünleri geri dönüştürerek ve yeniden kullanarak derin denizlerdeki maden yataklarına olan talebi azaltmaktır.

Kaynakça:
eos.org/articles/deep-sea-mining-may-have-deep-economic
frontiersin.org/10.3389/fmars.2017.00418/full
aslopubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002
ec.europa.eu/research-and-innovation/deep-sea-mining-it-environmental-curse-or-could

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.