Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Doğum Mekânının Doğum Üzerindeki Etkisi

0 148

Birey, bir mekânın mesajlarını öznel bir şekilde deneyimler; her zaman insan algısı, bilginin işlenmesi ve anlamlarına ilişkin yargı tarafından “filtrelenir”. Bilinçaltı çoğu zaman çevreden gelen sayısız uyarana cevap verir; aktif olarak gözlemlemese bile, hisseder ve ona karşılık verilir. Çevreden ve kendi içinden (kendimizden) çok sayıda mesajı algılama, deneyimleme ve sentezleme konusundaki bilinçli ve bilinçsiz yetenekler, insanlığın ve insanın bir birey olarak hayatta kalması için çok önemlidir.
Organizmalar olarak hayatta kalmak, birey olarak hayatta kalmak ve türü devam ettirmek için bu mesajlara sürekli yanıt verir. Her iki yön de doğum yapan kadının ve yenidoğanın hayatta kalması ve türü sürdürmeye yönelik biyolojik modelin işleyişini sürdürmesi için doğum sırasında yoğunlaşmaktadır.
Doğum yapan kadının ve hastanelerde modern doğum mekanlarını inşa eden ve modern doğum mekanlarını tasarlayan personelin mekân deneyimi, yakın zamana kadar çoğunlukla gözden kaçırılmış veya en azından bir öncelik olarak görülmemiştir. Bu genel olarak sağlıkla ilgili alanlar için geçerlidir ve kısmen bu işlemlerin çoğunlukla bilinçaltı olmasından kaynaklanmaktadır.
İnsanlarda doğum, doğum fizyolojisi ve yeni doğmuş bir bebeğin biyolojisi incelemeleri, onları çevreleyen ve nispeten kısa bir süre içinde çok değişmiş olan koşulların aksine (evrimin zaman çizelgesi dikkate alındığında) bunların çok da değişmediğini göstermektedir. Doğum hastanelerinde hâlihazırda hüküm süren medikalize edilmiş doğum ortamları, doğum yapan kadın üzerindeki etkilerine göre patojenik doğum ortamları olarak sınıflandırılabilecek bu oldukça uzun süreli kalıpları tanımaktan ve dikkate almaktan bir sapma göstermektedir.
Bilimsel araştırmalar, evrim prizmasından bakıldığında ideal doğum ortamı ile ilgili sorulara cevap bulunmasına yardımcı olur. Primatlarda ve yerli insanlarda doğum çalışmaları ve anneliğe ilişkin araştırmalar bu konuda yardımcı olur. Çok sayıda bulguya göre, dişi primatların (kadınlar dahil) doğal ve iyi bilinen “evcil”, göz korkutucu olmayan ve hoş bir ortama sahip olması bunlardan biridir. Örneğin günlük yaşamını birlikte tasarlayan kültürel formlarla ilgili rahatsız edici unsurlar içermeyen belirli bir grup ve doğumdaki davranış için tipik olanlardır.
Doğum Mekânının Doğum Üzerindeki EtkisiDüzgün bir doğum için, doğum yapan kadın “doğum bölgesini” kontrol etmek için belirtilen “doğum alanı” sınırlarını tanımlaması gerekir ve hiçbir müdahaleye izin verilmez. Sonuç olarak, korku uyandıracak herhangi bir durum olmaksızın ve bununla birlikte savunma tepkisi, geri çekilme veya pasif bir tepki veya “donma” (savaş, kaç veya donma tepkisi) olmaksızın tüm güç ve yetenekleriyle doğum yapabilir. Spontane fizyolojik bir doğum, kadının bedeni tarafından uyarılmış serbest hareketini ve eylemlerini mümkün kılar; grubu yakındadır ancak uygun bir mesafeyi koruyarak doğum bölgesinin sınırlarına saygı duyar. Doğum Mekânının Doğum Üzerindeki Etkisi
Diğer primatların aksine, düşünen beyin bir kadının doğumdaki içgüdüsel davranışını “susturur”. Bazı araştırmacılar, pürüzsüz bir doğum süreci için kadınların neokorteksi daha az aktive etmelerine ve daha spontane hareket etmelerine, yani “ilkel memeli beynine” göre bir ortamda doğum yapmaları gerektiğini öne sürmektedir. “İç içe geçme” olarak tanımlanan belirli davranışlara ilişkin araştırma bulguları dolaylı olarak avantajlarını doğrulamaktadır. Doğum merkezleri gibi daha az kurumsallaşmış ortamlarda kadınlarda yuvalama izlenmektedir. Ancak modern planlı evde doğumlarda da görülebilir. Geleneksel doğum kültürleri ve yerli halkın uygulamaları üzerine yapılan araştırmalar bazı ortak özellikleri ortaya çıkardı: Doğum genellikle bilinen bir kişinin eşliğinde gerçekleşir. Kadınlar nadiren yabancılarla birlikte doğum yapmayı seçerler ve genellikle evde veya mevcut ikamet ettikleri yerde doğum yaparlar; ev içi olmayan bir ortam nadirdir. Seçilirse, bu genellikle yakın bir akrabaya ait bir ortamdır veya belirli bir topluluktaki kadın etkinlikleri için özel bir alandır. Bir kadın genellikle, örneğin bir battaniyeyle bölünmüş, genellikle korunan ayrı bir alanda doğum yapar. 
