Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Duygusal Odaklı Aile Terapisi (EFFT) Süreci ve Adımları

0 291

Ebeveynler, kardeşler ve diğer aile üyeleriyle ilişkiler, yaşam döngüsü boyunca ilerledikçe bazı geçitlerden ve engellerden geçer. Dirençli aileler, aile sistemi içindeki değişen taleplere ve stres faktörlerine yanıt vermek için ilişkilerini yeniden düzenler. Başarısız olanlar ise kendilerini çatışma ve sıkıntıyla işaretlenmiş tekrarlayan kalıplar içinde bulurlar ve bu da çoğu kez tedavi arama ihtiyacıyla sonuçlanır.
Bağlanma teorisine dayanan Duygusal Odaklı Aile Terapisi (EFFT), aile işlevlerindeki sıkıntıyı hafifletmek için tasarlanmış pragmatik, kısa vadeli bir tedavi yaklaşımıdır. Bu yazıda, EFFT sürecine, teorik temellerine ve EFT aile terapistlerinin olumlu sonuçları teşvik etmek için kullandıkları stratejilere genel bir bakış sağlar.
Son 20 yılda, araştırma çalışmaları duygusal odaklı çift terapisinin (EFT) çiftlerin sıkıntılı ilişkilerini onarmalarına yardım etmede etkililiğini göstermiştir. EFT çiftinin tedavisinin doğal uzantısı ve daha geniş uygulaması, bir aile sisteminde çalışırken özellikle değerli ve etkili olabilir. Duygusal Odaklı Çift Terapisinin temel ilkeleri, bireylerin duyguları hakkında daha fazla farkındalık kazanmalarına yardımcı olmayı, onlara duygularıyla etkili bir şekilde başa çıkma, düzenleme ve dönüştürme stratejileri sağlamayı amaçlayan bağlanma ve bağlanma teorilerine dayanmaktadır.
Terapistin hedefler belirlemesine, temel süreçleri hedeflemesine ve çiftlerin sağlıklı işleyişin desteklenmesini engelleyen duygusal blokları belirleyip ortadan kaldırmasına olanak tanıyan kısa vadeli, kanıta dayalı bir yaklaşımdır ve buna hizmet eden alternatif yaklaşımlar sağlar. Dikkat, empati ve duyguların birbirine bağlanma ve aidiyet düzeylerini artırır.
Johnson’a göre, EFFT çiftler için duygusal odaklı terapiye benzer, tek fark, ailelerin amacı “aile ilişkilerini artan erişilebilirlik ve yanıt verme yönünde değiştirmek, böylece ailenin çocukların büyümesi ve ayrılması için güvenli bir temel oluşturmasına yardımcı olmaktır.” Daha geniş bir aile sistemi içinde çalışmak, terapistler, özellikle ebeveyn ile çocuk arasında var olan, zayıf ve kopuk olduğunda genellikle güçlü olan güçlü bağlar olmak üzere, üyeler arasındaki çoklu, karmaşık kişilerarası süreçleri kapsayan geniş aile dinamikleri manzarasında gezinmeye çalışırken özellikle göz korkutucu olabilir tanıdık sıkıntı ve işlev bozukluğunun kökü olabilir. Bir ailenin insan deneyiminin özü, yaşam döngüsündeki çalkantılı ve stresli zamanlarda onu sürdüren destekleyici bağlar yaratma yeteneğinde yatmaktadır.

EFFT Adımları ve AşamalarıDuygusal Odaklı Aile Terapisi (EFFT) Süreci ve Adımları

EFFT süreci üç aşamaya ve dokuz tedavi aşamasına ayrılmıştır. İlk dört tedavi adımında, terapist dikkatli bir şekilde ailenin etkileşimli tarzlarını değerlendirmeye odaklanır ve ortaya çıkan herhangi bir çatışmayı hafifletmek için mantıklı bir şekilde çalışır. Tedavinin orta aşamalarında (beş, altıncı ve yedinci adımlar), terapist ve aile, daha güvenli aile ilişkileri kurmanın yeni yollarını bulmak için birlikte çalışırlar. Tedavinin son iki aşamasında, terapist yeni pozitif etkileşim kalıplarını vurgular ve onaylar.
Daha da önemlisi, terapist, artık birbirleri için daha fazla empati ve anlayışla donanmış olduklarından, gelecekteki çatışmaları ve sorunları halletmek için aile üyelerinin güvenini güçlendirir. EFFT’nin aşamaları ve adımları aşağıda özetlenmiş ve tartışılmıştır. İşlem adımları genel itibari ile şu şekildedir;
• Adım 1: Bir ittifak ve aile değerlendirmesi oluşturmak.
• Adım 2: Güvensiz bağlanmayı sürdüren olumsuz etkileşim kalıplarını tanımlama.
• Adım 3: Etkileşim pozisyonları / ilişkisel bloklar hakkında bilgi veren temel duygulara erişim.
• Adım 4: İlişkisel bloklar ve olumsuz etkileşim kalıpları ışığında sorunu yeniden çerçevelendirmek.
• Adım 5: Bir çocuğun kendilik ve bağlanma ihtiyaçlarının reddedilmiş yönlerine erişme ve bunları derinleştirme.
• 6. Adım: Çocuğun yeni deneyimini ve bağlanma ile ilgili ihtiyaçlarının kabulünü teşvik etmek.
• 7. Adım: Bağlanma ihtiyaçlarını paylaşmaya ve destekleyici bakım verme yanıtlarına odaklanarak aile etkileşimlerini yeniden yapılandırma.
• 8. Adım: Daha güvenli konumlardan geçmiş sorunlara yeni çözümler keşfetmek.
• 9 Adım: Yeni pozisyonları sağlamlaştırmak ve olumlu kalıpları güçlendirmek.
İlk ana üç adımın açılımı şu şekildedir;
Duygusal Odaklı Aile Terapisi (EFFT) Süreci ve AdımlarıBirinci adım
Birinci aşamadaki birincil odak, terapistin bağlanma güvensizliklerini besleyen davranışları ve ikincil duyguları belirlemesi ve izlemesidir. Terapist, aileyi mevcut çatışmalarının içeriğine odaklanmadan, ifade ettikleri zorlukların altında yatan şey hakkında daha dikkatli bir farkındalık geliştirmeye yönlendirir. Terapist, bu görevi yoğun duyguların yol açtığı ailesel davranışları takip ederek başarır. Terapistlerin anladığı gibi, sıkıntı zamanlarında, aile üyeleri genellikle duyguları ve kişilerarası davranışlarıyla verimsiz yollarla ilgilenir.
Bazıları duygusal acılarını en aza indirmek ve dikkatini dağıtmak için tasarlanmış diğer davranışları geri çekebilir, tartışabilir, itaat edebilir, açıklayabilir veya bunlarla meşgul olabilir. Bu aşamada, Terapist, ailenin etkileşimli davranışlarına çok dikkat eder ve olumsuz etkileşim döngüsünün farkına varma çabalarında uyumsuz veya ikincil duygusal tepkileri yeniden çerçeveler. Negatif döngü, tekrarlanan ve aileyi savunmasızlıktan ziyade güvensizlik etrafında organize eden, tahmin edilebilir bir etkileşim modeli olarak tanımlanır.
Döngüyü izlemek, davranışı kesintiye uğratır ve aileye ilk kez onların gerçek temel duygularını ve mevcut davranışlarının rahatsızlık ve acıdan kaçınmak için nasıl koruyucu mekanizmalar olarak hizmet ettiğini gösterir. Korku, incinme ve üzüntü gibi birincil duygulara erişim, aile üyeleri arasında empati yaratır, duyarlılığı kolaylaştırır ve ailenin sakinleşmesine yardımcı olur (Savunmasızlıktan ziyade. )Negatif döngüler, aile işleyişi için yorucu ve yıkıcıdır.
Tedavinin bu aşamasında, terapist, aile istikrarını ve sağlıklı işleyişi geliştirmek için aileye hoşnutsuzluklarının altında yatan sorunları anlamanın ve bunlarla başa çıkmanın önemini yeniden vurgulamak için sıklıkla izleme müdahalelerini kullanmaya geri döner.
İkinci adım
İkinci aşamada, daha güvenli ve bağlantılı olan aile üyeleri arasındaki bağlanma bağlarını yeniden şekillendirmek için odak noktası, birincil duyguları ve karşılanmamış bağlanma ihtiyaçlarını derinleştirmek ve genişletmektir. İkinci aşamadaki değişim olayı, terapistin olumsuz aile döngüsünü yönlendiren yeni genişlemiş birincil duygulara gömülü ihtiyaçlara erişmesini içerir; ve aile üyelerinin daha önce ifade edilmemiş temel bağlanma ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini belirlemeyi ve talep etmeyi öğrenmelerine yardımcı olmak.
Terapist kasıtlı olarak aile üyeleri arasındaki bağlanma bağlarını yeniden yapılandırma işlevi gören ve canlandırmalar olarak bilinen müdahaleleri yapılandırır. Tipik olarak, bu talepler doğrudan bakım, temas veya rahatlık içindir ve geçiş, ebeveynlerin çocuklarının savunmasızlığına yanıt verme becerisine dayanmaktadır. Bu aşamada ebeveynlerin çocuklarına daha duygusal olarak bağlı bir şekilde tepki verme arzusuna sahip olduklarını gözlemlemek çok yaygındır, ancak empatileri kısıtlanabilir. Bu gibi durumlarda, EFFT terapisti, aile ilişkilerini daha güvenli bağlara kaydırarak olumsuz ve zararlı etkileşim döngülerinin yerini alacak şekilde yanıt verme kapasitelerini ve yeteneklerini geliştirmek için ebeveynlerle birlikte çalışacaktır.
Üçüncü adım
Duygusal Odaklı Aile Terapisi (EFFT) Süreci ve AdımlarıBu aşama konsolidasyon aşamasıdır. Son olarak, EFFT’nin üçüncü aşamasında, pozitif bağlanma döngüleri pekiştirilir ve ailenin yaşamına entegre edilir. Bu aşamanın sonunda aile, tartışmalara katılmanın ve daha fazla güvenliğe yatırım yapmanın yeni yollarını en iyi şekilde entegre edebilir. Tartışmalar, aile üyeleri arasında daha fazla açıklık, yanıt verme ve katılım ile karakterize edilir. Ailenin başarısız oturumların dışında bağlanma girişimlerini nasıl onaracağını öğrenmesi zorunludur. Terapist, sona ermeden önce, ailenin artık sorunları ve çatışmalarını yeni ve daha etkili yollarla inceleyip çözerek halledebileceğini onaylar. Terapist aynı zamanda ailenin vizyonunu pozitif etki, savunmasız erişim ve bağlantıya daha fazla dikkat etmeyi içerecek şekilde güçlendirmeye odaklanır.
Zor durumdaki aileleri tedavi etmek, aile terapistleri için son derece zordur. Ailelerle, özellikle de acemilerle çalışan profesyoneller, üyeler arasındaki çoklu, karmaşık kişilerarası süreçleri kapsayan geniş aile dinamikleri ortamında gezinmeye çalışırken genellikle güvensiz hissederler ve cesaretleri kırılır. Sonuç olarak, aile terapistleri, işlev bozukluğunun temel nedeninde yatan sorunlara odaklanmak yerine, kendilerini müzakere ederken veya sorunları ortaya koyarken çözümler sunarken bulurlar.
Ne yazık ki, kısa süre sonra kullanılan tekniklerin etkili olmadığını anlarlar ve çok geçmeden aile üyeleri başladıkları yere geri döner. Bu, terapistlerin kendilerini yetersiz ve etkisiz hissetmesine neden olur ve bu nedenle aile işlerini yapmaktan çekinebilir.
Ailelerle çalışmak için pratik, organize ve etkili bir modele erişim, eğer uygulayıcılar hizmet ettikleri insanların yaşamlarında anlamlı farklılıklar yaratacaklarsa çok önemlidir. EFFT, EFT’de kullanılan değişim ilkelerinin aile ilişkilerine uygulanabileceğinin ve dolayısıyla etkileşim döngülerinin değiştirilebileceğinin fark edilmesinden ortaya çıktı. EFFT, aile sistemi içinde olumlu değişimi değerlendirmenin ve yaratmanın güçlü ve verimli bir yoludur. EFFT özünde, aile üyelerinin bağlanma ihtiyaçlarını karşılayamadığı durumlarda bağlanma güvensizliğinin bir sonucu olarak aile sıkıntısını görüyor.
Bu tür aileler, bağlanma ihtiyaçlarını ifade etmek için gerekli becerilere sahip değildir ve savunmaya geçerek kendilerini koruyarak sağlıklı aile işleyişini ve istikrarını engelleyen olumsuz bir etkileşim döngüsü başlatırlar. Altta yatan bağlanma ile ilgili duygulara ve bu duygularla ilişkili ihtiyaçlara erişmek, aileyi ihtiyaçları yeni yollarla ele almaya açar. Düzeltici duygusal deneyimler, aile ilişkilerini değiştiren ve büyük olasılıkla gelecek nesilleri etkileyen güvenlik yaratır. Ebeveynlerin koşulsuz sevgisinden yararlanmak güçlüdür; ailelere büyük umut veriyor ve aile terapisi alanını yeniden canlandırma konusunda muazzam bir umut vaat ediyor.

Kaynakça:
https://www.emotionfocusedfamilytherapy.org/efft-the-model/
https://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/types/emotionally-focused-therapy
https://www.schemainstitute.co.uk/emotionally-focused-family-therapy/

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku