Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Eğitimde Program Geliştirmenin Önemi Ve Ögeleri

1 903

Eğitimde Program Geliştirmenin Önemi Ve ÖgeleriEğitimin amacı kişilerde davranış değişikliği yaratmak ve bu davranışların kalıcı olmasını sağlamaktır. Eğitimin amacına ulaşabilmesi için planlı ve programlı olması gerekmektedir. Eğitim kurumlarının temelini oluşturan okulların uyguladıkları bütün uygulamalar “eğitim programı” kapsamına girmektedir. Eğitim programı okullarda aktarılacak bilgilerin düzenlenmesini ve sistemli hale getirilmesini sağlar. Eğitimin amacına ulaşabilmesi için içeriğin öğrencilere düzenli bir şekilde aktarılması gerekmektedir. Bu da sadece eğitim programlarıyla mümkün olmaktadır. Eğitim programları aktarılacak bilgilerin sistemli ve düzenli hale getirilmesidir. Eğitim programları hazırlanırken program geliştirme ögeleri kullanılmalıdır.

Eğitimde program geliştirme eğitim amaçları doğrultusunda aktarılacak bilgilerin tasarlanması, içeriğin oluşturulması, uygulanması, değerlendirilmesi ve değerlendirilme sonucunda eksik yerlerin belirlenerek programın yeniden düzenlenmesidir. Eğitim programları için program geliştirme önemlidir. Program geliştirme sayesinde uygulanan programın eksik yönleri ya da zayıf yönleri belirlenmekte ve eğitim programının yeniden düzenlenmesini sağlamaktadır. Program geliştirme aşamalı olarak ilerlemektedir. Her bir aşama diğer aşamayı kapsamaktadır. Yanı her bir aşama diğer aşamanın devamı niteliğindedir. Program geliştirme de öncelikle amaç belirlenmelidir. Amaca uygun içerik ve içeriğin hangi ortamda ne zaman uygulanacağı belirlenmelidir. Son olarak ise sonuç değerlendirilerek amaca hangi oranda ulaşıldığı saptanmalıdır.

Eğitim programlarının düzenli bir şekilde aktarılması ve yaşanan problemlerin farkına varılması açısından program geliştirme önemlidir. Program geliştirme bilimsel temellere dayalı sistematik ve sürekli olan bir süreçtir. Program geliştirme yeni tekniklerin öğrenilmesinde ve eğitim programları kapsamında aktarılacak bilgilerin sunulmasın da farklı yöntem ve tekniklerin kullanılmasını sağlamaktadır. Program geliştirme, eğitim programını oluşturan ögeler arasındaki ilişkileri düzenler ve sistematik hale getirir. Eğitim ögeleri zaman ve şartlara göre değişmektedir. Çünkü eğitim amaçlarından biri de toplumun ihtiyaçlarına cevap vermektir.

Program geliştirme dinamik bir süreçtir. Çağın gereklerine göre program sürekli yenilenir ve eklemeler yapılır. İhtiyaçların sürekli değişmesi ve yeni ihtiyaçların ortaya çıkması program geliştirmeyi doğurmuştur. Aynı zaman da program geliştirme uzmanlık gerektiren bir süreçtir. Araştırmalar yapılarak uzun ve dikkatli araştırmalarla yapılmaktadır.
Program geliştirme de deneme süresi bulunmaktadır. Yanı denencel bir süreçtir. Hazırlanan program genele uyarlanmadan önce pilot bölgelerde uygulanmakta ve verimliliği ölçülmektedir. Ayrıca pilot bölgelerde uygulanarak sonuçlara göre yenilenir ve var olan hatalar düzeltilir.

Eğitimde Program Geliştirmenin Önemi Ve ÖgeleriEğitim Programının Öğeleri

Eğitim programlarının dört temel ögesi bulunmaktadır. Bu dört temel öge birbiriyle ilişkilidir. Her öge diğer bir ögenin davamı niteliğindedir. Eğitim programlarını oluşturan bu ögeler zaman zaman ihtiyaçların ortaya çıkmasıyla birlikte yenilenmektedir. Ögelerin ihtiyaçlara göre değişmesi program geliştirme ile yapılır.
a) Hedef
Hedef bir programın en temel ögesini oluşturmaktadır. Bir programın oluşturulması için öncelikle hedefinin yanı amacının belirlenmesi gerekmektedir. Eğitim programının ögelerinden hedef belirlenirken niçin? Sorusu sorulmalıdır. Hedef de öğrenciye kazandırılmak istenilen davranış veya özellikler belirlenir. Öğrenciye kazandırılmak istenilen davranışın belirlenmesidir. Hedefler ihtiyaçlara göre belirlenmektedir.
b) İçerik
Hedefe ulaşmak amacıyla öğrenciye öğretilmesi gerekenlerin belirlenmesidir. İçerikte ne? Sorusu sorulmalıdır. Belirlenen hedefe ulaşmak için öğretilecek konular veya uygulamaların belirlenmesidir. İçerik hedefe amacıyla seçilen konuları oluşturmaktadır. Hedefe ulaşmak için öğrenciye ne öğretileceği bu kısımda belirlenir. İçerik hedefe hizmet etmelidir.
c) Eğitim Durumları
Eğitim programlarında hedef ve içerik oluşturulduktan sonra sıra hazırlanan içeriğin ne zaman, nerede ve hangi yöntemlerle anlatılması gerektiğini belirleme gelmektedir. İçeriğin aktarılmasında kullanılacak yöntemlerin veya içeriğin ne zaman ve nerede anlatılacağı bu öğede belirlenir. Öğrenciyi hedefe ulaştırmak için etkinliklerin düzenlendiği öğedir. Eğitim durumlarının etkililiği, öğrenciyi hedefe ulaştırmayı kolaylaştırır ve süreci daha sistemli hale getirir. Eğitim durumlarının içerisinde yöntemler, stratejiler, yöntem ve teknikler, öğretmen- öğrenci davranışları, katılım, pekiştireç gibi ögeleri içinde barındırmaktadır. Eğitim durumları hedef ve içeriğe göre belirlenir.
d) Değerlendirme
Eğitim programını oluşturan son öğe değerlendirme bölümüdür. Değerlendirmede belirlenen hedefe ne ölçü ulaşıldığı belirlenir. Değerlendirme bölümünde “ne kadar” sorusuna yanıt aranır. Değerlendirme kısmında hedefe ulaşılıp ulaşılmadığı ya da hedefe ne derecede ulaşıldığının kontrol edildiği öğedir. Değerlendirme bölümünde ölçme değerlendirme kullanılarak programın eksiklikleri de ortaya çıkmaktadır. Değerlendirme süreci ile birlikte programdaki eksiklikler görülür ve eksikliklerin giderilmesi için program yeniden düzenlenir. Bu da programın devamlılığını sağlar.

Yazar:Nagihan Albayrak

Bunları da beğenebilirsin
1 yorum
  1. edd diyor

    Lütfen gördüğünüz bütün “-de,-da” eklerini ayırmayın. Kanım çekildi okurken, dikkatim dağıldı, odaklanamadım. Bunun dışında çok faydalı oldu, teşekkürler. :)

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.