Bir kadın nadiren dışarıda doğum yapar ve arkadaşları genellikle onu motive eder ve doğum sürecini destekler. Kadın doğum yaparken hareket etmekte, çömelmekte, diz çökmekte veya oturmakta özgürdür, genellikle arkasında duran veya oturan bir kişi tarafından desteklenir. Bir (normalde kadın) doğum uzmanı çoğunlukla mevcuttur. Dişiler genellikle tam bir doğum destek çemberini oluştururlar Yerli halkın yanı sıra modern tıbbi doğumla ilgili çeşitli doğum kültürleri üzerine yapılan araştırmalar, genel doğum modellerinde bireysel doğum yardımının farklı spesifik özelliklerini göstermektedir. Bu özellikler, kadının vücudunun ve onun yeteneklerinin hakim olan inançlarını yansıtır ve bir kadının ve onun sosyal konumuna ilişkin belirli bir görüşe dayanır.Doğum Mekânının Doğum Üzerindeki Etkisi
Popüler kültürde ebelik üzerine uzman literatürü, tıbbi öncesi doğum yardımı biçimlerini ve meslekten olmayan bir ebe figürünü idealleştiren eski doğum uygulamaları hakkında açıklamalar da içermektedir. Bu ifadeler, gerçeklere dayalı eleştirel düşüncelerle değiştirilmelidir. Bilgi teknolojisinin hızlı gelişimi nedeniyle, geçmiş ve mevcut doğum yardımı türleri ve mekansal faktörler dahil olmak üzere koşulları hakkında veri toplama önemli ölçüde daha kolaydır. Bunları insanlığın maddi olmayan mirasının (veya ebelik mirasının) bir parçası olarak bilgi ve becerilerimize dahil edebiliriz. Bu tür doğum yardımı türleri, bütünlük ve anne ve çocuk için riskler açısından incelenmeli ve uygun ve etkili görülmesi halinde bunları pratik kullanıma dahil etmelidir. 
Yalnızca her iki faktörün, iyi işleyen biyolojik modeller ve seçilmiş pozitif kültürel uygulamalar ve mesajla, optimal fizyolojik doğum için doğru koşulları sağladığını özetlemektedir. Nörobilim ve nörobiyolojinin doğum yapan bir kadındaki oksitosin, endorfin ve katekolaminleri içeren karmaşık “hormonlar oyunu” ile ilgili bulguları ve bir dereceye kadar mevcut ebede de çevrenin doğumun seyri üzerindeki önemli etkisi açıklanmaktadır. Basitçe söylemek gerekirse: bir boşluk, antagonistik hormonların (oksitosin ve adrenalin) salgılanması üzerindeki inhibe edici veya uyarıcı etkileri nedeniyle fizyolojik bir doğumu sağlama veya engellemede önemli bir role sahiptir.
Doğum yapan kadına uyarlanan ev benzeri ve samimi mekanlar, parasempatik sinir sistemi aracılığıyla “olumlu” duyguları veya ruh hallerini tetikler ve annenin vücudunda oksitosinin atımsal olarak salınmasını sağlar. Doğum kasılmaları etkilidir ve vücut açılır. Adrenalin ile ilgili mekânın hangi yönlerinin stresi tetiklediğini veya artırdığını ve anksiyete, korku ve huzursuzluğa neden olduğunu anlayarak ve bu bulgulara göre uygun mekansal önlemler alarak doğum yapan kadın üzerindeki olumsuz etkiyi azaltabilir veya önleyebilir.
Doğum yapan kadının refahı her zaman birinci derecede önemlidir, ancak bu alanları kullanan diğer insanlar da doğum yapan kadının ve kendisinin iyiliği üzerindeki etkileri nedeniyle dikkate alınmalıdır. Doğum yerinde örneğin rahat bir koltuk olmaması veya rahatlama imkanı olmadan güçlü ışıklara maruz kalması nedeniyle kendini rahatsız hisseden ebe ve partner, inşa ederek doğum yapan kadını ve doğum sürecini olumsuz etkileyecektir. (gerginliği ve tedirginliği artırma) Adrenalin ile ilgili ve bu bulgulara göre uygun mekansal önlemler alınmalıdır.

Kaynakça:
https://voxeu.org/article/why-birthplace-matters-so-much
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266613815000637
https://www.researchgate.net/publication/330403896_Why_does_birthplace_matter_so_much

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

...