Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Dünya ve Türkiye Sisteminde, İnsan Nüfusunda Büyüme

0 277

Dünya ve Türkiye Sisteminde, İnsan Nüfusunda BüyümeBirleşmiş Milletler ajansı, dünya insan nüfusunun 2050 yılına kadar 9,6 milyar, 2100 yılına kadar 10,9 milyar düzeyinde yukarı doğru artacağını belirtti. BM Ekonomi ve Sosyal İşler Dairesi, önümüzdeki yüzyıl için gözden geçirilmiş sayıları 2050 ve 2100 yılları arasında nüfus artışına yönelik olarak yükseltti. Ajansın en iyi tahminini insanlığa 2050’de 9,3 milyar, 2100’de 10,1 milyar olarak verdi.

Bu büyümenin büyük kısmı daha az gelişmiş, düşük gelirli ülkelerde, çoğunlukla Afrika’da gerçekleşecek. DESA’daki(Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü) nüfus bölüm müdürü John Wilmoth, revizyonların yüksek doğurganlık ülkelerinin nasıl davrandığına dair düzenlemeleri yansıtıyor olduğunu açıkladı.

Fas, Nijerya, Uganda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Afganistan gibi ülkelerde kadınlar hala aile başına 5’ten fazla çocuğa sahipken, Batı Avrupa’daki ve diğer ülkelerdeki yüksek gelirli ülkelerde kadın başına düşen çocuk sayısı 2’den azdır. Gelişmekte olan bölgeler bugün 5.9 milyar nüfusa ev sahipliği yapıyor ancak bu rakamın 2050’de 8,2 milyara yükseleceği tahmin ediliyor. Gelişmiş ülkelerdeki nüfus 1,3 milyar civarında kalacak.

Wilmoth, araştırmacıların önümüzdeki birkaç yıl boyunca yeni araştırma ve inceleme yaptıklarında, bu tahminlerin zor olduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletlerin nüfus araştırması konulu basın toplantısında, tahminlerin geçmişe benzeyen geleceğe dayalı en iyi tahminleri yansıttığını söyleyerek, “Bu eğilimin birkaç yıl sonra ne olacağını bilmiyoruz” dedi. Belirsizliğin çoğu, doğumlarla ve düşük gelirli ülkelerin vatandaşlarının, bu ülkelerdeki yaşam standardı iyileştiğinde, yollarını değiştirmeye ve daha az çocuğa sahip olup olmamasına bağlıdır. Wilmoth, iki örnek vermek üzere Hindistan ve Endonezya‘daki doğurganlık oranlarının yakın geçmişte düştüğünü kaydetti. Aile planlamasının bu doğrultuda önemi vurgulandı.

Düşük doğurganlığın yüksek doğum oranları kadar zor bir sorun olarak görülebileceğini, çünkü hükümetlerin hızla yaşlanan nüfuslara karşın doğum oranınız az olması ulus devletlerin geleceğe yönelik planlarını da bozar. Japonya‘yı şu anda bu tehdide karşı koyan bir ulus olarak gösterebiliriz. Dünya nüfusunun 1960’dan 2000 yılına kadar iki katına çıktığını ve gıda üretiminin hızının da aynı dönemde ikiye katlandığından hızlı nüfus artışının dünyaya getireceği olumsuzluklar da olacaktır.

Raporda kaydedilen bir başka eğilim daha kalabalık ülkelerin ortaya çıkmasıdır. Hindistan ve Çin, yüzyıl boyunca en kalabalık ülkeler olacak ve Hindistan’ın 2028 yılı civarında Çin’i aşması bekleniyor ve her ikisi de yaklaşık 1.45 milyar eve ev sahipliği yapacak. Ve Nijerya’nın da orta çağa kadar Amerika’yı geçmesi bekleniyor ve 2100 yılına kadar Çin ve Hindistan’ı gezegende en kalabalık ülke olarak görebileceğimiz belirtiliyor. Resmin tamamını etkileyen diğer bir faktör, yaş beklentisidir. DESA, 2005-2010 yılları arasındaki dünya genelinde ortalama yaşam beklentisinin 69 yıl olduğunu ancak bu sayı 2050 yılına kadar ortalama 76 yıla, 2100 yılına kadar 82 yıla çıkacağını söyledi. 2017 yılı itibariyle bu rakam ortalama 85 yaştır.

Dünya ve Türkiye Sisteminde, İnsan Nüfusunda BüyümeTürkiye’de Nüfus,

Türkiye’nin mevcut nüfusu 84.92 milyon olarak tahmin ediliyor ve 2017’nin tahminine göre 75.5 milyon olan erkek nüfusun toplam nüfusun yaklaşık % 49.1’ini, kadın nüfusu ise nüfusun % 50.9’unu oluşturuyor. Nüfus her gün yaklaşık 3600 doğumla sabit bir oranda artmaya devam ederken, buna kıyasla ölüm oranı günde 1224 ölümle belirgin şekilde düşüktür. Bu, Türkiye’nin nüfusunda net bir istikrarlı artış anlamına geliyor ve yıllar boyunca yüzde 150’den fazla arttığını söylemek mümkün. Büyüme oranı, yılda % 1.29 civarında kalmaktadır.

Türkiye’de ortalama ömür 1960 yılında ortalama 48.27 yıl iken 2011 yılında 73.94 yıla yükselmiştir. 1970 yılından sonra, ortalama ömür beklentileri artış hızında daha sert bir eğilim göstermektedir. 2017 itibariyle bu rakam 75’tir. Gelecekteki nüfus Türkiye’de daha uzun yaşam beklentisi ve düşük ölüm oranı ile artması olasıdır. Ayrıca, doğurganlık oranı oldukça iyidir. Göç nüfusun düşürülmesinde rol oynamaktadır, ancak net artışa bakıldığında göz ardı edilecek kadar küçüktür. Nüfus artışı ne çok yüksek ne de çok düşüktür. Yaklaşık %1.2’lik büyüme oranı ile Türkiye’nin nüfusu önümüzdeki yıllarda şüphesiz çok daha fazla bir sayıya yükselecektir.

Kaynakça:
http://www.un.org.tr/ana-sayfa/

Yazar: Osman Uçar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.