Nüfus artışıyla şehirleşmenin hız kazanması, sanayi bölgelerine sahip merkezlerde yoğunlaşan kalabalık insan toplulukları, sağlıksız konutlar, gecekondular görünüm kirliliğinin başlıca sebeplerini oluşturmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu daha çok görülmektedir. Gelişmiş olan ülkelerde konut yapımları belli bir proje dahilinde doğaya en az zarar verecek şekilde yapılmaya çalışılıyor.

Fakat gelişmekte ve geri kalmış ülkelerde bunlar gözetilmeden yapıldığı için çarpık kentleşmenin yanında görüntü kirliliğini de ortaya çıkarmış oluyor. Ayrıca ormanlık arazilerin yakılarak, kesilerek ortadan kaldırılması, çıplak arazilerin ortaya çıkması erozyon ve inşaat yapılarak kirletilmesine neden olmaktadır.

Endüstriyel tesislerin kıyı kesimlerinde, orman içlerine göl havzalarına kurulması da insanların göz zevkini bozmakta insanların rahatlamasını engellemektedir. Arsa ve arazilerin kentlerin gelişme yönlerinden saptırılması ulusal ve doğa koruma alanlarının giderek bu yerleşmelerin sanayi tesislerinin içinde kalması da görüntü kirliliğinin oluşmasına neden olan faktörlerdendir.

Elektrik, su, telefon sistemleri için yapılan şehir içi kazılar, yol onarım çalışmaları amacıyla açılan daha sonra kapatılamayan çukurlar, ortalığa bırakılan döküntüler ve molozlar da görüntü kirliliğine neden olmaktadır. Kıyı kumsallarının, çakıl, kum alınan ırmak vadilerinin, alüvyon birikim alanlarının delik deşik edilmesi de görünüm kirliliğine neden olmaktadır.

İmar yanlışlıkları, binaların rastgele kurulması, ilan, reklam, pano, afiş pankartlarının gelişi güzel bir şekilde etrafa asılması, yerleştirilmesi de görünümü bozmaktadır. Bazı yerlerde insanların ölümlerine bile sebep olabilmektedir. Fakat insanlarımız bu görüntülere ilgisiz kalmakta ve düzeltmek için hiçbir çaba harcamamaktadır. Görüntü kirliğine artık dur diyelim.

Yazar: Mehmet GÖKER

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here