Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Hidrojen Suyunun Sağlık Açısından Faydaları

0 343

Hidrojen suyunun saf hidrojen sağladığı söylenir. Hidrojen suyu üreten şirketler beyin sağlığını, metabolizmayı ve fiziksel performansı iyileştirdiğini iddia etmektedirler. Bununla birlikte, hidrojen suyunun belirtilen sağlık yararlarından herhangi birini desteklemek için yeterli veri yoktur. Ek olarak, piyasada bulunan ürünler sorgulanabilir niteliktedir. Bazıları potansiyel olarak kontamine olmuş suları satarken, sağlıksız iddialarda bulunarak FDA düzenlemelerini ihlal etmektedir. Hidrojen suyu ile ilgili uzun vadeli güvenlik çalışmaları bulunmamaktadır. Klinik çalışmalarda günlük 0,5-2 L’lik bir dozaj kullanılmıştır. Çok miktarda hidrojen suyu içmeden önce uzman bir doktora danışılması tavsiye edilir. Hidrojen suyu hiçbir zaman onaylı tıbbi tedavilerin yerine kullanılmamalıdır.

Antioksidan ve Beyin Koruyucu Etkileri

Hidrojen Suyunun Sağlık Açısından FaydalarıSıçanlarda yapılan bir çalışma, inhale hidrojenin beyne ulaşabileceğini göstermiştir, ancak insanlarda hidrojen suyunun antioksidan durum ve beyin sağlığı üzerindeki etkileri bilinmemektedir. 38 inmeli hastanın yer aldığı ilk pilot çalışmada, bir hidrojen çözeltisi (IV) güvenli bir şekilde kullanılmıştır. Bu çalışma hem araştırmacıların hem de hastaların neyin uygulandığını bilmesini sağlayan pilot bir çalışmadır ve ayrıca, bu çalışma randomize değildir. Bu nedenle, çeşitli yanlılıklar ortaya konmuş olabilir.
Parkinson hastalığı olan 17 hastanın başka bir küçük bir çalışmada, bir eklenti geleneksel tedavi semptomları iyileştirmiştir. Düzenli plasebo su içmiş olanlar kötüleşmiştir. Araştırmacılar bu etkilerin anlamlı olduğunu belirtmişlerdir, ancak böyle küçük bir örneklemden güvenilir sonuçlar çıkarmak imkânsızdır. Ek olarak, hiçbir çalışma tek başına hidrojen suyunun Parkinson Hastalığı üzerindeki etkisine bakmamıştır. Bilim adamları, sıçanlarda hidrojen suyunun oksidatif stres ve Parkinson Hastalığı önleme üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Laboratuar hayvanlarında daha düşük dozların daha etkili olduğunu öne sürmüşlerdir. Hidrojen suyu içen fareler intravenöz olarak sürekli olarak daha yüksek miktarda hidrojen alanlardan daha iyi sonuç vermiştir. Bu bulguların insanlar üzerindeki etkisi hesaplanamaz, ancak deneme yapılması lazımdır.

İltihap

Bir pilot çalışmada, erken romatoid artritli 20 hasta 4 hafta boyunca 0,5 L / gün hidrojen suyu içmiştir. Rapor, tüm hastaların semptom iyileşmesi yaşadığını ve % 20’sinin semptomsuz hale geldiğini belirtmektedir. Araştırmalar çıkar çatışması olmadığını beyan etmişlerdir, ancak örneklem büyüklüğü güvenilir sonuçlar çıkarmak için çok küçüktür. Hayvan araştırmaları aynı zamanda moleküler hidrojen (H olmadığı araştırıldı 2 ) anti-inflamatuar etkilere sahiptir. Büyük ölçekli klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Kas Yorgunluğu ve Zayıflığı

10 genç atlet ile yapılan bir deneyde, hidrojen suyu içmek ağır egzersiz sırasında laktik asit birikimini azaltmış ve kas yorgunluğunu azaltmıştır. Kontrol normal suydu ve katılımcılar çapraz olarak incelemişlerdir. Daha önce analiz edilen çalışmaya benzer şekilde, yazarların çıkar çatışması bildirmemişlerdir ancak çalışma anlamlı olamayacak kadar küçüktür. Başka bir çalışmada, günlük 2 litre hidrojen suyu içmek, 8 bisikletçinin daha fazla enerji tüketen ve daha az tükenmeye sahip sprintlerden güç almasına yardımcı olmuştur ve bu çalışma İtalya’da yapılmıştır Ayrıca, hidrojen ve normal su arasında bir yıkama süresi yoktur ve her suya sadece iki hafta boyunca verilmiştir. Bu çalışmada çıkar çatışmaları belirtilmemiştir.
Ciddi bir kas erimesi hastalığı olan farelerde (Duchenne musküler distrofi veya DMD) yapılan bir çalışmada, hidrojen suyu anormal kilo alımını önlemiş ve antioksidan glutatyon peroksidaz üretimini arttırmıştır. Birçok bileşik, hayvanlar üzerinde bir etkiye sahiptir ancak insan denemelerini geçememektedir. DMD’li kişilerde hidrojen suyu araştırılmamıştır.

Metabolik Sendrom ve Tip 2 Diyabet

Metabolik sendrom veya diyabet için hidrojen suyunun kullanımını destekleyecek yeterli kanıt yoktur. Metabolik sendrom eğilimli hastalarla yapılan pilot çalışmada, 8 hafta boyunca hidrojen Hidrojen Suyunun Sağlık Açısından Faydalarısuyu (1,5 – 2 L/gün) içilmesi HDL-kolesterolü artırmış ve total kolesterolü düşürmüştür. Önemli bir sınırlama, bu çalışmanın sadece 20 kişi üzerinde açık etiketli bir deneme olmasıdır. İkinci olarak, her beş araştırmacıdan üçü, bir sözleşmeli araştırma kuruluşu olan KGK Synergize ile ilişkilendirilmiştir. Çalışma, Londra, ON, Kanada’daki merkezlerinde yapılmıştır.
Başka bir çalışmada, hidrojen suyu içmek (8 hafta boyunca günde 900 mL) , tip 2 diyabet veya prediyabetli (bozulmuş glikoz toleransı) 36 hastada yapılan bir çalışmada kolesterolü düşürmüş ve glukoz toleransını ve insülin direncini arttırmıştır. Plasebo grubunda saf su kullanılmış ve bu çalışma randomize edilmiştir. Yalnızca yeterli miktarda düzenli su içmenin, metabolik sendrom ve diyabeti olan kişilerde faydalı olduğu bilinmektedir. Çünkü düşük su alımı yüksek kan şekeri ile bağlantılıdır.
Bazı bilim adamları, hidrojen suyunun enerji kullanımı, glikoz, insülin, trigliseritler ve yağlı karaciğer üzerindeki etkilerini, tip 2 diyabetli, obezite ve yüksek yağlı diyetle beslenen farelerde incelenmiştir. Aynı zamanda enerji kullanımını arttırmış ve seviyelerini düşürmüştür. Diğer araştırma ekipleri, sıçanlarda, hidrojen suyunun, atardamarların veya aterosklerozun sertleşmesini önleyebileceğini önermiştir. Bu insanlarda asla araştırılmamıştır.

Mitokondri Sağlığı

Bilimsel bir inceleme, hidrojen hastalığının kas hastalıkları olan 41 kişinin yaptığı çalışmalara göre, vücudun enerji santrali olan mitokondriyi koruyabileceğini öne sürmektedir. Günde 0.5-1 L hidrojen suyu içmişlerdir. Bazı araştırmacılar, hidrojen suyu içmenin farelerde yapılan çalışmalara dayanarak enerji metabolizmasını teşvik edebileceğini varsaymaktadır. Bu hipotez kanıtlanmamıştır.

Kemoterapi ve Radyasyonun Yan Etkileri

Radyoterapi ve/veya kemoterapi alan kişilerde hidrojen suyunun güvenliğini ve etkinliğini belirlemek için yeterli veri yoktur. Uygun klinik denemeler eksiktir. Karaciğer kanseri için radyasyon tedavisi alan 49 hastanın bir çalışmasında, hidrojen suyu içmek (1,5-2 L/gün) hastaların yaşam kalitesini ve iştahını artırmıştır. Hidrojen suyunun ayrıca oksidatif stresi ve radyasyondan gelebilecek hasarı azaltabileceğini ileri sürülmüş, ancak bu kanıtlanmamıştır. Bazı araştırmacılar hidrojen suyunun hayatta kalma oranını artırabileceğini, böbrek hasarını azalttığını ve farelerde kemoterapi ilaçlarından (sisplatin) kilo kaybını önleyebileceğini düşünmektedir. Bu insanlarda araştırılmamıştır.

Cilt Sağlığı

IV çözeltisi ile verilen hidrojen suyu, cilt kızarıklığı, iltihabı ve ağrısı olan 4 hastada cilt sağlığını iyileştirmiştir. Cilt kızarıklığının birkaç gün süren tedaviden sonra kaybolduğunu ve geri dönmediğini belirtilmektedir. Bununla birlikte, 4 kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya dayanarak sağlıkla ilgili herhangi bir iddiada bulunmak mümkün değildir. 6 kişiden oluşan son derece küçük bir çalışmada, hidrojen suyunda 3 ay banyo yapmanın cilt kırışıklıklarını azalttığı görülmüştür. Hidrojen suyunun ayrıca kollajen üretimini arttırdığı, UV hasarını azalttığı ve cilt hücrelerinde bir antioksidan görevi gördüğü söylenmektedir. Araştırmacılar, ılık hidrojenle beslenen banyoların hoş bir yaşlanma karşıtı uygulama olabileceğini, ancak iddialarını destekleyecek uygun klinik verilerin bulunmadığını belirtmektedirler.

Yara İyileşmesi

Hidrojen Suyunun Sağlık Açısından FaydalarıKüçük bir çalışmada, 22 yaşlı hastada tüp besleme yoluyla hidrojen suyu alımı, basınç ülserlerinin yara boyutunu azaltmış ve iyileşmeyi arttırmıştır. Daha büyük, daha iyi tasarlanmış denemelere ihtiyaç vardır.

Karaciğer Sağlığı

Hepatit B’li 60 hastada, düzenli tedaviye eklenen hidrojen suyu, sadece düzenli tedavi alan gruba kıyasla oksidatif stresi azaltmıştır. Hidrojen suyu ilave etmek, karaciğer fonksiyonunu sadece geleneksel tedaviden daha iyi hale getirmemiştir ve bu bulgular tekrarlanmamıştır. Bazı bilim adamları, hidrojen hücrelerinin karaciğer hücrelerini serbest radikal hasarlarından koruyarak farelerde karaciğer izlerini baskılayabileceğini öne sürmektedirler ve bu durum insanlarda araştırılmamıştır.

Ağız Sağlığı

Günde 4-5 kez hidrojen suyu içmek, 8 hafta sonra iltihaplı diş eti olan 13 hastada diş eti sağlığını iyileştirmiştir. Ayrıca, kan antioksidanlarını ve cerrahi olmayan tedavinin etkilerini arttırıyor gibi görünmektedir. Ancak bu çalışmalar küçük çaplı, kısa süreli çalışmalardır ve bulgular tekrar edilmemiştir. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Bazı araştırmacılar, hücre kültüründe diş eti hastalığına ve boşluklara neden olan bakterilere karşı hidrojen suyunu araştırmaktadır .

Duygudurum Bozuklukları

Ruh hali problemleri için hidrojen suyunun kullanımını destekleyen kanıt yoktur. Bazı bilim adamları, hidrojen suyunun beyin hücrelerinin büyümesini geri kazanıp kazanamayacağını ve farelerde stres kaynaklı hasarı tersine çevirip değiştiremeyeceğini araştırmektedırlar. Bir teoriye göre, yeni beyin hücrelerinin doğuşu, depresyonun üstesinden gelmekle (antidepresanlarla veya başka şekilde) bağlantılıdır. Bununla birlikte, hiçbir çalışmada hidrojen suyunun insanlarda depresyon ve diğer ruh hali bozuklukları üzerindeki etkileri incelenmemiştir.

Kilo Kontrolü

Hidrojen suyunun insanlarda kilo kontrolü üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Uzun süreli hidrojen suyu içilmesi, bir çalışmada farelerin vücut yağlarını ve ağırlıklarını kaybetmelerine yardımcı olmuştur. Araştırmacılar enerji için yanan yağları ve şekerleri arttırdığını ve kalori kısıtlamasıyla benzer etkileri olabileceğini öne sürdüğünü varsaymışlardır. Bununla birlikte, bu teori kanıtlanmamıştır. Hayvanlarda araştırılan birçok kilo kaybı artırıcı maddenin, daha sonraki insan denemelerinde etkisiz olduğu ortaya çıkmıştır.

Alkalize Etkisi

Metabolik asidoz, kanın daha asitli hale gelmesidir; bu yoğun egzersizden kaynaklanabilir bir durumdur. 52 aktif erkekte, günde 2 L hidrojen suyu içmek, egzersizden önce ve sonra 2 hafta sonra hiçbir yan etkisi olmadan kan pH’ını arttırmıştır. Bununla birlikte, vücudu alkalize etmenin faydalı olup olmadığı henüz kanıtlanmış bir durum değildir.

Alerjiler

Hidrojen suyu içmek farelerde ani tip alerjik reaksiyonları durdurmuştur. Bunlar birkaç dakika içinde ortaya çıkar ve bazı doğrulanmamış teorilere göre Th2 baskınlığının daha karakteristik özelliğidir. Egzamalı farelerde, hidrojen suyu, sözde iltihaplanmayı baskılayarak (Th1/Th2 tepkilerini dengeleyerek) semptomları iyileştirmiştir. Hidrojen suyunun alerji üzerindeki etkileri ve insanlarda Th1/Th2 immün yanıtları bilinmemektedir.

Böbrek Sağlığı

Hidrojen Suyunun Sağlık Açısından FaydalarıHidrojen bakımından zengin su, sıçanlarda böbrek hasarını önlemiştir. Bilim adamları oksidatif stresi azaltabileceğini, böbrek kan akışını ve fonksiyonunu iyileştirebileceğini (kreatinin ve BUN’un düşürülmesi) belirtmektedirler. Diyaliz solüsyonuna eklenen hidrojen, diyaliz hastalarında böbrek yetmezliği nedeniyle 21 hastada inflamasyonu ve yüksek tansiyonu düşürmüştür. Çeşitli hidrojen formülasyonlarının böbrek sağlığı üzerindeki etkinliği ve güvenliği belirlenmeden önce çok daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Gut ve Akciğer Sağlığı

Hidrojen bakımından zengin su, sıçanlarda mide zarının zarar görmesini önlemiştir. Araştırmacılar, antioksidan ve antienflamatuar etkilerin hipotezini oluşturmuştur. Hidrojen suyu içen sıçanların akciğer dokusu hasarına karşı (muhtemelen NF-B ve oksidatif stres etkilenerek) korunmuş olduğu görülmüştür.

Radyasyon Yan Etkileri

Bazı bilim adamları, moleküler hidrojenin radyo-koruyucu özelliklere sahip olabileceğinden şüphelenmektedirler. Radyasyondan önce farelere hidrojen suyu verilmesi, hayatta kalma oranlarını arttırmakta ve kalp hasarını önlemektedir. Bir grup ayrıca, radyasyona maruz kalan beyaz kan hücrelerinin hayatta kalması üzerindeki hidrojenin etkilerini incelemiştir.

Ağrı Azaltma

Hidrojen suyu içmenin farelerde nöropatik ağrıyı azalttığı ortaya çıkmıştır. Klinik çalışmalar nöropatik ağrılı kişilerde hidrojen suyunun etkinliğini henüz araştırmamıştır.

Uzun Ömür Etkileri

Bazı markalar, hidrojen suyu içmenin insanlarda uzun ömürlülüğü artırabileceğini belirtilmiştir, ancak bu iddiaların doğrulanmadığı belirtilmektedir. Kanıtlanmamış bir teoriye göre, moleküler hidrojen, DNA ve mitokondriyi oksidatif hasardan koruyabilir ve bu da yaşlanma sürecini teorik olarak yavaşlatmaya veya tersine çevirmeye yardımcı olmaktadır. Ancak bilim adamları hücresel çalışmalarda yalnızca hidrojeni araştırmışlar ve bu bizi yaşlanma karşıtı iddia ettiği potansiyeli hakkında hiçbir ipucu olmadan araştırmayı bırakmışlardır.

Kaynakça:
goodhousekeeping.com
vwater.com
time.com
gethydrogenie.com

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.