Fitohemagglutinin Sağlık Açısından Yararları ve Zararları

Genellikle kırmızı fasulyesinde bulunan Fitohemagglutinin proteini seviyelerini, toksik duruma yükseltmek için 4-5 tane fasulye yemek yeterlidir. Bunun için çiğ barbunya fasulyesi yemek kesinlikle tavsiye edilmemektedir. PHA çoğunlukla pişirme sırasında özellikle düdüklü tencere kullanılırken tahrip olmaktadır ve bu pişirme yöntemi, haşlanmış fasulyeleri yemek için tamamen güvenli hale getirmektedir. Fakat Fitohemaglütinin zararları bulunmaktadır ve bunlar konusunda bilinçli olmak olası risklerin önlenmesinde önemlidir. Bu makale Fitohemagglutinin sağlık açısından yararları ve zararları hakkında bilgiler bulunmaktadır:

1) Sindirim Sistemine Zarar Verir

Yüksek miktarda PHA’nın yutulması, 50 kişilik yapılan bir araştırmada tespit edildiği üzere bulantı, kusma, ishal ve mide ağrısı gibi uzun süreli ve ciddi gıda zehirlenmesi semptomlarına neden olmuştur. Ayrıca PHA mide ve bağırsak iltihabına da neden olmaktadır. Sıçanlarda karaciğer fonksiyonlarını azaltmış ve hatta karaciğer hasarına neden olmuştur.

2) Kas kaybına Neden Olur

10 gün boyunca yüksek miktarda börülce lektinleri (27 mg/gün üzeri) ile beslenen sıçanlarda kas kaybı yaşanmıştır. Ham barbunya fasulyesi ve yumurta akı içeren bir diyet de sıçanlarda kas kaybına neden olmuştur.

3) Besin Eksikliğine Neden Olur

Uzun vadede PHA, ince bağırsaktaki besin maddelerinin, elektrolitlerin ve suyun emilimini azaltmaktadır. Bunu yapmanın bir yolu, bağırsakta bakteriyel aşırı büyümeye neden olmaktır. Ayrıca PHA, besinleri (villus) emen astar üzerindeki parmak benzeri yapıların şeklini değiştirerek, ince bağırsaklardaki su ve elektrolit emilimini azaltmaktadır. Villus çok kısa ve yoğun olduğu için besin alımı için kullanılabilir yüzey daha küçüktür.

4) Otoimmün Hastalıklara Neden Olur

Bağırsaklara zarar vererek, PHA bağırsak sağlığını azaltmaktadır ve bağırsak sızdırmasına neden olmaktadır. Bu durum otoimmün hastalıklarla ilişkilidir, çünkü bağırsak bakterileri, toksinleri ve gıda kaynaklı antijenler kana girmektedir ve otoimmün yanıtı tetiklemektedir. Vücut, diyet lektinlerini, bağışıklık sistemini aktive eden, iltihaplanmaya ve sürekli alevlenmelere neden olan zararlı bakterilerden ayırt edilemeyen yabancı proteinler olarak tanımaktadır. PHA gibi lektinler, pankreatik adacık ve tiroit hücreleri gibi normal olarak göstermeyen hücre tipleri üzerindeki antijenleri de uyarmaktadır. Böylece bu dokulardaki otoimmün atakları uyarmaktadır.
Artrit, spesifik şekerler (N-asetil glukozamin) maruz kalan antikorların üretimi ile karakterize otoimmün bir hastalıktır. Buğday glüteni bu şekerlere bağlandığı için daha yaygın bir tetikleyici gıda olmasına rağmen, PHA da onlara bağlanmaktadır ve iltihabı kötüleştirmektedir. Lektinler, pro-enflamatuar sitokin (TNF-alfa) üretimini büyük ölçüde artırmaktadır, bu da lektinlerde düşük bir diyete yanıt ve bağlılığın bir işareti olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir.

5) Anemiye Neden Olur

PHA, kırmızı kan hücrelerinin birlikte toplanmasını sağlamaktadır. Vücut bu pıhtıları enfeksiyöz parçacıklar olarak tanımaktadır ve çıkarmaktadır. Bu da toplam kırmızı kan hücresi sayısını azaltarak anemiye neden olmaktadır. Çok fazla PHA alımının hayvan çalışmalarında anemi, kanlı ishal, aşırı kilo kaybı, şişme, kalp krizi ve hatta ölüme neden olduğu bildirilmiştir.

Sağlık Açısından Yararları

Yüksek PHA seviyeleri çok toksik olmasına rağmen, ön araştırmalar düşük seviyelerin bazı yararlı sağlık etkilerine sahip olabileceğini düşündürmektedir. İddia edilen faydalar sınırlı ve düşük kaliteli klinik çalışmalarla desteklenmektedir. Listelenen kullanımlardan herhangi biri için PHA kullanımını destekleyecek yeterli kanıt bulunmamaktadır. Kişi PHA almadan önce bir doktorla görüşmeyi unutmamalıdır ve asla onaylanmış tıbbi tedavilerin yerine kullanmamalıdır. Fitohemaglütinin faydaları aşağıdaki gibidir:
Diyabet : Barbunya lektinleri 7 sağlıklı kişi üzerinde yapılan küçük bir denemede nişasta sindirimini yavaşlatmış ve bağırsakta daha az şekerin emilmesine neden olmuştur. 1920’lere dayanan çok eski raporlarda, her sabah 1 fincan fasulye pod çay alan kişiler 4 saat içinde kan şekeri seviyelerinin % 10 düştüğü rapor edilmiştir ve çay içtikten sonra şeker toleransı da iyileşme olmuştur. Bununla birlikte, PHA’nın sıcak su tarafından tahrip edilip edilmediği belirsizdir. 20. yüzyılın ilk yarısında fasulye bakla özleri insülin yerine kullanılan maddeler olarak araştırılmıştır. Tavşanlara enjekte edildiğinde kan şekeri seviyelerini sabit tuttuğu bulunmuştur.
Daha yakın zamanda yapılan araştırmalarda, 2 diyabet hastasında yapılan araştırmalarda, bu hastalar 17 türü bulunan siyah veya koyu kırmızı fasulye yemişlerdir. Araştırma sonunda bu iki hastanın kan şekeri seviyeleri stabil çıkmıştır. Ayrıca hayvanlar üzerinde yapılan başka bir çalışmada tavşanlarda, fasulye özütü kan şekeri seviyelerini düşürdüğü ve şeker toleransını % 18,5 artırdığı bildirilmiştir. Benzer şekilde, fasulye pod çayı sıçanlarda kan şekeri düzeylerini düşürmüştür. Kanıtlar küçük veya çok eski klinik araştırmalardan ve hayvan araştırmalarından geldiğinden, PHA’nın insanlarda daha fazla araştırma yapılıncaya kadar diyabete yardımcı olduğu sonucuna varılmamaktadır.
Aşırı aktif olan bağışıklık tepkisini azaltır: Bağışıklık tepkisini azaltmak, enflamatuar ve otoimmün durumları hafifletmek, aşılama, kan bağışı veya organ nakli sonrası yabancı hücrelerin reddedilmesini önlemek için yardımcı olmaktadır. PHA, deneyler hala hayvan aşamasında olmasına rağmen, antikor üretimini azaltarak tüm bu koşullara yardımcı olduğu bildirilmiştir.
Kan bağışı: PHA, tifo ateşine neden olan mikrop (Salmonella enterica subsp . Enterica) gibi yabancı kırmızı kan hücreleri ve antijenleri enjekte edilen farelerde ve sıçanlarda bağışıklık tepkisini ve antikor üretimini azaltmıştır. Ayrıca PHA, koyun hücrelerine enjekte edilen tavşanlarda kan pıhtılaşma tepkisini azaltmıştır. Bu, kan pıhtıları bağışıklık sistemini saldırmak için uyardığı için bağışıklık yanıtını azaltma yeteneğine katkıda bulunmaktadır.
Aşılama: PHA kobaylarda aşılamadan sonra tüberküloz enfeksiyonunu (tüberkülin) test etmek için kullanılan bir proteine otoimmün yanıtı azaltmıştır. PHA, aşılara yanıt olarak parazitlere veya mantarlara karşı bağışıklık tepkisini artırarak (Toll benzeri reseptörlere bağlanarak) etkilemiştir.
Organ bağışı: PHA, farelerde donör dalak kök hücrelerinin reddedilmesini önlemiştir. Bunu, hücrelerin olgunlaşmamış bir duruma dönmesini ve zarlarındaki yabancı reseptörleri kaybetmesini sağlayarak yapmaktadır. PHA, böbrek nakli olan köpeklerin bağışıklık tepkisini azaltmış ve tavşanlarda deri naklinin ömrünü uzatmıştır. Ayrıca insanlarda ve hayvanlarda organ nakli reddini izlemek için düşük miktarlar kullanılmıştır.
Kilo verme: PHA açısından zengin bir diyet insülin seviyelerini düşürmüştür, ancak genç sıçanlarda glikoz seviyelerini sabit tutmuş ve sonuçta ağırlıklarını azaltmıştır. Kırmızı barbunya açısından zengin diyetlerden PHA ile beslenen obez sıçanlar, muhtemelen insülini düşürdüğü ve yağ yakmasına yardımcı olduğu için kilo vermişlerdir. Ayrıca lektinler şeker seviyelerini düşüren ve yağ yıkımını artıran bir protein olan adiponektin üretimini arttırmaktadır.
Kanser: PHA’nın potansiyel antikanser etkileri hakkında bazı ön araştırmaları bulunmaktadır. Bu araştırmalar halen hayvan ve hücre aşamasındadır. Daha ileri klinik çalışmalar, bu amino asidin kanser terapilerinde faydalı olup olmadığını henüz belirlenmemiştir. Hiçbir koşulda geleneksel kanser tedavilerini PHA veya başka takviyelerle değiştirilmemelidir. Kişi destekleyici bir önlem olarak kullanmak istiyorsa, beklenmedik etkileşimlerden kaçınmak için doktoruyla görüşmelidir.
PHA, çoklu fare çalışmalarında tümör büyümesini azaltmıştır ve bunlardan birinde, kemoterapötik ilaç florourasilin etkilerini arttırmıştır. Benzer şekilde, ıslatılmış, pişirilmiş ve kurutulmuş siyah ve lacivert fasulye yemek, sıçanlarda kolon kanserini azaltmıştır. Hücre temelli çalışmalarda PHA, lösemi, lenf ve kolon kanseri hücrelerinin büyümesini öldürmüş ve yavaşlatmıştır.

Bilimsel Kullanımlar

PHA’nın bilimde embriyoları ve kök hücreleri korumak, sentetik olmayan bir pestisit olarak hizmet etmek ve görüntüleme çalışmalarında beyin hücrelerini daha iyi izlemek gibi çeşitli uygulamaları bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir:
1) Embriyo gelişimi: PHA, bir hücre çalışmasında (karışık hücreli domuz embriyoları) döllenmeden sonra embriyoların gelişimini teşvik etmiştir. Bunlar hücre genetiğini incelemek için kullanılmaktadır, ancak in vitro fertilizasyon (IVF) için de yararlıdır. Beyaz barbunya fasulyesinden alınan düşük miktarlarda PHA, fare hücrelerinde embriyo gelişimini de teşvik etmiştir. PHA, 6 günlük maruziyetten sonra keçilerden alınan yumurtalık hücrelerinin büyümesini ve hayatta kalmasını geliştirmiştir. Bununla birlikte, ineklerden alınan yumurtalık hücreleriyle benzer bir çalışmada bunu başaramamıştır. PHA, bir hücre çalışmasında fare embriyolarından yarı embriyoların gelişimini ve bozulmadan çıkarılmasını geliştirmiştir. Bu, ikiye bölünmüş bir embriyonun hem bir bebeği doğurmak hem de kök hücreleri toplamak için kullanılabileceğini göstermektedir.
2) Pestisit: Benekli fasulye PHA’nın, bitkiler için patojenik olan mantarları öldürdüğü, inhibe ettiği ve mantar ilacı olarak potansiyel kullanımını önerdiği gösterilmiştir. Bir başka çalışmada PHA’nın tahıl yaprak bitleri için toksik olduğu bulunmuştur, bu da zararlı kontrolü için kullanılabileceğini düşündürmektedir.
3) Sinirbilim: PHA-L nörobilimde elektron mikroskopi görüntüleme çalışmalarında beyin hücrelerinin şeklini görsel olarak izlemek için kullanılmaktadır.

Fitohemagglutinin Testi

PHA ayrıca beyaz kan hücrelerini aktive ettiği için bağışıklık fonksiyonunu, duyarlılığı ve defektleri test etmek için de kullanılmaktadır. PHA, iltihaplanma veya kızarıklık için kontrol edilen cilde enjekte edilmektedir. Daha önce maruz kalmayı gerektirmediği için bağışıklığı test etmek için en iyi testlerden biridir. Bu, çocuklarda ve bebeklerde kullanılmasını kolaylaştırmaktadır. PHA testi, bazı hastalarda bağışıklık tepkisini tespit etmek için yararlı olmaktadır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Kötü koordinasyona ve küçük, genişlemiş kan damarlarına neden olan hastalık olan Louis-Bar sendromu
• Bağışıklık yetersizliği
• Cüzam
• Bağ dokusu hastalıkları
• Kanser
• Deri döküntüleri
• Cerrahi hastalar
Ayrıca bu test hayvanlarda kapsamlı bir şekilde araştırılmış ve kullanılmıştır.

Kaynakça:
drfuhrman.com
tandfonline.com
brood.net
pfigueiredo.org

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar