Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Hidrojen Suyu Nedir?

1 188

Hidrojen suyu basitçe hidrojen molekülleri içeren sudur ve iddialara göre bu hidrojen molekülleri antioksidanlara benzer etkiler göstermektedir. Hidrojen suyu üreticileri tarafından, suya eklenen hidrojenin hastalıklara, iltihaplanma ve yaşlanmaya katkıda bulunan oksijensiz radikalleri nötralize etmeye yardımcı olduğu iddia edilmektedir. Hidrojen suyunun arkasındaki araştırma bulgularının çoğu henüz tekrarlanmamıştır. Çalışmaların çoğu, hidrojen suyu üreticileri tarafından finanse edilmiş veya Japonya‘da çıkar çatışması bulunan aynı insan grupları tarafından yapılmıştır.
Ek olarak, hidrojen suyu üzerinde yapılan birkaç klinik çalışma, düzenli su içen bir kontrol grubu içermemiştir. Bu nedenle, herhangi bir potansiyel fayda, sağlık için iyi olduğu bilinen yeterli su içmekten kaynaklanıyor olabilir. Hidrojen suyunun iddia edilen faydalarından herhangi birini destekleyen bir kanıt yoktur. Gelecekte, hidrojen suyunun etkinliğini ve güvenliğini belirleyecek tarafsız bilimsel araştırmalar yayınlanması beklenmektedir. Bugüne kadar uygun, büyük ölçekli bir klinik çalışma yayınlanmamıştır.

Üreticiler FDA Düzenlemelerini Nasıl İhlal Etmektedir?

Hidrojen Suyu Nedir?Doğru kanıtlar bulunmadığından, üreticiler genellikle mevcut yetersiz bilimi kanıt olarak alır, bulguları kullanır ve bilinmeyen kalitede hidrojen su ürünleri satarlar. Alkali su ve alkali su makineleri tıbbi kullanım için FDA tarafından onaylanmamıştır. Alkali su diyet takviyesi olarak sınıflandırılır. Takviyeler genellikle katı klinik araştırmalardan yoksundur. Düzenlemeler onlar için üretim standartlarını belirlemektedir ancak güvenli ya da etkili olduklarını garanti etmemektedir. Takviye etmeden önce muhakkak uzman bir doktorla görüşülmesi tavsiye edilir.
FDA kısa süre önce alkali su üreticilerine ürünlerinin terapötik haklarını talep ettikleri için uyarılar yayınlamıştır. Bu üreticiler sahte bir şekilde alkali suyun hastalığı tedavi edebileceğini, hafifletebileceğini, tedavi edebileceğini veya önleyebileceğini iddia etmişlerdir. Bir alkali sularının ciddi hastalıklardan mustarip hastaların sağlığı üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini iddia etmiştir.

Hidrojenin Kimyası

Hidrojen (H2), evrendeki en bol bulunan moleküldür. Kokusuz, renksiz ve tatsız bir gazdır. Hidrojen var olan en küçük gaz molekülüdür. Bu eşsiz özellik nedeniyle, bazı araştırmacılar vücuttaki organlara ve hücrelere (beyin de dahil olmak üzere) nüfuz edebileceğini iddia etmektedirler. Antioksidan, anti-enflamatuar ve anti-alerji aktivitesine sahip olduğu iddia edilir, ancak iddia edilen bu etkilere veya nüfuz etme kapasitesine dair herhangi bir klinik çalışma bulunmadığını da iddialar arasındadır.

Araştırma Zamanı

Hidrojen, insanlarda ilk defa 90’lı yılların başında kullanılmıştır. Üç dalgıca gaz olarak verildi, derin deniz dalışı (beyindeki yüksek baskı) etkilerini aşmalarına yardımcı olmak için uygulanmıştır. 2007’de, Japonya’daki bir ekip inhale hidrojen gazının bir antioksidan olarak hareket edebileceğini açıklamıştır. Araştırmalar, hidrojenin beyni serbest radikallerden koruyabileceğini, ancak teorilerinin hiçbir zaman kanıtlanmadığını iddiada etmektedir. Bununla birlikte, bu çalışma dünya çapında ilgi uyandırmıştır ve şirketler daha sonraki yıllarda hidrojen araştırmalarının çoğunu finanse etmişlerdir.
Hidrojen suyu, ilave edilmiş hidrojen moleküllerine sahip sudur. Üreticiler, halka halka hidrojen vermenin en pratik ve kolay yolu olarak formüle etmişlerdir. Ancak bu tek yol değildir, çalışmalar hidrojenin de solunabileceğini, enjekte edilebildiğini veya banyodan alınabileceğini göstermektedir. Bu uygulama yöntemleri Çin’de acil ve kritik bakım tıbbında araştırılmaktadır. İlk Japon çalışmasından bu yana, 63 hastalıkta hidrojenin etkileri araştırılmıştır. Ancak araştırmanın çoğu deney hayvanlarında yapılmıştır fakat buna rağmen uygun klinik deneyler hala eksiktir. Hidrojen suyunun olası avantajları ve dezavantajları olduğunu iddia eden iki grup mevcuttur ve düşünceleri şu şekildedir: Hidrojen Suyu Nedir?
Hidorojen suyunun avantajları
Aşağıdaki etkiler insan hücrelerinde, hayvanlar veya pilot denemelerinde bulunmuştur.
• Nöroprotektif, antioksidan ve antienflamatuar olduğu iddia edilmektedir
• Uygun şekilde üretilirse, büyük olasılıkla güvenli olduğu iddia edilmektedir.
Hidrojen suyunun dezavantajları
• Klinik araştırmalar henüz önyargılı ve hatalıdır
• Etkinliği bilinmemektedir
• Yan etkileri bilinmemektedir
• Ürünler yanlış etilenmiş olabilir
• Kirlenme riski yüksektir.

Potansiyel Etki Mekanizması

Hidrojenin etki mekanizması bilinmemektedir ve yeterli seviyede araştırma yoktur. Bazı bilim adamları, mitokondri ve çekirdek (DNA’nın depolandığı yer) gibi hücre ve hücre bileşenlerine (organellere) girme özelliğine sahip olduğuna inanmaktadır. Bazıları diğer moleküllerin bu kadar derinlere yani hücrelere nüfuz edemediğini iddia etmektedir. Bununla birlikte, bu hipotez asla kanıtlanmamıştır. Hidrojen suyunun aşağıdaki yollar üzerindeki etkileri hayvanlar ve hücrelerde araştırılmıştır:
• İnflamatuar sitokinlerin azalması (TNF alfa ve gama, IL-6, IL-1 beta, IL-10, IL-12, NF-B )
• Kansere bağlı bazı genlerin etkilenmesi (kaspaz 3, kaspaz 12, kaspaz 8, Bcl-2, BAX, bFGF , HGF , IFNy azaltılması)
• İnflamasyona bağlı genlerin aktivitesinin azaltılması (i-NOS, VEGF, CCL2, ICAM-1, PGE2)
• Enerji metabolizması (artan FGF21)
• Ghrelinin arttırılması
• Detoksifikasyonla ilişkili genlerin aktive edilmesi (Nrf2 ve hem oksijenaz-1)
Önerilen bu mekanizmalar insanlar üzerinde henüz doğrulanmamıştır veya araştırılmamıştır.

Güvenlik, Dozaj, Yan Etkiler

Yan etkiler ve moleküler hidrojenin güvenlik (H 2) iyi tasarlanmış klinik çalışmaların eksikliği verilen bilinmemektedir. Sağlık durumuna ve olası ilaç veya ek etkileşimlerinize göre olası yan etkiler konusunda doktora danışmak gerekir. Bazı bilim adamları toksik olmadığına inanmaktadır, ancak uygun klinik veriler eksiktir. Bazı araştırma ekipleri, daha küçük miktarlarda moleküler hidrojenin, çok yüksek miktarlardan daha güçlü etkilere sahip olabileceğini öne sürmüşlerdir, ancak bu insan denemelerinde asla doğrulanmamıştır. Hidrojen suyunun uzun vadeli riskleri, ilave çalışmalar yapılıncaya kadar tam olarak tespit edilemeyecektir.

Dozaj

Etkinlik ve güvenlik verilerinin olmaması nedeniyle, hidrojen su dozu belirlenemez. Çoğu klinik çalışmada, insanlar günlük 0,5-2 L hidrojen suyu içmektedirler. Bazı bilim adamları H içme hidrojen sudan sonra, yaklaşık % 40 ‘ı vücut tarafından emilmektedir. Bu klinik olarak doğrulanmamıştır. Bu nedenle, bu noktada hiçbir dozaj yönergesi yapılamaz. Ek olarak, piyasadaki birçok üründe tam hidrojen miktarı belirsizdir. Bazı ürünler zararlı bileşiklerle bile kirlenmiş olabilir. Ayrıca, moleküler hidrojen bir gazdır ve hızlı bir şekilde buharlaşır. Yani suya hidrojen eklenirse, birkaç dakika içinde gider.

Sınırlamalar ve Uyarılar

Çalışmaların çoğu, çoğunlukla Japonya’da olmak üzere sadece birkaç araştırma ekibi tarafından yapılmıştır. Hidrojen suyunun sağlığa faydaları, daha büyük ölçekli klinik çalışmalarda araştırılmalıdır. İyi sağlık için yeterli miktarda düzenli su içmek gerekli olduğundan, tüm klinik çalışmalar kontrol grubu olarak eşit miktarda düzenli su kullanmalıdır ve bu çalışmalarda her zaman böyle olmamıştır. Ek olarak, bazı sağlık yararları sadece hayvanlar veya hücreler üzerinde araştırılmıştır. Pek çok hidrojen ürünü hap şeklinde satılmaktadır, ancak bu ürünlerin etkileri daha da net değildir.

Hidrojen Suyu Nereden Temin Edilir?

Hidrojen suyu günümüzde eskiye nazaran daha popüler hale geldiğinden aşağıdaki formlarda bulmak mümkündür.
• Şişe olarak satılan hidrojen suyu
• Suda çözünür hidrojen tabletleri
• Hidrojen suyu üreticileri tarafından üretilen küçük taşınabilir hücre suyu
• Evde kurulabilecek hidrojen su jeneratörleri ile elde edilen hidrojen suyu
Hidrojen Suyu Nedir?Hidrojen suyunun güvenilirliği konusunda kuşku yaşanmasının nedeni piyasadaki çok farklı ve yüksek fiyatlarla hidrojen suyu bulunmasından kaynaklanmaktadır. Ve genellikle fiyatlar çok yüksektir. Bu ürünlerin araştırma çalışmalarında kullanılan hidrojen suyu türüyle nasıl karşılaştırıldığı bilinmemektedir. Belirtildiği gibi, bazı üreticiler birkaç FDA kurallarına ihlal etmektedirler (etiketleme, kirlenme, kalite kontrol ve diğer) Bu, piyasadaki tüm ürünlerin kalitesini sorgulamaktadır.
Bazı kişiler laktuloz almanın vücuttaki hidrojeni doğal olarak artırmanın bir yolu olduğunu düşünür, ancak onları destekleyecek klinik bir kanıt yoktur. İnsanlar moleküler hidrojen üretemezler. Bununla birlikte, bazı sınırlı araştırmalar, bağırsak bakterilerinin, laktuloz gibi çeşitli lifleri aldığında hidrojen üretebileceğini göstermektedir. Gut bakterileri laktulozdan büyük miktarda hidrojen oluşturabilir, ancak bu gaz ve şişkinlik gibi yan etkileri beraberinde getirir. Lakroz, 65 kişiden oluşan bir çalışmada vücutta hidrojen suyuna benzer şekilde hidrojeni arttırmıştır. Moleküler hidrojenli mevcut ürünler genellikle pahalıdır ve şüpheli kaliteye sahiptir.
Sonuç olarak, hidrojen suyu ile ilgili yapılan araştırmaların çok büyük kısıtlamaları vardır ve bu kesin değildir. Bazı kanıtlar, doğru şekilde üretilmiş hidrojen suyu içmenin muhtemelen tehlikeli olmadığını, ancak bunun da iyi olup olmadığını bilmediklerini belirtmektedir. Yeterince düzenli su içmenin, hidrojen suyunun aksine sağlığa faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Tarafsız olana kadar, yüksek kaliteli araştırmalar ortaya çıktığında, hidrojen sularının kullanımı kanıtlanmamıştır.

Kaynakça:
goodhousekeeping.com
vwater.com
time.com
gethydrogenie.com

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

1 yorum
  1. Cemil diyor

    Çok detaylı anlatmışsınız elinize sağlık ödevimde işime yaradı.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku