Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Gelecekte Akıllı Üretim İçin Gerekli Olan Yetkinlik, Beceri ve Yetenekler

0 333

Akıllı Üretim ve Endüstri 4.0, küçük, merkezi olmayan, dijitalleştirilmiş üretim ağları ile karakterize edilir. Bunun yanında özerk olarak hareket eder ve ortamdaki değişikliklere, stratejik hedeflere yanıt olarak operasyonlarını verimli bir şekilde kontrol edebilir. Böyle bir ağda yer alan şirketlere Akıllı Fabrikalar ya da Akıllı İmalat (SF / SM) denir.
Bu tür bir ağ, belirli bir müşteri talebini yerine getirme sorumluluğu olan daha büyük bir değer zinciri ağıyla bağlantılıdır. Ek olarak, makineler ve malzemeler gibi varlıklar, tüm otomasyon piramidinin altında yer alır, ancak hepsi standartlaştırılmış arayüzler aracılığıyla iyi entegre edilmiştir. Son olarak, üretim sürecinde, makineler ve ürünler taklit edilemez bir şekilde tanımlanabilir ve tüm yaşam döngüleri boyunca her zaman yerleştirilir. Bu akıllı malzemeler ve ürünler, Akıllı Üretim ve Endüstri 4.0 devriminde büyük ölçüde seri üretim maliyetlerine göre özel olarak üretilir.

Kişisel Yeterlilikler

Akıllı Üretim ve Endüstri 4.0 devrimine tam olarak uymak için ne tür kişisel yetkinlikler, beceriler ve yetenekler gerektiğidir? Bu tür yeterlilikler, bir kişinin yansıtıcı ve özerk bir şekilde hareket etme yeteneği olarak görülebilir. Özetle, bu tür bir yeterlilik, öğrenme (bilişsel yetenekler geliştirme), bir kişinin sahip olabileceği kendi tutum ve etik değer sistemini geliştirme becerisini içerir. Ek olarak, bir işçi düzeyinde, Akıllı Üretim ve Endüstri 4.0, daha önce hiç tanık olunmayan rutin görevlerin artan bir otomasyon ortamı yaratmıştır.
Bugünün çalışanları, mevcut görevlerinin gelecekte artık mevcut olmadığı gerçeğiyle yüzleşmek zorundadır, çünkü gelecek belli olmayan bir iş dünyası vaat ediyor. İşçilerin görevleri hızla değişmeye devam ediyor ve görevlerdeki değişikliklere devam etme ihtiyacı vardır. Bunun mantığı, dijital aygıtların, Nesnelerin İnterneti ve Ağa Bağlı Sistemlerin, görevlerin bir kısmını veya çoğunu ortadan kaldırdığı, işçinin şu anda gerçekleştirdiğidir. Bu, bir bütün olarak toplumun daha büyük resmini (zorluklar, kaynak kıtlığı, fırsatlar ve zenginlik) dikkate alarak kişinin kendi görev perspektifine bakma becerisini gerektirebilir.
Gelecekte Akıllı Üretim İçin Gerekli Olan Yetkinlik, Beceri ve YeteneklerEk olarak, bir kişinin kendi gelişimi için fırsatlar ve yaşam boyu öğrenmeye bağlılık, hem bireyin hem de kuruluşun sorumluluğunda olmalıdır. Bununla birlikte, naif bir teknoloji geliştirmek yerine, teknolojik gelişmelere karşı eleştirel bir tutum olarak bağlılık, Akıllı Üretim ve Endüstri 4.0 devriminde gelecekteki çalışan ve organizasyon için anahtar bir varlıktır. Çalışma süresi, iş içerikleri, işyerleri ve zihniyetler açısından kişisel esneklik, pazarın ihtiyaçlarına ve çevresel koşullara hızlı bir şekilde yanıt verebilmek için çevik bir üretim için ön koşul yetkinliklerdir. Ayrıca, Akıllı Üretim ve Endüstri 4.0 ekipleri hem kültür, hem eğitim hem de coğrafi konum açısından çeşitlilik gösterdiğinden, bugünün ve geleceğin yöneticilerinin yönetim ve liderlik tarzlarını güce dayalı olmaktan çıkarıp değer odaklıya dönüştürme becerisine ihtiyaçları vardır.

Sosyal (Kişilerarası) Yetkinlikler

Örneğin insanlar ve kuruluşlar gibi sosyal bir ortama gömülü olan bir birey olarak düşünülmüştür, ayrıca diğer bireyler ve gruplarla iletişim kurma, işbirliği yapma ve sosyal bağlantılar kurma becerisine, yapılara ihtiyaç duymaktadır. Bunun nedeni, organizasyonların farklı oyuncular (insan-makineler, insan-insan vb.) Arasında etkileşimlerin gerçekleştiği sosyal sistemlerdir. Akıllı Üretim süreçlerinin dikey ve yatay boyutta tam dijital entegrasyonu ve otomasyonu, aynı zamanda, esas olarak standartlaştırılmış süreçler boyunca bir iletişim ve işbirliği otomasyonunu gerektirir.
Sonuç olarak, çalışanlar daha geniş bir süreç kapsamından sorumludur ve süreçler arasındaki ilişkileri, bilgi akışlarını, olası rahatsızlıkları ve bu tür arayüzlere yönelik olası çözümleri anlama yeteneğine ihtiyaç duyarlar. Akıllı Üretim ve Endüstri 4.0’ın kapsamındaki ve karmaşıklığındaki artış, belirli bir soruna ideal çözümleri bulmak için işbirliği yapabilen uzman ağları oluşturmaya ve sürdürmeye yönelik bir zihniyet gerektirir. Şu anda, İnsan işi artık, problem çözmede insan esnekliğinin ve yaratıcılığın stratejik olduğu arayüzlerin kenarlarında yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle, heterojen disiplinler arası ve organizasyonlar arası ekipleri içeren dağıtık sosyal ortamlarda yaratıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesine izin vermek, karmaşık sorunları farklı dillerde de iletme becerisini gerektirir.
Bu nedenle günümüzde yöneticiler, yalnızca geleneksel örgütsel sınırlar içinde değil, aynı zamanda tüm ağ için olan karşılıklı karar süreçleri gibi sosyal süreçlere izin veren aracılar oluşturmalı veya hareket etmelidir. Sosyal medya, Akıllı Üretim ve Endüstri 4.0 devriminde destekleyici teknoloji olarak kilit bir rol oynamaktadır. Yöneticiler, mühendisler ve işçiler artık farklı teknik iletişim ve destek sistemleri zevkleri ile okuryazarlık, beceri, bilgi ve yetenekler göstermek zorundadır.

Eylemle İle İlgili Yetkinlikler

Yapılan bir çalışanın eylemle ilgili yetkinlikleri, Akıllı Üretim ve Endüstri 4.0 devriminde hayalleri gerçeğe dönüştüren ‘bireysel veya sosyal olarak inşa edilmiş fikirleri eyleme geçirme yeteneği’ olarak anlaşılabilir. Bir bireyin kavramları kendi gündemine entegre etme, planları başarılı bir şekilde gerçeğe dönüştürme becerisidir, sadece bireysel değil, aynı zamanda organizasyonel düzeydir. Bu kavramların özet formlarında olabileceğini ve bu nedenle gerçek anlamlarına yansıtılması gerektiğini belirtmek gerekir.
Dijitalleşme üretimi, Akıllı Üretim ve Endüstri 4.0 devrimi için kaçınılmaz olarak yüksek finansal ve teknolojik çabalara yol açar. Bu tür çabalarla ilişkili içsel risk, Endüstri 4.0 devriminin ‘çok yüksek’ vizyonunu işçilerin çoğunun meşgul olduğu atölyeye indirmek için pragmatik düşünürlere ve aktörlere ihtiyaç duyar. Hem yöneticiler hem de çalışanlar, temel yetkinlikler olan genel hedefi kaybetmeden alana özgü ve uygulanabilir çözümler bulma konusunda güçlü analitik becerilere ve beceriye ihtiyaç duyar. Bu nedenle, bunu başarmak için, yöneticiler karmaşık kavramları gerçekçi çalışma paketlerine ayırmalı, uygun kişileri ve ekipleri bulmalı ve atamalıdır.
Akıllı Üretim ve Endüstri 4.0, basit bir metodoloji veya teknoloji değildir. Yöneticilerin yeni rotaları seçmeyi teşvik etmeleri ve aynı zamanda başarısızlık riskini de hesaba katmaları gerekir. Çalışanlar ve yöneticiler için, disiplinler arası güçlü bir “kullanıma hazır” oryantasyon, karmaşık ortamlarda çözüm bulmayı kolaylaştırabilir.

Alan İle İlgili Yetkinlikler

Bu, bir iş veya belirli bir görev için etki alanı bilgisine erişme ve kullanma becerisine atıfta bulunur. Alan bilgisinin temel unsurları, problem çözme veya iş alanı için tasarlanmış ve marjinalin ötesine ulaşan metodolojiler, diller ve araçlardır. Akıllı Üretim ve Endüstri 4.0 devriminin temel unsurlarından biri, planlamanın tamamen dijitalleştirilmesi ve verilerin kullanılmasıdır. Tam dijitalleştirme eylemleri akıllı planlama, kontrol üretim süreçleri ve ağları şeklindedir. Gelecekte Akıllı Üretim İçin Gerekli Olan Yetkinlik, Beceri ve Yetenekler
Üretim süreçleri ve ağları (gelecekte de olanlar), alana özgü yetkinlikler gerektiren etki alanına özgü özelliklere sahiptir. Dijitalleştirilmiş ve akıllıca yönetilen üretim süreçleri, ağ teknolojilerinin ve veri işlemenin temellerini anlayabilen çalışmalar gerektirir. Bu nedenle, işçilerin alt sistemlerin beklendiği gibi çalışıp çalışmadığını değerlendirmesi ve uygun arayüzler aracılığıyla bu tür sistemlerle etkileşime girebilmesi gerekir. Kesinti durumunda, işçiler ve mühendisler karmaşık sistemleri özel yazılımlar aracılığıyla analiz edebilmelidir.
Mühendislerin son teknoloji yazılım mimarileri, modelleme ve programlama teknikleri hakkında beceri, bilgi ve yetenekler edinmeleri gerekmektedir. Ek olarak, istatistiksel yöntemler ve veri madenciliği teknikleri gelecekteki üretim mühendisleri için anahtar yeteneklerdir. Özetle, Akıllı Üretim ve Endüstri 4.0 devrimindeki insan-makine arayüzleri, görev ve durum odaklı kullanıcı merkezli yaklaşıma dayalı olarak geliştirilmelidir.

Kaynakça:
https://www.researchgate.net/publication/340007555_Conceptual_Key_Competency_Model_for_Smart_Factories_in_Production_Processes
https://www.researchgate.net/publication/335296359_Digital_Design_Skills_for_Factories_of_the_Future
https://stumejournals.com/journals/i4/2018/3/130.full.pdf

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku