Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Gıda Sanayi Atıklarıyla Özel Balık Yemi Hazırlama

0 320

 Küresel olarak balık ve türetilmiş balık ürünleri tüketimi son on yıllarda büyük ölçüde artmıştır. Tüketici eğilimindeki değişiklik, bir dizi farklı faktöre bağlı olabilir. Bunların en önemlisi, insan sağlığında önemli bir rol oynayan omega 3 çoklu doymamış yağ asitlerinin (PUFA) varlığı nedeniyle balığın insan diyetinin önemli ve sağlıklı bir bölümünü oluşturduğuna dair artan bilgilerdir. Ve bunlar balığın biyolojik değerinin yüksek vitamin, mineral ve proteinlerin içermesinden kaynaklıdır. Sonuç olarak balıkların yüksek kaliteli bir besin kaynağı olduğu bilinen bir gerçektir.
Artan dünya nüfusu, daha yüksek yaşam standartları ve tüketiciler arasında balıkların genel imajının iyi olması nedeniyle balık talebi de artmaktadır. Bir bütün olarak balık çok fazla gıda potansiyeline sahiptir ve bu nedenle özellikle gelişmekte olan ülkelerde yetersiz beslenmeden kurtulma sağlaması beklenebilir. Et, süt ve yumurtadan üstün kaliteli protein ve iyi dengelenmiş esansiyel amino asit profili, gerekli mineraller ve yağ asitleri sağlar. Balıketinin lezzetli ve sindirimi yüksek olmasına ek olarak; ayrıca kalp hastalıkları riskini en aza indirir ve yaşam beklentisini artırır.
Su ürünleri yetiştiriciliği dünyadaki en hızlı gelişen büyüme sektörlerinden biridir ve Asya şu anda küresel üretime yaklaşık % 90 katkıda bulunmaktadır. Protein açısından zengin beslenme ve bir gelir kaynağı olarak kullanılması, özellikle ekonomik olarak zayıf insanlar içindir. Bununla birlikte, balık unu fiyatlarında devam eden artış ve hastalık salgınları, su ürünleri yetiştiriciliği üretimini kısıtlamaktadır ve bu nedenle hem ülkenin ekonomik kalkınmasını hem de Asya’nın birçok ülkesinde yerel halkın sosyo-ekonomik durumunu etkilemektedir. Ancak probiyotik kullanımı, potansiyel patojenlerin kontrolünde önem kazanan bu tür yöntemlerden biridir.
Meyve işleme atıkları ve sebze atıkları, kentsel alanlarda balık yeminde bileşen olarak kullanılmak üzere kullanılması gereken potansiyel enerji kaynaklarıdır. Hindistan’da yılda 35 milyon ton meyve ve sebze işleniyor ve bu yaklaşık 10 milyon ton israfla sonuçlanmıştır. Meyve işleme operasyonundan kaynaklanan bu atık, kullanılmayan büyük bir enerji ve protein kaynağı oluşturur. Bu atıkların çoğu sadece tarlalara atılıyor ve bu da kirliliğe neden oluyor. Bu atıkların hayvan yemi hazırlanmasında olası kullanımları bazı işçiler tarafından önerilmiştir. Bu büyük atıkların kullanılması, özellikle balık yemi durumunda genellikle hayvan beslenme uzmanlarının dikkatinden kaçmaktadır. Balık tüketimi, besin değeri yüksek proteinler, mineraller, vitaminler ve ayırt edici lipidlerdeki zengin içerik nedeniyle sağlık yararları ile ilişkilidir. Gıda Sanayi Atıklarıyla Özel Balık Yemi Hazırlama
Çok ucuz, kolay elde edilebilen ve lif içeriği yüksek olan sebze ve meyve işleme atıklarının kullanımına çok az önem verilmiştir. Yukarıdakiler ışığında, bu çalışma Labeo rohita’nın parmakları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, probiyotiklerle yapılan kalite değerlendirmesini kullanarak yan ürünler ve besleyici gıda endüstrisi atık bazlı malzemelerden oluşan balık yemlerini formüle etmeyi ve bu yeni yem çeşidiyle muamele edilen balıklar üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Balık Yemi Formülasyonu ve Hazırlanması

Çeşitli gıda işleme endüstrilerinden atıklar toplanarak yaklaşık 2 kg portakal ve patates kabuğu atıkları toplanarak 1 hafta sürekli olarak kurutulmuştur. Fırında kurutulduktan bir hafta sonra bunlar toz haline getirildi. Toz, probiyotikleri büyütmek için ortam olarak kullanıldı. Saf probiyotik kültürü, steril koşullarda ortam olarak kullanılan süzüntüye inoküle edildi ve 37 ° C’de 24 saat inkübe edilmiş ve 24 saat sonra büyüme gözlemlenmiştir. Ortamda büyütülen probiyotik sporlarını hareketsizleştirmek için kalsiyum karbonat kullanıldı. Deneysel diyet % 4 patates kabuğu tozu veya % 4 portakal kabuğu tozu, % 4 probiyotikle harmanlanmış kalsiyum karbonat ve bağlayıcı olarak % 2 nişasta içeriyordu. Portakal kabuğu kullanılan portakal kabuğu yemi (OPF) ve patates kabuğu yeminde (PPF) kullanılan patates kabuğu hariç, bileşenler her iki yem için de aynıdır.

Deneysel Kurulum

Deney, 60 günlük bir süre boyunca gerçekleştirilmiştir ve Labeo sazanlarının (Ham) parmakları Futala Gölü, Nagpur, Maharashtra’dan elde edilmiştir. Labeo rohitaparmaklar yüksek besin değeri ve kolay bulunabilirliği nedeniyle tercih edilmektedir ve Deney, 09 adet tekdüze boyutlu cam akvaryumlarda (her biri 20 L kapasiteli) üç ayrı deney grubunda oluşturulmuştur. Akvaryumların her biri 10 parmakla stoklandı. İlk uzunluk ve ağırlık, deneysel akvaryumda tırnaklar yüklenmeden önce kaydedilmiştir.
Tüm küvetlere 2 HP hava üfleyici ile 24 saat havalandırma sağlandı. Deneysel diyetlerle beslenmeden önce, balıklar iklimlendirilerek bağırsaklarını boşaltmak ve yeni diyetler için iştahlarını ve alımlarını artırmak için gece boyunca aç bırakılmışlardır. Balıklar, 10.00 ve 20.00 saatlerinde günde iki kez (% 5 vücut ağırlığı) beslenmişlerdir. Su bulanıklaştıkça, iyi su kalitesini / çözünmüş oksijen içeriğini korumak için su her iki günde bir değiştirildi. Gıda Sanayi Atıklarıyla Özel Balık Yemi Hazırlama
Deney küvetleri, dışkı maddesi ile birlikte tüm su sifonlanarak manuel olarak temizlendi ve günlük fazla yem bırakıldı. Sifonlanan su, eşit hacimde taze klorsuz musluk suyu ile değiştirilmiştir. Su kalitesi, sıcaklık, pH, alkalinite, çözünmüş oksijen, toplam sertlik, kalsiyum sertliği ve magnezyum sertliği için standart yöntem kullanılarak izlenmiştir. 60 günlük deneyden sonra balıklar akvaryumdan çıkarıldı ve son uzunluk ve ağırlık not edilmiştir.
Daha sonra besleyici ve yenilebilir olan kas dokusu ve karaciğeri çıkarmak için diseke edildi. Kas ve karaciğer gibi dokular kemiklerden ayrılır ve fazla suyu uzaklaştırmak için filtre kağıdına sürülerek temizlenmişlerdir. Böylece elde edilen dokular tartılarak protein içeriği için işlenmişlerdir.
• Beslenme endeksleri: Farklı diyetlerle beslenen balıkların büyüme tepkisi, ağırlık ve uzunluktaki ortalama artış kaydedilerek izlenmiştir.
• Ortalama ağırlık artışı: Deney süresi boyunca hayvanların ağırlık artışını verir. Formül kullanılarak hesaplandı.
• Ağırlık olarak ortalama kazanç. (g) = Ortalama Nihai ağırlık. (g) —Ortalama Başlangıç wt. (g)
• Uzunluktaki ortalama kazanç : Bu, deneysel süre boyunca standart uzunluktaki artışı verir. Aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmıştır.
• Uzunluktaki ortalama kazanç (cm) = Ortalama Son uzunluk (cm) —Ortalama İlk uzunluk (cm)

Protein Tahmini

Lowry Yöntemi Kullanılarak Protein Tahmini. Bu tahlil, Lowry ve diğerleri tarafından tanıtılmıştır. Oldukça hassastır ve 5 g / ml kadar düşük protein seviyelerini tespit edebilir. Bu, protein tahminleri için en yaygın kullanılan yöntemdir.

İstatistiksel Analiz

Deney, her işlem için üç tekerrürlü tamamen rastgele bir blok tasarımında tasarlanmıştır. Deneyin sona ermesi üzerine, hayatta kalan tüm balıklar toplanmış , uzunluk ve ağırlık ayrı ayrı kaydedilmişlerdir. Tüm istatistiksel analizler IBM SPSS Statistics sürüm 20 kullanılarak yapılmıştır. Gıda Sanayi Atıklarıyla Özel Balık Yemi Hazırlama
Yukarıda açıklanan bu çalışma 60 günlük bir süre boyunca yürütülmüştür. Portakal kabukları ve patates kabukları karakterize edildi ve ardından portakal kabuğu yemi (OPF) ve patates kabuğu yemi (PPF) formülasyonu gerçekleştirilmiştir. Pazar ortak balık yemi (CFF) kontrol olarak alınmıştır. Üç test diyeti CFF, OPF ve PPF olarak belirlenmiştir. Beslenme günde bir kez yapılmıştır ve çözünmüş oksijen, su sıcaklığı pH, toplam alkalinite, toplam sertlik gibi su kalitesi parametreleri; kalsiyum sertliği ve magnezyum sertliğinin yanı sıra büyüme tepkisi iki haftada bir izlenmiştir.
Suyun kalitesi, çalışma süresi boyunca periyodik olarak kısmi ikmal ile korunmuştur. Denemenin sona ermesi üzerine, PPF tedavisinde daha yüksek büyüme tepkisi kaydedilmiştirve bunun yanında balıkların ilk ve son ağırlığı ve uzunluğu da kaydedilmiştir. Sonuçlar, PPF ve OPF’deki önemli büyüme, diğer iki yemden daha parlak vücut ölçekleri gösterdiğini göstermektedir. Çalışma süresi boyunca balıklar çok sağlıklı ve normaldi, bu da sağlıkları üzerinde herhangi bir olumsuz etki göstermemiştir. 60 günlük deney süresi boyunca herhangi bir enfeksiyon kaydedilmemiştir.
Sonuç olarak; tüm gıda işleme endüstrileri, önemli miktarlarda değişen nitelikte atıklar üretir. Çevre üzerindeki etkiyi en aza indirecek şekilde bu atıkları yönetmek başlıca endişe kaynağıdır. Atık kavramı, yeni veya yeniden kullanılabilir ürünlerin üretimi için girdi olarak atık malzemelerin kullanılması üzerine odaklanılarak, son zamanlarda çok fazla değişime uğradı. Sebze ve meyve atıkları önemli miktarlarda üretilir ve minimum şarjla kolayca elde edilebilir. Bu atıkların bir diyet içeriği olarak karşılaştırmalı kullanımı, test türü olarak Labeo rohita fingerlings kullanılarak değerlendirilmiştir.

Kaynakça:
http://dx.doi.org/10.5772/62736
https://www.researchgate.net/publication/308841306_Effect_of_Special_Fish_Feed_Prepared_Using_Food_Industrial_Waste_on_Labeo_rohita

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.