İmmün (Bağışıklık) Yetmezlik Nedir?

İmmün yetmezlik, vücudun enfeksiyonlarla ve hastalıklarla savaşmasını önler. Bu tür bir hastalık virüsleri ve bakteriyel enfeksiyonları almayı kolaylaştırır. İmmün yetmezlik bozuklukları doğuştan ya da edinsel olarak iki çeşittir. Bağışıklık sistemini zayıflatan herhangi bir şey ikincil bir bağışıklık yetmezliği bozukluğuna yol açabilir. Hayatta sonradan edinilen bozukluklar veya ikincil bozukluklar doğuştan bozukluklardan daha yaygındır. Bağışıklık sistemi aşağıdaki organları içerir:
• Dalak
• Bademcikler
• Kemik iliği
• Lenf düğümleri
Bu organlar lenfositler oluşturur ve serbest bırakır. Bunlar B hücreleri ve T hücreleri olarak sınıflandırılan beyaz kan hücreleridir. B ve T hücreleri antijen denilen istilacılarla savaşır. B hücreleri, vücudun tespit ettiği hastalığa özgü antikorları serbest bırakır. T hücreleri yabancı veya anormal hücreleri tahrip eder. B ve T hücrelerinin savaşması gereken antijen örnekleri şunları içerir:
• Bakteriler
• Virüsler
• Kanser hücreleri
• Parazitler
Bir immün yetmezlik vücudu bu antijenlere karşı kendini savunma yeteneğini bozar.

İmmün Yetmezlik Türleri

Bağışıklık sistemi düzgün çalışmıyorsa, bir bağışıklık yetersizliği hastalığı ortaya çıkar. Kişi eğer bir eksiklikle doğmuşsa veya genetik bir neden varsa, buna birincil immün yetmezlik denir. 100’den fazla primer immün yetmezlik bozukluğu vardır. Birincil immün yetmezlik bozukluğu örnekleri şunlardır:
• X’e bağlı agamaglobülinemi (XLA)
• Ortak değişken immün yetmezlik (CVID)
• Alymphocytosis veya balon çocuk hastalığı olarak bilinen şiddetli kombine immün yetmezlik (SCID)
İkincil immün yetmezlik bozuklukları toksik bir kimyasal veya enfeksiyon gibi bir dış kaynak vücudunuza saldırdığında ortaya çıkar. Aşağıdakiler ikincil bir immün yetmezlik bozukluğuna neden olabilir:
• Ciddi yanıklar
• Kemoterapi
• Radyasyon
• Şeker hastalığı
• Yetersiz beslenme
İkincil immün yetmezlik bozukluklarının örnekleri şunları içerir:
• AIDS
• Lösemi gibi bağışıklık sistemi kanserleri
• Viral hepatit gibi immün kompleks hastalıklar
• Multipl miyelom (antikor üreten plazma hücrelerinin kanseri)

Kimler Risk Altındadır?

Ailesinde primer immün yetmezlik bozuklukları öyküsü olan kişilerde primer bozukluk gelişimi için normalden daha yüksek risk vardır. Bağışıklık sistemin zayıflatan herhangi bir şey ikincil bir bağışıklık yetmezliği bozukluğuna yol açabilir. Örneğin, HIV ile enfekte olmuş vücut sıvılarına maruz kalmak ya da dalağı çıkarmak neden olabilir. Dalağın alınması, karaciğer sirozu, orak hücre anemisi veya dalakta yaşanan travma gibi durumlar nedeniyle gerekli olabilir. Yaşlanma ayrıca bağışıklık sistemini zayıflatır. Yaşlandıkça, beyaz kan hücrelerini üreten organların bazıları büzülür ve daha azını üretir.
Proteinler, bağışıklık için önemlidir. Diyette yeterince protein bulunmaması bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Ayrıca vücut uyku esnasında vücudun enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olan proteinler de üretir. Bu nedenle, uyku eksikliği bağışıklık savunmasını azaltır. Kanserler ve kemoterapi ilaçları da bağışıklığınızı azaltabilir. Aşağıdaki hastalıklar ve koşullar, birincil immün yetmezlik bozukluklarına bağlıdır:
• Ataksi-telenjiektazi
• Chediak-Higashi sendromu
• Kombine immün yetmezlik hastalığı
• Tamamlayıcı eksiklikler
• DiGeorge sendromu
• Hipogamaglobulinemi
• İş sendromu
• Lökosit yapışma kusurları
• Panhypogammaglobulinemia
• Bruton hastalığı
• Doğuştan agamaglobülinemi
• IgA’nın seçici eksikliği
• Wiskott-Aldrich sendromu

İmmün Yetmezlik Belirtileri

Her hastalığın sık veya kronik olabilen kendine özgü semptomları vardır. Bu semptomlardan bazıları şunları içerebilir:
• Pembe göz
• Sinüs enfeksiyonları
• Soğuk algınlığı
• İshal
• Zatüree
• Mantar enfeksiyonları
Bu sorunlar tedaviye cevap vermezse veya zamanla tamamen iyileşmiyorsa, doktor tarafından bir bağışıklık yetersizliği testi yapılabilir.

Bağışıklık Bozuklukları Nasıl Teşhis Edilir?

Bir bağışıklık yetmezliği bozukluğu yaşayabileceğini düşünüyorsa, doktorla tarafından şu bilgi ve testler istenebilir.
• Tıbbi geçmişi öğrenir
• Fiziki muayene yapar
• Beyaz kan hücresi sayımını yapar
• T hücre sayımı
• İmmünoglobülin seviyelerini belirler
Aşı şeklinde bir antikor testi ile bağışıklık sisteminin cevabı kontrol edilebilir. Bu aşı aypıldıktan sonra hastanın kanı birkaç gün veya hafta sonra test kontrol edilir. Eğer bir bağışıklık yetmezliği yoksa, bağışıklık sistemi aşıdaki organizmalarla savaşan antikorlar üretecektir. Kan testinde antikor görünmüyorsa, bir bozukluk olabilir.

İmmün Yetmezlik Nasıl Tedavi Edilir?

Her immün yetmezlik bozukluğunun tedavisi, spesifik koşullara bağlı olacaktır. Örneğin, AIDS birkaç farklı enfeksiyona neden olur. Doktorlar her enfeksiyon için ilaç yazabilirler ve kişiye uygunsa, için bir antiretroviral ve HIV enfeksiyonu verilebilirler. İmmün yetmezlik bozukluklarının tedavisi genellikle antibiyotik ve immünoglobulin tedavisini içerir. İmmün yetmezlik bozukluklarının neden olduğu viral enfeksiyonların tedavisinde diğer antiviral ilaçlar, amantadin ve asiklovir veya interferon adı verilen bir ilaç kullanılır. Kemik yeterli lenfosit üretmiyorsa, kemik iliği (kök hücre) nakli istenebilir.

İmmün Yetmezlik Nasıl Önlenebilir?

Birincil immün yetmezlik bozuklukları kontrol edilebilir ve tedavi edilebilir, ancak önlenemezler. İkincil bozukluklar birçok yolla önlenebilir. Örneğin, HIV taşıyan biriyle korunmasız seks yapmadan AIDS’i önlemeniz mümkündür. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için uyku çok önemlidir. Göre Mayo Clinic , yetişkin gecelik uykunun yaklaşık sekiz saat gerekir. Bağışıklık sisteminiz düzgün çalışmıyorsa, hasta insanlardan uzak durmanız da önemlidir. AIDS gibi bulaşıcı bir bağışıklık yetmezliği bozukluğu varsa, güvenli seks uygulayarak ve hastalığa yakalanmayan insanlarla bedensel sıvıları paylaşmayarak diğerlerini sağlıklı kalınabilir.
Doktorların çoğu, bağışıklık yetmezliği bozukluğu olan kişilerin tam ve üretken bir yaşam sürdürebilecekleri konusunda hemfikirdir. Hastalığın erken teşhisi ve tedavisi çok önemlidir. Ailede bağışıklık yetmezliği bozuklukları öyküsü varsa bozukluğun en güçlü belirleyicisidir. Doğumda ve sadece birkaç ay boyunca bebekler, anneleri tarafından kendilerine bulaştırılan antikorlar tarafından enfeksiyonlardan kısmen korunur. Tipik olarak, çocuklarda immün yetmezlik belirtilerinin başlangıcındaki yaş ne kadar erken olursa bozukluk o kadar şiddetlidir. Testler ilk birkaç ay içinde yapılabilir, ancak erken belirtileri tanımak da önemlidir. Bu erken belirtiler tekrarlayan enfeksiyonlar ve gelişim bozukluğudur. İlk laboratuvar taraması, serum immünoglobulin ve kompleman seviyelerinin diferansiyel ve ölçümü ile tam bir kan sayımı içermelidir.

Kaynakça:
nationaljewish.org
aaaai.org
childrenshospital.org

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar